Procedura de achiziție publică a serviciilor de catering – PREGĂTIREA, PREPARAREA ŞI LIVRAREA ZILNICĂ a hranei pentru elevi

0

Articol disponibil în: Magyar Română

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5, jud. Harghita, reprezentată prin Glodeanu Cristinel-Fănelavând funcția de inspector școlar general adjunct, solicită oferte de preț pentru achiziţia publică de servicii de catering – pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru elevi în cadrul proiectului Sansa la educatie, viitor asigurat (SEVA).

SONY DSC

Obiectul contractului: Se vor achiziționa servicii de catering – pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei pentru elevi- împărţite în 3 loturi:

Lot 1. Servicii catering pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bilbor, jud. Harghita.

Lot 2. Servicii catering pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Ocland, jud. Harghita.

Lot 3. Servicii catering pentru Școala Gimnazială Săcel, jud. Harghita.

Tipul și durata contractului: contract de servicii, durata estimată 20 luni de la semnarea acestuia.

Termen de livrare: livrare zilnică timp de 20 luni de la semnarea contractului conform celor precizate în Caietul de sarcini

Plata serviciilor: se face prin transfer bancar, după recepția serviciilor și primirea facturii, în termen de maxim 30 zile

Lot 1. Servicii catering pentru școli, Cod CPV 55524000-9, pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Bilbor, jud. Harghita –15.688 lei fără TVA, reprezentând 17.100 lei cu TVA inclus (9%)

Lot 2. Servicii catering pentru școli, Cod CPV 55524000-9, pentru Centrul Școlar de Educație Incluzivă Ocland, jud. Harghita –35.982 lei fără TVA, reprezentând 42 750 lei lei cu TVA inclus (9%)

Lot 3. Servicii catering pentru școli, Cod CPV 55524000-9, pentru Școala Gimnazială Săcel, jud. Harghita – 136.698 lei fără TVA, reprezentând 149 000,72 lei cu TVA inclus(9%).

Prin urmare valoarea totală estimate a achizitiei este de 208.850,72 lei fără TVA

Data și ora limită de transmitere a ofertelor: 03.04.2018, ora 14:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun pe suport de hârtie la secretariatului Inspectoratului Școlar Județean Harghita: Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5 sau pe suport electronic la adresa de email: isjhr@isjhr.eduhr.ro.

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

NU se accepta oferte întârziate.

Oferta va fi considerată fermă și  va fi valabilă timp de minim 60 de zile de la depunere.

Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la adresa de e-mail isjhr@isjhr.eduhr.ro.

Regăsiți în atașament Anunțul de participare la procedura de achiziție publică a serviciilor de catering – pregătirea, prepararea și livrarea zilnică a hranei pentru elevi, precum și documentele achiziției.
Persoana de contact: Panaite Aurora – E-mail: aurora.panaite@isjhr.eduhr.ro.
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy