Lista proiectelor aprobate pentru localitățile din Harghita prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

0

Articol disponibil în: Magyar Română

PNL Harghita consideră că investițiile publice și private sunt principalul motor de dezvoltare al comunităților locale.  Planul Național de Redresare și Reziliența, cu fonduri în valoare de 29,2 miliarde euro destinate investițiilor în  energie, transport, turism, sănătate, reziliență economică, educație, reprezintă o oportunitate uriașă pentru fiecare localitate de a realiza investiții publice importante.

Ministerul Dezvoltării a aprobat până în prezent, la nivelul întregii țări, 3.360 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe componentele Valul Renovării și Fondul Local.

Județul Harghita are aprobate până în momentul de față, pe cele două componente, un număr de 93 de proiecte în valoare totală de peste 316 milioane lei. Proiectele depuse vizează mai multe tipuri de investiții: renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, renovarea energetica a clădirilor publice, construirea de locuințe pentru tineri și pentru specialiști din sănătate și învățământ, dezvoltarea transportului public ecologic, construirea de piste de biciclete, etc.

Lista proiectelor aprobate pentru localitățile din Harghita:

MIERCUREA CIUC Asigurarea infrastructurii pentru biciclete in vederea facilitării transportului verde in Municipiul Miercurea Ciuc 8,369,050.28
MIERCUREA-CIUC Renovarea energetica pentru clădirile rezidențiale multifamiliale din Municipiul Miercurea Ciuc 1,107,164.46
MIERCUREA-CIUC Reabilitarea clădirii Primăriei din str. Mihail Sadoveanu, nr. 4 8,327,985.60
MIERCUREA-CIUC Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri in municipiul Miercurea-Ciuc 2,518,658.55
MIERCUREA-CIUC Dezvoltarea serviciului transport public ecologic in zona periurbană municipiului Miercurea-Ciuc – Etapa1 31,398,949.68
MIERCUREA-CIUC Dezvoltarea sistemelor inteligente de gestionare a traficului și  creșterea siguranței spațiilor publice 6,297,363.98
MIERCUREA-CIUC Elaborarea/actualizarea documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană în Municipiul Miercurea-Ciuc 14,357,989.86
BAILE TUSNAD Mobilitatea urbană verde asigurarea infrastructuri pentru transportul verde puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice in orașul Băile Tușnad 732,251.63
BĂILE TUȘNAD Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în orașul Băile Tușnad 5,452,989.98
BĂILE TUŞNAD Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Orașului Băile Tușnad 1,487,935.30
BĂLAN Dezvoltarea sistemului de management local prin implementarea unor infrastructuri inteligente la nivelul Orașului Bălan, 3,772,543.95
BORSEC CONSTRUIREA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU SPECIALISTI DIN SANATATE SI INVATAMANT 6,790,842.99
BORSEC Modernizarea transportului public de calatori prin achiziția de mijloace de transport nepoluante- autobuze electrice 9,208,796.44
BORSEC Actualizarea in format GIS a PUG al Orașului Borsec 1.487.935, 30
CRISTURU SECUIESC REABILITAREA IMOBILULUI MUZEULUI MOLNAR ISTVAN IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE” 4,531,055.90
GHEORGHENI Actualizare in format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană Municipiul Gheorgheni 2,190,896.86
GHEORGHENI Asigurarea infrastructuri ITS al Municipiului Gheorgheni 660,977.56
GHEORGHENI MOBILITATE URBANĂ DURABILĀ ÎN MUNICIPIUL GHEORGHENI, COMUNA LĀZAREA, COMUNA SUSENI, COMUNA JOSENI, COMUNA CIUMANI, 14,773,908.79
GHEORGHENI Construire de locuințe de serviciu nZEB plus pentru specialiști din sănătate și învățământ în municipiul Gheorgheni 8,599,997.98
ODORHEIU SECUIESC Dezvoltarea integrată a sistemelor inteligente de gestionare a traficului și creșterea siguranței spațiilor publice  din Municipiul Odorheiu Secuiesc 2,815,106.22
ODORHEIU SECUIESC Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri in Municipiul Odorheiu Secuiesc 2,149,999.50
ODORHEIU SECUIESC Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice, 12 m in cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Odorheiu Secuiesc – UAT Comuna Brădești 19,659,491.63
ODORHEIU SECUIESC Elaborarea/actualizarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului si de planificare urban (PUZ + PMUD) 2,243,618.98
TOPLITA Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița Str. Avram lancu, Nr. 9 6,624,592.58
TOPLIȚA Renovarea energetica a clădirilor rezidențiale din Municipiul Toplița lot 1 27,497,653.61
TOPLIȚA Renovarea energetica a clădirilor rezidențiale din Municipiul Toplița lot 2 26,234,244.23
TOPLIȚA Amenajare pistă de biciclete în Municipiul Toplița Harghita 7,713,784.94
TOPLIȚA Achiziționare drone pentru inspectarea zonelor și situațiilor de risc din municipiul Toplița 587,978.88
TOPLIȚA Actualizarea în format GIS a Planului Urbanistic General al Municipiului Toplița 919,708.04
TOPLIȚA Construire locuințe nZEB plus pentru tineri în municipiul Toplița – Str. Sportivilor. Nr. 5 5 160.089,33
VLĂHIȚA Construirea de locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 5,032,665.59
VLĂHIȚA Reabilitare Energetică Grădiniță de Copii Nr. 3 ” Hofehérke” 786,145.34
VLĂHIȚA Reabilitarea și modernizarea clădirii fostei primării din Vlăhița 933,064.32
VLĂHIȚA Reabilitare Moderată/Energetică) Cantină la Liceul Tehnologic Gabor Aron 2,028,512.75
VLĂHIȚA Reabilitare Moderată/(Energetică) internat la Liceul Tehnologic Gabor Aron CORP C8 6,588,155.74
VLĂHIȚA Asigurarea unui mediu de viață confortabil in orașul Vlăhița 1,163,040.00
VLĂHIȚA Reabilitare clădire radiologie și bucătărie, centru de sănătate Vlăhița 1,672,579.87
BILBOR Renovarea energetică a dispensarului medical uman din localitatea Bilbor 430.445, 80
BILBOR Renovarea energetica a punctului de ambulanta din localitatea Bilbor 893,932.78
GĂLĂUȚAS REABILITARE MODERATA LA SCOALA GIMNAZIALA DUMITRU GAFTON 1,009,101.32
GĂLĂUȚAS REABILITARE MODERATA LA SEDIUL PRIMARIEI COMUNEI GALAUTAS 1,184,724.55
GĂLĂUŢAŞ Proiect de renovare energetică moderată sau aprofundată la blocurile vechi in comuna Gălăuțaș 8,428,611.62
TULGHES REABILITARE CLADIRE FOST INTERNAT SCOLAR IN VEDEREA IMBUNATATIRII SERVICIILOR SCOLARE IN COMUNA TULGHES 1,415,061.62
ATID REABILITAREA ENERGETICA A CLADIRII ȘCOLI GIMNAZIALE JOSIKA MIKLOS”, SAT ATID, COMUNA ATID 1,902,502.19
ATID Elaborarea și transpunerea in format GIS a documentelor de amenajare: a teritoriului și de planificare urbană PUG al comunei Atid 415,918.92
AVRĂMEȘTI REABILITARE CASA DE CULTURĀ ÎN SATUL ANDREENI 1,628,527.61
BRADESTI Construire Unitate Locativă pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Brădești 2,195,266.93
CĂPÂLNIȚA Asigurare a infrastructuri pentru transportul verde in Comuna Căpâlnița 292.900, 65
CÂRȚA RENOVARE ENERGETICĂ A CLÅDIRILOR PUBLICE ÎN COMUNA CÂRTA, JUD HARGHITA ETAPA L: PRIMĂRIA 1,509,492.79
CICEU Reabilitarea energetica a noului sediu al primăriei Ciceu, județul Harghita 1,229,479.77
CICEU Dezvoltarea unor sisteme de management al documentelor si fluxurilor de lucru la nivelul Comunei Ciceu, ghișeu unic virtual pentru cetățeni 155,887.58
CIUCSÂNGEORGIU Reabilitare moderată a Căminului cultural Ciucsângeorgiu 881,513.80
CIUCSÂNGEORGIU Reabilitare moderată Grădinița de copil nr. 3, Bancu, pentru a îmbunătății serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, in Comuna Ciucsângeorgiu 960,948.45
CORUND Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ in localitatea Corund 2,195,407.53
COZMENI Reabilitarea energetică la Școala Generală ” Boga Alajos” Nr.1 1.375.461, 45
DEALU REABILITARE, MODERNIZARE CASA COMUNALĂ SAT DEALU, 2,195,407.53
DITRĂU REABILITAREA CLĂDIREA SEDIULUI PRIMĂRIEI ȘI A CONSILULUI LOCAL DIN DITRAU 2,195,404.25
FRUMOASA Implementarea unor sisteme digitale pentru îmbunătățirea serviciilor publice din comuna Frumoasa, 1,458,741.31
LĂZAREA REABILITAREA ENERGETICA A SCOLII GENERALE ,BETHLEN GABOR'” NR 1 729,664.43
LĂZAREA REABILITAREA ENERGETICA A DISPENSARULUI MEDICAL 1,172,774.20
LĂZAREA Elaborarea/Actualizarea în format digital/GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.LU.) ale Comunei Lăzarea 820,121.82
LUETA Reabilitare moderată sală de sport in comuna Lueta 1,524,957.94
LUPENI Elaborarea in format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană PUZ in Comuna Lupeni, județul Harghita 635,594.41
LUPENI Creșterea eficienței energetice a Clădirii Căminului Cultural Păltiniș 1,487,232.35
LUPENI Dezvoltarea de servici TIC pentru administrația publică din Comuna Lupeni, 263,610.59
MĂDĂRAȘ Construire de locuințe nzEB plus pentru tineret în comuna Mădăraș 2,195,266.93
MĂRTINIS REABILITAREA ENERGETICĂ A SEDIULUI PRIMĂRIEI COMUNEI MĀRTINIŞ, 667,579.16
MEREȘTI Achiziția a două stații de încărcare pentru comuna Merești 292,900.65
MEREȘTI Reabilitare moderată și creșterea eficienței energetice la Grădinița Babszem Janko, com. Merești, 670.156.69
MIHĂILEN Pistă de biciclete in centrul comunei Mihăileni pentru interconectarea instituțiilor publice 154,944.45
MIHĂILENI Realizarea pistei de biciclete în comuna Mihăileni 456,925.01
MIHĂILENI RENOVARE ENERGETICĀ A CLÅDIRILOR PUBLICE ÎN COMUNA MIHÄILENI 1,232,057.29
MIHĂILENI Stație de reîncărcare in comuna Mihăileni 146,450.33
MUGENI REABILITAREA CLADIRI SCOLII PRIMARA SI CAMINULUI CULTURAL DIN SAT ALUNIS, NR. 78, COMUNA MUGENI, 796,455.45
MUGENI REABILITARE CLADIRII CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL DOBENI, NR. 69. MUGENI 720,041.99
OCLAND Reabilitare moderată și creșterea eficientei energetice la Căminul Cultural Ocland 1,649,147.87
PĂULENI-CIUC Reabilitare energetică școală primară Delnița 1,244,007.64
PORUMBENI Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – pistă pentru biciclete la nivel local Comuna Porumbeni 1,590,450.53
PRAID Construire locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ din Comuna Praid 2,046,719.45
RACU Creșterea eficienței energetice a clădirii căminului cultural Racu 2,081,704
REMETEA Elaborarea / actualizarea in format GIS a documentațiilor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană” IN COMUNA REMETEA 160,650.00
REMETEA Amenajare pista de cicliști, Comuna Remetea, 1,741,856.00
REMETEA ASIGURAREA Infrastructuri PENTRU TRANSPORTUL VERDE- ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local) În COMUNA REMETEA 160,650.04
SÅCEL Reabilitarea și modernizarea clădirii căminului cultural din Șoimușu Mare 1,231,588.66
SANSIMION Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ 1,843,926.52
SĂCEL Reabilitarea și modernizarea cădirii căminului cultural din Șoimușu Mic 963,525.98
SĂNDOMINIC Reabilitare clădire administrativă pentru servicii sociale 308,445.78
SÂNCRĂIENI PISTE PENTRU BICICLETE IN COMUNA SANCRAIENI 1,813,055.02
SÂNDOMINIC Construire locuințe de serviciu pentru tineri din domeniul învățământului și sănătății în comuna Sândominic, 865,134.80
SICULENI Realizarea pistelor pentru bicicliști comuna Siculeni 2,136,827.40
SIMONESTI Reabilitare moderată și creșterea eficienței energetice la Școala Gimnazială Galfi Sandor, loc. Cobătești 1,902,213.98
TUŞNAD Lucrări de reabilitare in vederea creșterile eficientei energetice – Sediu primărie, comuna Tușnad 2,195,290.38
ZETEA Reabilitarea  Căminului Cultural Márton Janos 1,902,213.98
TOTAL 316,219,617.09

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy