Anunț privind organizarea unui eveniment online de informare cu privire la aplicarea Metodologiei privind atribuirea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 143/2024 

0

Articol disponibil în: Magyar Română

 Secretariatul General al Guvernului adresează tuturor entităților cu personalitate juridică (instituții publice, organisme și organizații internaționale, oraganizații neguvernamentale, asociații și fundații), invitația de participare la evenimentul de informare cu privire la aplicarea Metodologiei privind atribuirea finanțării programelor, proiectelor și acțiunilor menționate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 143/2024.

Obiectivul acestei întalniri îl constituie diseminarea în mod corect și transparent a informațiilor cu privire la înscrierea la sesiunea de finanțare 2024, care este deschisă până la data de 19 aprilie 2024, sprijinirea autorităților locale, a instituțiilor și a mediului asociativ, în vederea implementării unor proiecte de interes general, conform Metodologiei. Conlucrarea administrației publice cu comunitățile locale reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea comunitară, promovarea resurselor locale și promovarea identității naționale.

Evenimentul se va desfășura online, în data de 09.04.2024, începând cu ora 14.00. Cei interesați să participe, sunt rugați să se înscrie până la data de 8 aprilie 2024, ora 14:00 prin completarea formularului accesibil la următorul link: https://forms.gle/G2VuQXAbG33qfekAA.

******

ANUNȚ REFERITOR LA  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE DE SOLICITĂRI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTE ÎN PARTENERIAT CU SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI

Secretariatul General al Guvernului, prin Serviciul Dezvoltare Comunitară și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, lansează astăzi, 26.03.2024, sesiunea de finanțare nerambursabilă pentru anul 2024.

Solicitanții pot depune propuneri de proiecte, criteriile de eligibilitate și selecție fiind cele prevăzute în Metodologia de finanțare pentru anul 2024.

Depunerea dosarelor cu propunerile de proiecte se face la Registratura Secretariatului General al Guvernului până la data de 19.04.2024, inclusiv, ora 18:30.

Dosarul propunerii de proiect se va depune într-un plic sigilat, iar pe plic se va menționa: Secretariatul General al Guvernului „În atenția Comisiei de Evaluare și Selecție a Proiectelor finanțate în baza Hotărârii de Guvern nr. 143/2024”; Piața Victoriei, nr. 1, sector 1, București, cod poștal 011791, precum și următoarele elemente de identificare:

 1. Numele solicitantului;
 2. Titlul proiectului;
 3. Denumirea departamentului/serviciului de la care se solicită finanțarea (DDD/SDC).

Finanțarea proiectelor se va face în limita fondurilor publice aprobate în acest scop din bugetul alocat autorității finanțatoare – Secretariatul General al Guvernului, respectiv:

 1. Pentru Serviciul Dezvoltare Comunitară – 4.353.087,89 lei
  • Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor românești peste hotare – 1.466.041,11 lei;
  • Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural – 2,887.046,78 lei.
 2. Pentru Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă – 2.723.100,00 lei
  • Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor românești peste hotare – 1.626.100,00 lei;
  • Finanțarea acțiunilor cu caracter științific și social-cultural – 1.097.000,00 lei.

Valoarea maximă acordată de către Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Serviciul Dezvoltare Comunitară, în decursul anului fiscal, va fi de maximum 400.000,00 lei/ per proiect, la care solicitantul trebuie să asigure o contribuție proprie de minimum 10% din valoarea solicitată pentru finanțare din partea SGG.

Un solicitant, inclusiv filialele acestuia, poate depune maximum 2 propuneri de proiecte (fie ambele pentru SDC sau DDD sau câte un proiect, unul pentru SDC și unul pentru DDD).

Clarificările legate de aplicarea prezentei Metodologii și de întocmirea dosarului de proiect se pot solicita în scris (la adresa: Piața Victoriei, nr. 1, sector 1, București, cod poștal 011791) sau prin poșta electronică ([email protected]), cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data limită de depunere a proiectelor, cu mențiunea: „în atenția DDD sau a SDC”, în funcție de obiectul solicitării de clarificare.

Pentru a facilita procesul de constituire a dosarului, punem la dispoziția celor interesați, Anexele la Metodologia de finanțare nerambursabilă 2024, în format editabil.

 • Ordin și Metodologia de finanțare pentru anul 2024 (.pdf)
 • Anexe la Metodologie (.docx)
 • H.G. nr. 143/2024 pentru aprobarea modului de repartizare și de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) și d) din anexa nr. 3/13/02A la Legea bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023 (.pdf)

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy