Precizări ANAF cu privire la stabilirea rezidenței fiscale și declararea veniturilor din străinătate

0

Articol disponibil în: Română

În urma articolelor apărute în mass – media si pe rețeaua de socializare Facebook cu privire laStabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea/sosirea din/în România si obligatiile fiscale ale persoanelor fizice care realizează venituri din străinătate, ANAF precizează următoarele:

 

  1. Referitor la obligatia de depunere a chestionarelor privind stabilirea rezidentei fiscale

 

Reamintim contribuabililor că persoanele fizice care pleacă din ţară pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, au obligaţia completării şi depunerii formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

De asemenea, persoanele fizice sosite în România care au o şedere în statul român pe o perioadă sau mai multe perioade care depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive au obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”.

Obligația depunerii Chestionarelor pentru stabilirea rezidenţei fiscale atât la plecarea din România cât si la sosirea în România este reglementată de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice.

Urmare depunerii chestionarelor, organul fiscal analizează situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată de contribuabili în vederea stabilirii rezidentei fiscale. În ceea ce priveste documentele justificative, mentionăm că, organul fiscal poate solicita si alte documente pe care le consideră relevante pentru stabilirea rezidentei fiscale. Referitor la documentele justificative precizăm că acestea trebuie depuse în limba română, având în vedere că limba oficială în administratia fiscală din România este limba română, astfel că orice document sau înscris care se prezintă Agentiei fiscale trebuie să fie însotite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizati.

 

În vederea informării contribuabililor care au obligatia depunerii acestui chestionar si nu numai, Agentia Natională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul propriu Ghidul privind rezidenta fiscală a persoanelor fizice, ghid ce este accesibil si în prezent în sectiunea “Asistentă contribuabili” rubrica “Ghiduri curente” si care poate fi accesat la următorul link:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Ghid_StabilireaRezidenteiFiscale_Editie2017.pdf

Având în vedere necesitatea informării contribuabililor cu privire la obligatia de depunere a chestionarelor si a stabilirii rezidentei fiscale, Agentia a organizat  9 sesiuni de îndrumare si asistentă prin intermediul paginii de Facebook, care au avut ca impact  390.905 utilizatori ai acestei retele sociale. Sesiunile au fost organizate după cum urmează:

– 03 august 2016;

– 31 mai 2017;

– 07 iunie 2017;

– 20 septembrie 2017;

– 27 septembrie 2017;

– 01 noiembrie 2017;

– 13 decembrie 2017;

– 10 ianuarie 2018;

– 05 septembrie 2018;

– 21 noiembrie 2018.

De asemenea, întrebările si răspunsurile din cadrul sesiunilor au fost prelucrate si publicate pe site-ul Agentiei, într-o sectiune special destinată, astfel încât şi ulterior desfăsurării acestor sesiuni, contribuabilii să poată beneficia în continuare de informatiile oferite de reprezentantii institutiei. Sesiunile organizate sub formă de întrebări si răspunsuri se regăsesc în secţiunea “Asistenţă contribuabili”, rubrica “Întrebări si răspunsuri pe Facebook” si pot fi vizualizate prin accesarea următorului link:

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/persoane_fizice/ro_anaf_asistcontr_pf_facebook/

 

Organizarea sesiunilor prin intermediul paginii de Facebook a avut si are ca  obiective informarea în mod corespunzător a contribuabililor, inclusiv a acelora care se află în străinătate si evitarea dezinformării acestora. Sesiunile organizate pe pagina de Facebook au fost distribuite de-a lungul timpului de diverse consulate si misiuni diplomatice, astfel încât să fie informati cât mai multi contribuabili cu privire la obligatia de depunere a acestor chestionare.

 

  1. Referitor la declararea veniturilor din străinătate

 

Informăm contribuabilii că Agentia Natională de Administrare Fiscală realizează schimb reciproc de informatii cu diverse state.

Schimbul automat de informatii cu Statele Membre ale Uniunii Europene, se realizează în baza Directivei 2011/16/UE privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, transpusă în legislatia natională în Legea 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, art. 291 prevăzând sfera de aplicare si conditiile schimbului automat obligatoriu de informatii.

În ceea ce priveste schimbul automat dintre România si statele Non-EU, acesta se realizează în baza Convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri, pentru prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitul pe venit şi pe capital care se încheie cu fiecare jurisdictie în parte.

Având în vedere cele mai sus mentionate, invităm contribuabilii care primesc solicitări de a se prezenta la organele fiscale de a da curs acestora si de a clarifica aspectele ce le sunt comunicate, pentru a evita dubla impunere si a stabili statul care are dreptul de impunere a veniturilor realizate, conform prevederilor conventiilor de evitare a dublei impuneri si a Codului fiscal.

În situatia în care organul fiscal solicită prezentarea de documente justificative, îndrumăm contribuabilii să prezinte documentele solicitate iar în cazul în care acestea sunt emise într-o altă limbă, acestea să fie însotite de traduceri în limba română certificate de traducători autorizati, astfel cum legislatia prevede. În cazul neprezentării contribuabililor la organul fiscal, pentru clarificarea situatiei fiscale proprie, organele fiscale au obligatia de a întreprinde în continuare demersurile prevăzute de legislatia fiscală, în vederea impunerii veniturilor comunicate ca urmare a realizării schimbului international de informatii.

 

Informatii suplimentare pot fi obtinute prin accesarea site-ului www.anaf.ro, sectiunea “Asistenţă contribuabili” sau prin apelarea telefonică a Call-center-ului Agentei, la numărul de telefon +4031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii se pot prezenta la sediile unitătilor fiscale, structurile de asistentă pentru contribuabili.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy