Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor în 2017

0

Articol disponibil în: Română

Începând cu 1 februarie, societățile care au realizat, la data de 31.12.2016, o cifră de afaceri sub 500.000 euro, au obligația să treacă de la plătitori de impozit pe profit la plătitori de impozit pe venit microîntreprindere.

Cotele de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor sunt:

a) 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați;

b) 3% pentru microîntreprinderile care nu au salariați.

Prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, condiția fiind considerată îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial, dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi.

În cazul in care numărul de salariați se modifică în cursul anului, cotele de impozitare se aplică în mod corespunzător, începând cu trimestrul în care s-a efectuat modificarea.

Dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite.

Calculul și plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor se efectuează trimestrial, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se calculează impozitul.

impozit-venit-micro


Sursa: ZPN

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy