Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

UTILIZAREA ÎN SCOP DE DIVERTISMENT A MATERIALELOR PIROTEHNICE

Foto cu caracter ilustrativ

 

Obiectele artizanale şi de distracţie pe bază de amestecuri pirotehnice se pot comercializa către persoane fizice şi se pot folosi în public de către acestea numai în perioadele prevăzute în Lege şi în normele metodologice, astfel:

  • Comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 se pot face doar în condiţiile respectării prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare;
  • Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole[1] numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea Inspectoratului Teritorial de Muncă şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean / Direcţia Generală de Poliţie Bucureşti şi dupăobţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează;

CONDIŢII PRIVIND UTILIZAREA OBIECTELOR ARTIZANALE DE DISTRACŢIE PE BAZĂ DE AMESTECURI PIROTEHNICE:

Folosirea articolelor pirotehnice este interzisă în următoarele situaţii:

  • între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;
  • la o distanţă mai mică de 50 de metri de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;
  • la o distanţă mai mica de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;
  • la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;
  • în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de piatră;
  • pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane ;
  • la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

Conform Ordinului nr. 125/ 1378/ 2013 privind stabilirea activităţilor, altele decât activităţile aeronautice civile, având drept efect ajungerea în spaţiul aerian a diverselor corpuri materiale care pot constitui un pericol pentru siguranţa aviaţiei şi privind aprobarea condiţiilor de autorizare a acestor activităţilansarea în spaţiul aerian a articolelor pirotehnice de divertisment clasificate, conform reglementărilor specifice, în categoriile 2, 3 sau 4 poate constitui, în anumite condiţii, un pericol pentru siguranţa aviaţiei. In acest context, este necesară obţinerea unei autorizări din partea Autorităţii Aeronautice Civile Române.

Conform prevederilor art. 5 din H.G.R. nr. 95/2011, articolele pirotehnice din categoriile 2, 3, 4, T1, T2 şi P2 pot fi folosite numai de către pirotehnicieni şi numai în scopul pentru care sunt destinate.

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul Primăriei, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Judeţean/ mun.Bucureşti şi avizul Inspectoratului Judeţean de Poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucurerşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

Acordul I.S.U.J. se emite pe baza documentelor prevăzute în Normele metodologice de emitere a acordului pentru organizarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice, aprobate prin Ordinul Nr. 1045/ I.G. din 29 august 2007.

[1] Încăperile în care se depozitează / comercializează articole pirotehnice trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute în HGR nr. 536/ 2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și pirotehniștilor, cu modificările și completările ulterioare.

În situaţia în care spaţiile / construcţiile respective se află simultan sub incidenţa prevederilor art. 30 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare şi ale art. 1 din H.G.R. nr. 571/ 2016 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun avizării şi/ sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, acestea fac obiectul avizării şi autorizării din punct de vedere al securităţii la incendiu;
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.