Alege cariera de ofițer pompier! ISU „Oltul” Harghita recrutează candidați pentru Facultatea de Pompieri

0

Articol disponibil în: Română

La Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita au început înscrierile pentru ocuparea locurilor scoase la concurs de Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București – sesiunea de admitere 2023.

Începând de vineri, 30 iunie și până pe 09 iulie 2023, persoanele interesate, care îndeplinesc condițiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la facultățile din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. În acest an, pentru nevoile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, au fost alocate 46 de locuri dintre care 38 la Facultatea de Pompieri și 8 la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție “Alexandru Ioan Cuza”. 

La Facultatea de Pompieri au fost scoase la concurs 38 de locuri pentru formarea ofiţerilor (din care 1 loc pentru romi și 2 locuri pentru candidați proveniți din sistemul de protecție socială), cu specializarea Instalații pentru construcții – pompieri, forma de învățământ cu frecvență 4 ani.

Persoanele interesate să urmeze o carieră în domeniul situațiilor de urgență se pot înscrie la concurs prin completarea unei cereri – tip, însoțită după caz, de consimțământul privind solicitarea extrasului de cazier judiciar de către unitatea de recrutare.

Documentele se completează de către candidat, în mod lizibil, se semnează și se transmit, exclusiv în format electronic la adresa de e-mail: ru.hr@igsu.ro, până la data de 9 iulie 2023, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii şi criterii:

 1. a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi (sau îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere) și de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere;
 6. f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 9. i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 10. j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 11. k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 12. l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară – verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale, criteriul specific nu se aplică pentru candidaţii de la Facultatea de Pompieri;
 13. m) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 14. n) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ.

În vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații depun documentele solicitate până la data de 21 iulie 2023.

Evaluarea psihologică a candidaților, se va realiza, conform planificării, până la data de 14 iulie 2023.

Proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice se va susţine în perioada 18-24 august 2023, iar proba de evaluare a cunoștințelor în perioada 29-30 august 2023.

Examinarea medicală va avea loc, în ordinea descrescătoare a mediilor obținute la proba scrisă, în perioada 5–29 septembrie 2023.

Informaţiile complete privind admiterea sunt postate pe site-urile oficiale: www.mai.gov.ro, www.academiadepolitie.ro, www.isuharghita.ro – secțiunea Carieră.

 • COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy