Aniversarea a 20 ani de la semnarea Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Ungaria

0

Articol disponibil în: Română

Ministerul Afacerilor Externe salută astăzi, 16 septembrie 2016, aniversarea a 20 ani de la semnarea la Timișoara a ”Tratatului de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Ungaria”. Semnarea în 1996 a acestui document a constituit un reper fundamental pentru dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre cele două ţări, precum şi pentru susţinerea aspiraţiilor lor, asemenea celorlalte țări din regiune, la aceleași obiective – stabilitate, modernizare și prosperitate, prin integrarea europeană și euro-atlantică.
Tratatul a deschis drumul spre crearea unui cadru modern, solid și angajant pentru relația româno-ungară, care a generat evoluții pozitive atât pentru cooperarea dintre România și Ungaria, cât și pentru stabilitatea regională. Ulterior, relaţiile bilaterale au dobândit caracter de parteneriat strategic, prin semnarea, la 29 noiembrie 2002, la Budapesta, a Declaraţiei privind cooperarea şi parteneriatul strategic româno-ungar pentru Europa secolului XXI.
Aceasta a demonstrat că, prin angajare constantă, abordare pragmatică și dialog deschis, putem avansa în dialogul bilateral și derula împreună proiecte ambițioase în beneficiul reciproc. Valorificarea deplină a acestui parteneriat trebuie să continue să reprezinte o prioritate pentru liderii politici din ambele state. Această responsabilitate devine și mai relevantă în contextul actual, când teme precum securitatea, stabilitatea, solidaritatea, creșterea economică și crearea de locuri de muncă sunt preocupări principale nu doar pentru guverne și foruri internaționale, ci și pentru cetățenii din cele două ţări.
România și Ungaria au construit un parteneriat pe multiple planuri și o cooperare strânsă în domenii de interes comun. În acelaşi timp, apartenenţa comună a celor două țări la structurile europene şi euroatlantice a reprezentat un cadru fundamental pentru abordarea constructivă a temelor de interes comun.
Ungaria este primul stat cu care România a creat mecanismul şedinţelor comune de guvern, un instrument util care a contribuit la aprofundarea cooperării sectoriale pe multiple planuri. În cadrul celor patru şedinţe comune ale guvernelor român şi ungar, desfăşurate până în prezent, au fost lansate numeroase proiecte în domenii precum: infrastructură, transporturi, comunicaţii, agricultură, energie, cultură, educaţie, afaceri interne etc. Ministerul Afacerilor Externe remarcă dinamica pozitivă a schimburilor economice româno-ungare, care au atins în 2015 un total de aproape 8 miliarde de euro și îşi exprimă totodată dorinţa şi disponibilitatea de a valorifica pe deplin potenţialul cooperării economice între cele două state.
Minoritatea maghiară din România și cea română din Ungaria reprezintă un atu valoros, o punte de legătură între România și Ungaria, contribuind direct la cunoașterea reciprocă prin împărtășirea valorilor și tradițiilor specifice. În acest spirit au fost incluse în Tratatul de prietenie româno-ungar din 1996 prevederi privind protecția persoanelor aparținând minorității române din Ungaria, respectiv minorității maghiare din România. Urmărind acest deziderat, autoritățile române au elaborat şi implementat politici menite a proteja și promova identitatea lingvistică, culturală, religioasă a persoanelor aparținând tuturor minorităților din România.
Comitetul de specialitate româno-ungar de colaborare în problemele minorităților naționale rămâne forul de referință pentru discutarea oricăror probleme care privesc minoritățile noastre înrudite, capabil să identifice abordările consensuale potrivite pentru asigurarea conservării și afirmării esenței identitare. România a promovat şi va continua să promoveze drepturile persoanelor aparținând minorității maghiare, ca de altfel aparținând oricărei minorități de pe teritoriul său, fiind convinsă că interculturalitatea, ca expresie a dialogului între culturi, contribuie fără îndoială la definirea unui spațiu de conviețuire pașnică, tolerant, integrator, dinamic și creator deopotrivă.
Ministerul Afacerilor Externe își exprimă încrederea că și în viitor, şi cu atât mai mult într-un context plin de provocări, cooperarea și relațiile între România și Ungaria vor continua să se consolideze, atât la nivel politic, cât și între cetățenii celor două țări, pe baza aspiraţiilor comune de stabilitate, pace și prosperitate.
Informații suplimentare Tratatul de Înțelegere, Cooperare și Bună Vecinătate între România și Ungaria a fost semnat, la 16 septembrie 1996, la Timișoara, de către Prim-miniștrii celor două țări. Tratatul afirmă, încă din preambul, principiile pe care este fundamentată relația bilaterală – „buna vecinătate, respectul reciproc şi colaborarea dintre cele două țări”, precum și valorile pe care acestea se angajează să le respecte – „drepturile omului şi libertăţile fundamentale, democrație, umanism şi statul de drept”, valori împărtășite nu doar de România și Ungaria, ci care stau la baza întregii construcții europene și reprezintă esența idealului exprimat de cele două țări – „ca Europa sa devină un continent unit, al păcii, securităţii şi cooperării pentru toate statele şi popoarele”.
În vederea atingerii obiectivelor propuse, România și Ungaria au reiterat angajamentul de a respecta „în relaţiile reciproce, precum şi în relaţiile cu alte state, principiile înscrise în Carta Naţiunilor Unite, în Actul final de la Helsinki, în Carta de la Paris pentru o nouă Europă şi în alte documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, precum şi celelalte principii şi norme general acceptate ale dreptului internaţional”.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy