Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

În atenția absolvenților promoției 2019

Absolvenţii de liceu promoţia 2018-2019 se pot prezenta pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă ca etapă prealabilă şi obligatorie pentru obţinerea indemnizaţiei de şomaj în intervalul 01 IUNIE – 30 IULIE 2019 (inclusiv) în zilele lucrătoare. Potrivit prevederilor legii, absolvenţii trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocupare în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolvenţilor de liceu indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 01 IUNIE, având în vedere Ordinul MEN nr. 3.220/2018 privind structura anului şcolar 2018-2019 publicat în Monitorul Oficial  “cursurile claselor terminale din învăţământul liceal se încheie în data de 31 mai 2019.”.

În situaţia în care unii tineri mai au corigente, şi nu au situaţia încheiată la toate materiile, aceştia vor fi obligaţi să se prezinte în interval de 60 de zile de la susţinerea şi promovarea examenului de corigenţă. În acest sens adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ va specifica data promovării examenului de corigenţă.

În vederea înregistrării la agenţiile de ocupare, absolvenţii trebuie să prezinte :

– Act de identitate fotocopie şi original;

– Certificat de naştere fotocopie şi original;

– Act de studii (adeverinţa de absolvire, certificate de absolvire sau diploma de bacalaureat după caz) şi de calificare în fotocopie şi original. În cazul adeverinţei trebuie să rezulte că data absolvirii anului terminal a fost 31 mai 2019;

– Adeverinţa eliberată de medicul de familie sau medic de medicina muncii din care să rezulte dacă este ”apt de muncă”/ “clinic sănătos” ori că are eventuale restricţii medicale, după caz;

– Dosar plic ;

În situaţia în care un absolvent de liceu nu promovează examenul de bacalaureat (indiferent dacă s-a prezentat sau nu la acesta) şi acesta are dreptul să se prezinte la agenţia de ocupare cea mai apropriată în intervalul 01 iunie – 30 iulie 2019.

În situaţia în care un absolvent promovează examenul de bacalaureat, acesta are în continuare obligaţia de a se prezenta în intervalul 01 iunie – 30 iulie 2019, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal şi are situaţia închisă la toate materiile.

Indemnizaţia de şomaj se va acorda de la data de 31 iulie 2019 în situaţia în care cererea va fi inregistrată în termen de 10 zile de la expirarea celor 60 de zile de la absolvire (31 iulie 2018 – 09 august 2019) sau de la data înregistrării cererii de acordare a indemnizaţiei de şomaj dacă cererea este înregistrată după expirarea celor 10 zile , dar nu mai târziu de 12 luni de la data expirării perioadei de 60 zile ( maxim 30 mai 2020 ) .

Dacă absolvenţii aflaţi în una din situaţiile de mai sus nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la absolvire (01 iunie – 30 iulie 2019), ei au dreptul să se prezinte în continuare să se înregistreze ca persoane în căutarea unui loc de muncă/someri neindemnizati dar nu vor avea dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de liceu sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 15 zile de la data absolvirii (finalizării studiilor), ori până la acea dată rezultatele examenului de bacalaureat încă nu sunt cunoscute.

In cazul absolvenților de școli profesionale data absolvirii diferă de la o școală, la alta, de aceea termenul de 60 de zile în care trebuie să se prezinte ca persoane în căutarea unui loc de muncă curge diferențiat în funcție de absolvirea studiilor, inclusiv terminarea practicii care face parte din anul școlar.

În cazul absolvenţilor de studii superioare , termenul de 60 de zile în interiorul căruia trebuie să se înregistreze la agenţiile de ocupare curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovării examenului de licenţă (dacă persoana promovează examenul de licenţă în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor).

Având în vedere că nimeni nu are siguranţa promovării examenului de licenţă , sugerăm tuturor absolvenţilor de studii superioare cu domiciliul în judeţul Harghita să solicite adeverinţa de absolvire (chiar şi fără examenul de licenţă) imediat ce au finalizat cursurile şi să se înregistreze la sediul agenţiilor de ocupare cele mai apropiate în interval de 60 de zile de la finalizarea cursurilor.

Excepţie fac acei tineri care nu au situaţia încheiată la toate materiile şi trebuie să se prezinte în sesiunea de examene restante, în cazul acestora termenul curge de la data promovării examenului restant, data care trebuie precizată pe adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ superior.

Atenţie , dacă examenul de licenţă nu este promovat în termen de 12 luni, şi persoana nu s-a înregistrat în termen de 60 de zile de la finalizarea studiilor, atunci persoana în cauză nu va mai avea dreptul la indemnizaţie de şomaj, dar în schimb va putea să beneficieze de serviciile de stimulare a ocupării forţei de muncă şi de formare profesională gratuite dacă se înregistrează în evidenţa AJOFM HARGHITA .

Precizăm că aceste prevederi pentru absolvenţii de studii superioare sunt în concordanţă cu obligaţia instituţiilor de învăţământ de a elibera certificate de studii în termen de 12 luni de la data absolvirii.

Absolvenţii care se înregistrează în evidenţa agenţiei ca persoane în căutarea unui loc de muncă şi nu au un loc de muncă, pot beneficia de :

– Servicii gratuite de mediere a muncii, de informare şi consiliere profesională sau de asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei afaceri proprii

– servicii gratuite de formare profesională, inclusiv contravaloarea costurilor cu abonamentele de transport în comun

Prima de insertie in valoare de 1500 lei , in doua transe conform ART. 73^1 din Legea 76/2002
(1) Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de inserţie egală cu 1500 lei.
(2) Prima de inserţie stabilită în cuantumul prevăzut la alin. (1) se acordă în două tranşe, astfel:
a) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării;
b) o tranşă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

prima de relocare-somerii care se incadreaza in munca la o distanta mai mare de 50 km si care isi schimba domiciliul sau resedinta ca urmare a acestui fapt beneficiaza de o prima de relocare de 75% din costurile cu locuinta (chirie+utilitati facturate direct catre fostul somer), nu mai mult de 900 ron / luna, pe o perioada de maxim 3 ani

De asemenea în sprijinul absolvenţilor agenţia acordă subvenţii in valoare de 2250 lei acelor angajatori care încadrează în muncă absolvenţi în interval de 12 luni de la absolvire (doar dacă intra in evidenta agentiilor judetene de ocupare).Subvenţia se acordă timp de 12 luni de la data semnării convenţiei, iar angajatorul este obligat să nu desfacă raportul de muncă din motive imputabile acestuia (restructurare, acordul părţilor, s.a.) timp de 18 luni;

Depunerea actelor se poate face exclusiv pe bază de programare on-line !

Absolvenţii au obligaţia de se programa online prin site-ul http://locuridemuncaharghita.ro/, la secţiunea <Programare şomeri> pentru depunerea cererilor de înregistrare ca persoane în căutarea unui de loc de muncă, începând cu data de 01.06.2019 , tocmai pentru a evita pierderea de timp într-o perioadă extrem de solicitantă din cauza examenelor de bacalaureat sau de licenţă. Persoanele astfel programate vor avea asigurat un timp foarte mic de aşteptare, fiind de asemenea rugate să se prezinte cu 5-10 minute înainte de ora programării, în caz contrar riscă să piardă programarea. Pentru persoanele care nu se vor programa online , programarea se va face la fata locului la o data ulterioara !
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.