Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
reclamatie

Serviciul Public de Termoficare Gheorgheni face angajări

Serviciul Public de Termoficare Gheorgheni, în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

– muncitori calificați/necalificați – 3 posturi cu normă întreagă

Cei care au calificare de instalatori și/sau dețin autorizatie ISCIR pentru utilaje de incarcare sunt avantajați.

 1. Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

 1. Acte necesare înscrierii:
 1. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;
 2. Curriculum vitae;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
  1. Data, ora şi locul depunerii dosarelor de înscriere: 15.10.2018, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita
  2. Data, ora şi locul organizării probei scrise: 17.10.2018, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;
  3. Data, ora şi locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita – 18.10.2018ora 10.00;
  4. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în data de 19.10.2018, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE – Erös János, tel 0748 454 834.

BIBLIOGRAFIE

 1. Detalii tehnice privind modulul termic– definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro
 2. Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN–bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;
opel


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *