ANUNȚ DE PARTICIPARE – „Programul anual de colaborare a Municipiului Toplița, județul Harghita, cu asociațiile și fundațiile cu activitate turistică din Municipiul Toplița”, anul 2022

0

Articol disponibil în: Română

ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
„Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița, județul Harghita, cu asociațiile și fundațiile cu activitate turistică din Municipiul Toplița” pe anul 2022

  • Autoritate Contractantă: Municipiul Toplița, jud. Harghita, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, cod poștal 535700, Cod Fiscal 4245178, tel.: 0266-341871, fax: 0266-342772.

 

  1.  Primăria Municipiul Toplița invită persoanele juridice fără scop patrimonial – asociații, fundații ori organizații cu activitate în domeniul turismului – constituite conform legii, care își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Toplița, conform legii, să depună proiecte, în scopul atribuirii contractelor de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului anual de colaborare a Municipiului Toplița, cu asociațiile și fundațiile cu activitate turistică din Municipiul Toplița, pe anul 2022.

 

  1. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

– Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, cu modificările și completările ulterioare.

– Ordonanța Guvernului 26/2000 cu privire la asociații și fundații, modificată și actualizată;

 

  1. Suma totală alocată de la bugetul local prin HCL 44/08.03.2022 este de 100.000 lei și se alocă în întregime pentru domeniul Turism.

 

  1. Perioada de finanțare: anul bugetar 2022.

 

  1. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

 

Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se va depune, în plic închis, la Registratura Municipiului Toplița, jud. Harghita, str. Nicolae Bălcescu, nr. 14 sau scanată într-un singur fișier în format PDF cuprinzând toate materialele solicitate, care va fi înaintat în format electronic la adresa de e-mail: [email protected], semnate electronic de către beneficiar. Denumirea fișierului PDF va conține denumirea entității care solicită finanțarea nerambursabilă și titlul proiectului pe scurt.

 

Data limită de depunere este 12.08.2022, ora 12:00.

 

  1. Informații privind condițiile de finanțare și documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Cererea de finanțare, se poate procura de la sediul Municipiului Toplița, jud. Harghita, str. Nicolae Bălcescu nr. 14, biroul nr. 202, tel: 0266-341871, interior 238, email: proiecte@primariatoplita.ro și de pe site-ul www.primariatoplita.ro .

 

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy