Primăria Municipiului Toplița: Anunț de participare – acordarea de finanţări nerambursabile pentru domeniul tineret

0

Articol disponibil în: Magyar Română

  1. Autoritatea finanțatoare: Primăria Municipiului Toplița, cu sediul în str. Nicolae Bălcescu nr. 14, cod poștal 535700, cod fiscal 4245178, tel.: 0266-341.871, fax: 0266-314.772.

 

  1. Invită persoanele fizice sau juridice de drept public sau privat fără scop patrimonial, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii, care desfășoară activități în domeniul tineret pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Toplița, constituite conform legii și își au sediul în Municipiul Toplița, județul Harghita, să depună proiecte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare a activităților de tineret din Municipiul Toplița, pe anul 2022.
  2. Reglementări legale privind acordarea de finanțare neramburasbilă: Legea 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general.
  3. Suma totală alocată de la bugetul local prin HCL 44/08.03.2022 este de 100.000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Tineret.
  4. Perioada de finanțare: anul bugetar 2022.
  5. Locul și data-limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Propunerea de proiect se depune într-un plic sigilat la sediul administrativ al Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, județul Harghita sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele solicitate, care va fi înaintat în format electronic la adresa de e-mail: [email protected], semnate electronic de către beneficiar. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțarea nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

Data limită este: 11.07.2022, ora 12:00.

  1. Informații privind condițiile de finanțare și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare se pot procura de la sediul Primăriei Municipiului Toplița, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, biroul 202, telefon: 0266-341.871, interior 7, email: [email protected] și de pe site-ul www.primariatoplita.ro.

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy