Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

MAI – luna promovării economiei sociale

Luna MAI a fiecărui an este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială, denumită luna promovării economiei sociale.

Obiectivele economiei sociale :
a) consolidarea coeziunii economice şi sociale;
b) ocuparea forţei de muncă;
c) dezvoltarea serviciilor sociale.

Îndeplinirea obiectivelor se realizează, în principal, prin următoarele activităţi de interes general:
a) producerea de bunuri, prestarea de servicii şi/sau execuţia de lucrări care contribuie la bunăstarea comunităţii sau a membrilor acesteia;
b) promovarea, cu prioritate, a unor activităţi care pot genera sau asigura locuri de muncă pentru încadrarea persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
c) dezvoltarea unor programe de formare profesională dedicate persoanelor din grupul vulnerabil;
d) dezvoltarea serviciilor sociale pentru creşterea capacităţii de inserţie pe piaţa muncii a persoanelor din grupul vulnerabil.

Atestatul de întreprindere socială se acordă de către AJOFM Harghita – prin Compartimentul pentru Economie Socială, la cerere, pe baza actelor de înfiinţare şi funcţionare, pe 5 ani, pentru structurile care respectă următoarele criterii:
a) acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
b) alocă minim 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
c) se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
d) aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de 1 la 8.

Intreprinderea socială de inserţie,se atestă prin marca socială şi se caracterizează prin:
a) are, permanent, cel puţin 30% din personalul angajat aparţinând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor;
b) are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor şi şomajului prin inserţia socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Posibile facilităţi din partea administraţiei publice locale pentru întreprinderile sociale de inserţie:
a) atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în domeniul public al unităţilor/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, cu respectarea prevederilor Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost acordată marca socială;
b) sprijin, în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în comunitate, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere a acestora;
c) sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia, prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local;
d) alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite acordate de autorităţile administraţiei publice locale, în condiţiile legii.

Informaţii suplimentare despre atestarea întreprinderilor de economie socială şi actele necesare conform Legii 219/2015 şi HG 585/2016 se pot obţine de pe site-ul instituţiei
https://www.anofm.ro/index.html?agentie=Harghita&categ=4&subcateg=6&page=0 sau la sediul AJOFM Harghita, Miercurea Ciuc , B-dul Frăţiei, nr.2, la Compartimentul de Economie Socială.




Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.