Încă două proiecte finanțate prin POR în Harghita

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Încă două proiecte finanțate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 vor fi implementate în municipiul Odorheiu Secuiesc.

Primul dintre aceste proiecte este finanțat în cadrul Axei Prioritare 10.1 a Programului REGIO 2014-2020, pentru îmbunătățirea condițiilor de studiu oferite elevilor, în timp ce al doilea proiect este pentru anveloparea termică a peste 100 de apartamente, în vederea îmbunătățirii energetice, aspect inclus în cadrul Axei prioritare 3 a POR. Valoarea totală cumulată a celor două proiecte este de peste 14 milioane lei, din care fondurile nerambursabile reprezintă mai mult de 2,8 milioane euro.

Pentru proiectul de la Colegiul Tehnic Bányai János, finanțarea este acordată pentru investiții în educație și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții, prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, în conformitate cu apelul de proiecte dedicat învățământului obligatoriu. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de participare a populației școlare din învățământul obligatoriu la un sistem educațional performant, care să asigure resursele umane necesare unei dezvoltări socio-economice durabile.

Pe lângă creșterea accesului, calității și atractivității educației, care contribuie astfel la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, obiectivele specific ale acestui proiect includ asigurarea unei oferte educaționale adecvate tuturor copiilor din mediul urban, accesibilă și de calitate, precum și asigurarea de șanse și oportunități egale pentru educație. La începutul acestei luni, pe acest domeniu de finanțare, pentru Odorheiu Secuiesc, a fost semnat și proiectul de reabilitare, dotare și etajare a sălii de sport, precum și extindere a anexei la Școala Gimnazială „Bethlen Gábor”, în valoare de peste 2,5 milioane lei.

Proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Colegiul Tehnic Bányai János” din Odorheiu Secuiesc prevede lucrări de termoizolare, respectiv eficientizarea iluminatului interior, înlocuirea tâmplăriilor existente din lemn și metal, repararea pardoselilor, șarpantelor și învelitorilor, refacerea finisajului fațadelor după anveloparea clădirii, precum și montarea unui sistem de încălzire adjuvant, cu panouri solare dispuse pe acoperiș. Din punct de vedere funcțional se urmărește și creșterea gradului de siguranță al elevilor care își desfășoară cursurile în cadrul Colegiului Tehnic, prin montarea de camere video de supraveghere și a unui sistem antiefracție, dar și montarea unor rampe de acces la intrările în clădire. Bugetul cererii de finanțare este de 12.116.506,29 lei, din care 11.843.041,17 lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOR (respectiv peste 2,54 milioane euro), iar lucrările se vor finaliza până în 31 octombrie 2021.

”Ne-am propus să venim în întâmpinarea dorinței elevilor și părinților, al întregii comunități locale, pentru a consolida rolului școlii. Pe de altă parte, trebuie să ne racordăm la cerințele contemporane în educație. Colegiul Tehnic Bányai János este frecventat de peste 510 elevi și acolo lucrează 45 de cadre didactice și personalul auxiliar. Atragerea fonduri europene în această școală urmărește să crească numărul elevilor care termină beneficiază de un climat optim pentru studiu și credem că astfel ne atingem obiectivul principal și anume reducerea riscului de abandon școlar. Suntem siguri că îmbunătățirea condițiilor din școală și a condițiilor de desfășurare a orelor de IT, prin dotarea clădirii Colegiului cu mobilier de calitate și echipamente complet noi, vor facilita activitățile de curs și pe cele practice”, a declarat domnul primar Árpád Gálfi, în momentul semnării acestui proiect.

Pentru proiectul de reabilitare a blocurilor, se urmărește îmbunătățirea calității vieții urbane, prin sprijinirea îmbunătățirii eficientei energetice a blocurilor de locuințe din municipiu. Finanțarea este acordată pentru creșterea performanței energetice la blocurile de pe Str. Mihai Eminescu nr. 2A, 2B, cu regimul de înălțime P+3E; de pe B-dul. Independenței nr.10, cu S+P+10E; precum și de pe str. Constructorilor nr.1, 3, cu înălțime S+P+4E, în total fiind vorba de 106 apartamente, construite între 1961 și 1982. Creșterea performanței energetice la aceste blocuri de locuințe se va asigura prin realizarea unor lucrări care vor duce la diminuarea consumurilor energetice pentru încălzirea apartamentelor, asigurarea și menținerea climatului termic interior, limitarea pierderilor de căldură către mediul exterior, precum și ameliorarea aspectului urbanistic al localității. Practic, pe lângă termoizolarea părții opace a acestor zece blocuri (pereți, acoperișuri/terase și zona hidroizolațiilor de la fundații), se va schimba tâmplăria veche cu tâmplărie termoizolantă, performantă energetic și se vor monta sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile (panouri solare), dar și înlocuirea becurilor clasice cu becuri cu consum redus de energie.

Prin implementarea proiectului se va reduce de peste trei ori consumul anual specific de energie pentru încălzire, și vor scădea la jumătate față de situația de acum consumul anual de energie primară și nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră. Bugetul acestui proiect prevede o sumă totală  de 2.415.660,22 lei, pentru realizarea tuturor lucrărilor, până în data de 30 noiembrie 2021. Din această sumă, 60% este alocarea financiară nerambursabilă din partea Autorității de Management a POR, respectiv 1.318.083,63 lei (puțin peste 288 mii euro).

”Avem convingerea că resursele financiare nerambursabile europene reprezintă o soluție foarte bună pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din Odorheiu Secuiesc. Fie că vorbim de baza materială în educație, fie că vorbim de anveloparea blocurilor de locuințe, în municipiul Odorheiu Secuiesc există această preocupare pentru investiții și pentru utilizarea chibzuită a resurselor europene. În acest oraș am mai derulat cu succes proiecte europene, în perioada 2007-2013 și în actuala perioadă 2014-2020, atât pentru școli cât și pentru reabilitarea termică unui bloc. Acesta a și fost primul proiect contractat în Regiunea noastră pe acest domeniu, iar din punct de vedere al oportunităților de petrecere a timpului liber, susținem amenajarea unei zone verzi și refuncționalizarea clădirii degradate al Observatorului Astronomic, ulterior urmând să se investească pentru reabilitarea Cetății din acest municipiu, printr-un nou proiect REGIO. Investițiile cu aceste fonduri degrevează bugetul local și duc la creșterea încrederii cetățenilor în activitatea administrației publice”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy