Serviciul Public de Termoficare Gheorgheni face angajări

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Serviciul Public de Termoficare Gheorgheni, în temeiul prevederilor CODULUI MUNCII, organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcţiilor contractuale de execuţie vacante de:

– muncitori calificați/necalificați – 3 posturi cu normă întreagă

Cei care au calificare de instalatori și/sau dețin autorizatie ISCIR pentru utilaje de incarcare sunt avantajați.

 1. Probele stabilite pentru concurs: probă scrisă, interviu/probă practică.

 

 1. Acte necesare înscrierii:
 1. Cerere de înscriere la concurs adresată SPLT Gheorgheni;
 2. Curriculum vitae;
 3. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează.
 6. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 1. Calendarul de desfăşurare a concursului:
  1. Data, ora şi locul depunerii dosarelor de înscriere: 15.10.2018, ora 15.00, Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita
  2. Data, ora şi locul organizării probei scrise: 17.10.2018, ora 10.00, Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita;
  3. Data, ora şi locul interviului/probei practice: Centrala Termică RUMEGUȘ, str. Cimitirului, fn, jud. Harghita – 18.10.2018ora 10.00;
  4. Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în data de 19.10.2018, ora 15.00. la Biroul de Relații cu publicul SPLT Gheorgheni – Pta. Libertății, nr. 14, etaj 1, jud. Harghita și pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro

PERSOANA DE CONTACT PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE – Erös János, tel 0748 454 834.

BIBLIOGRAFIE

 1. Detalii tehnice privind modulul termic– definiție, componență –bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro
 2. Detalii tehnice privind schimbătoarele de căldură SONDEX, APV, SCHMIDT BRETTEN–bibliografia poate fi descărcată de pe site-ul www.gyergyoszentmiklos.ro;
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy