PRIME acordate TINERILOR la încadrarea în MUNCĂ

0

Articol disponibil în: Română

AVANTAJE FINANCIARE LA ÎNCADRAREA ÎN MUNCĂ PENTRU TINERII SUB 25 DE ANI
Tinerii sub 25 de ani pot beneficia de multiple forme de sprijin financiar, la încadrarea în muncă, dacă anterior încheierii contractului de muncă se află în evidențele agenției județene pentru ocuparea forței de muncă.

Invităm tinerii din județul Harghita să se înregistreze, în baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Harghita, prin agențiile locale și punctele de lucru în raza cărora își au domiciliul sau reședința.

În calitate de șomeri neindemnizați, tinerii înregistrați la agenție vor beneficia gratuit de serviciile de informare, consiliere, orientare în carieră, formare profesională, medierea muncii și consultanță în începerea unei afaceri.

În situația încadrării în muncă, tinerii vor putea beneficia, în condițiile legii, de una sau mai multe dintre următoarele prime:

 PRIMA DE ACTIVARE
– Se acordă la încadrarea în muncă pe durată mai mare de 3 luni;
– Cuantum: 1000 de lei.

 PRIMA DE ÎNCADRARE
– Se acordă la încadrarea în muncă, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea de domiciliu, dacă localitatea de domiciliu se află în Planul național de mobilitate;
– Cuantumul : 0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proporţional cu numărul de zile efectiv lucrate, timp de 12 luni.

 PRIMA DE INSTALARE
– Se acordă la încadrarea în muncă, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea de domiciliu sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia, dacă localitatea în care au domiciliul sau localitatea în care au locul de muncă este cuprinsă în Planul național de mobilitate sau este învecinată cu o localitate cuprinsă în planul național de mobilitate.

Cuantum: 12 500 de lei, în două tranșe. Prima tranșă de 50% se acordă la angajare, a doua tranșă se acordă după 12 luni de la începerea activității.
Dacă beneficiarul este însoțit de familie (soț/soție, copii) cuantumul primei de instalare va fi de 15500 lei.
– Prima de instalare se acordă în cuantum mai mic, în funcție de situație, și dacă angajatorul asigură locuință de serviciu.

 PRIMA DE RELOCARE
– Se acordă la încadrarea în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de localitatea în care au domiciliul şi, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul în localitatea respectivă sau în într-una din localităţile învecinate acesteia.
– Cuantum: o sumă egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu(chirie, întreținere), dar nu mai mult de 900 lei/lună, timp de cel mult 36 de luni.

Documentele necesare pentru înscrierea în evidențele agenției:
1. Buletinul /Cartea de identitate în original şi copie;
2. Adeverinţă medicală (eliberată de medicul de familie sau de medicul de
medicina muncii), din care să reiasă că este apt pentru muncă sau clinic
sănătos;
3. Diplomă sau alte acte de studii (adeverință valabilă) în original şi copie;
4. Certificat de naștere în original și copie;
5. Dosar plic.

Pentru a evita așteptările timp îndelungat la agenție, recomandăm tinerilor să se programeze online pentru înregistrare, pe pagina de internet a agenției www.locuridemuncaharghita.ro la Secțiunea șomeri/Programări șomeri.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy