Un nou an şcolar, fără evenimente! ISU Harghita îndrumă:

0

Articol disponibil în: Română

Noul an şcolar 2019-2020 a început, iar porţile unităţilor de învăţământ s-au redeschis pentru a-i primi pe copii şi elevi în grădiniţe, şcoli şi licee. Pentru siguranţa acestora, pe timpul cât se află la cursuri, trebuie evitată producerea unor evenimente, dintre care cele mai grave ar fi incendiile.

Producerea unui incendiu într-o unitate de învăţământ poate avea consecinţe deosebit de grave, prin pierderi de vieţi omeneşti şi pagube materiale deosebite.

Pentru a preîntâmpina producerea unor astfel de evenimente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita reaminteşte câteva reguli  şi  măsuri de apărare împotriva incendiilor pentru unităţile de învăţământ, pe timpul desfăşurării anului şcolar:

 • menţinerea liberă a căilor de acces, intervenţie şi evacuare a persoanelor şi bunurilor în caz de incendiu;
 • traseele căilor de evacuare se marchează cu indicatoare standardizate, astfel încât să asigure posibilitatea recunoaşterii cu uşurinţă a traseului de urmat spre exterior, precum şi circulaţia lesnicioasă, atât ziua, cât şi noaptea;
 • în casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare, etc. ce ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum  şi accesul personalului de intervenţie;
 • afişarea planurilor de evacuare în caz de incendiu pe fiecare nivel, pe căile de acces şi în locurile vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de către toate persoanele, iar în încăperile destinate cazării, pe partea interioară a uşilor;
 • în laboratoare, ateliere, etc. se vor introduce numai materialele didactice (substanţe, reactivi, etc.) necesare pentru ziua respectivă;
 • stabilirea unui sistem de anunţare-alarmare în caz de incendiu, precum şi a măsurilor de informare şi cunoaştere a acestuia de către elevi, personalul didactic şi didactic auxiliar;
 • clasele în care sunt elevi cu handicap locomotor şi clasele I trebuie amplasate, pe cât posibil, la parter; dacă acest lucru nu este realizabil, se vor alege pentru aceşti elevi clasele din care calea de evacuare până în exterior este cea mai scurtă;
 • la încheierea activităţilor didactice, se vor goli coşurile de gunoi în locurile special destinate, situate în afara construcţiilor;
 • la încheierea activităţilor specifice, se deconectează aparatele/sistemele de ventilaţie/climatizare locală, se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate sau instalaţii din sălile de curs, birouri, laboratoare, ateliere, etc.;
 • Pentru ca instalaţiile electrice să nu constituie cauze de incendiu, se interzice:

– utilizarea instalaţiilor sau echipamentelor electrice cu improvizaţii sau defecţiuni;

– înlocuirea siguranţelor, releelor de protecţie şi a întrerupătoarelor automate cu altele necalibrate;

– suprasolicitarea instalaţiilor electrice (conductoare, cabluri, întrerupătoare, comutatoare, prize, transformatoare, etc.) peste sarcina admisă, prin racordarea unor consumatori ce depăşesc puterea nominală a circuitelor.

 • iluminatul de siguranţă se menţine în stare de funcţionare la parametrii optimi;
 • înainte de sezonul rece, se vor verifica, cu personal autorizat, sobele cu/fără acumulare de căldură şi coşurile pentru evacuarea fumului, eliminându-se eventualele defecţiuni şi asigurându-se buna funcţionare a acestora;
 • semestrial, se vor executa exerciţii de alarmare-evacuare cu asigurarea participării întregului personal de elevi şi cadre didactice;
 • se vor desfăşura activităţi privind educaţia elevilor pentru formarea unui comportament adecvat în domeniul apărării împotriva incendiilor, în cadru organizat, conform unei programe de învăţământ.
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy