ASF propune plafonarea prețului polițelor de asigurare obligatorie până la 30 septembrie 2024

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Ministerul Finanțelor pune în dezbatere publicã proiectul elaborat de Autoritatea de Supraveghere Financiarã, prin care reglementeazã soluția temporarã de prelungire pânã la data de 30 septembrie 2024 a perioadei de aplicare a HG nr. 1326/2023 privind stabilirea tarifelor de primã maxime și a altor mãsuri aplicabile de cãtre societãțile de asigurare care practicã asigurarea obligatorie de rãspundere civilã auto pentru prejudicii produse terților prin accidente de vehicule și de tramvaie.

Totodatã, actul normativ stabilește:

  • tarifele de primã maxime,
  • contractele asupra cãrora se aplicã,
  • comisioanele de distribuție aferente contractelor, clasa bonus/malus ce se aplicã, implicațiile BAAR (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România),
  • despãgubirile acordate de cãtre asigurãtorii RCA pentru acoperirea costurilor de înlocuire temporarã a vehiculului avariat cu un vehicul din aceeași clasã sau dintr-o clasã inferioarã,
  • perioada maximã pentru care se pot acorda despãgubirile,
  • contravențiile și sancțiunile aplicabile.

Tarifele de primã maxime au fost stabilite la nivelul propriilor tarife de primã care au fost practicate de cãtre fiecare asigurãtor RCA la data de 28 februarie 2023, care pot fi ajustate cu un procent de maximum 6,8% și sunt valabile pentru o perioadã de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a proiectului de act normativ. Totodatã, tarifele se aplicã în cazul contractelor RCA încheiate dupã data intrãrii în vigoare a propunerii de prelungire.

Comisioanele de distribuție aferente contractelor RCA se limiteazã la maximum 8% din prima netã de cheltuieli de distribuție pentru o perioadã de 3 luni de la data intrãrii în vigoare a hotãrârii.

Calculul despãgubirii are în vedere un tarif ce nu poate depãși costul mediu practicat de reprezentanțele rent-a-car ce oferã servicii de închiriere de autoturisme fãrã conducãtor auto și se acordã numai în situația în care vehiculul avariat nu mai poate fi utilizat din punct de vedere tehnic.

Perioada maximã pentru care se pot acorda despãgubirile prevãzute mai sus este de 30 de zile, fie de la data eliberãrii autorizației de reparație de cãtre unitãțile Poliției Române, fie de la data eliberãrii documentului de intrare în reparație eliberat de cãtre asigurãtorul RCA. Termenul poate fi prelungit numai cu aprobarea asigurãtorului RCA în situații justificate, probate cu documente.

În cazul vehiculelor care nu se mai reparã și se încadreazã în situația de daunã totalã economicã, despãgubirile de mai sus acoperã perioada cuprinsã între data constatãrii avariilor și data înaintãrii ofertei de despãgubire, cu respectarea termenelor prevãzute de Legea nr. 132/2017, cu modificãrile și completãrile ulterioare. În acest caz, valoarea despãgubirii reprezentând acoperirea costurilor de înlocuire temporarã a vehiculului avariat nu poate depãși 25% din valoarea de piațã a vehiculului avariat.

În prezent, în piața asigurãrilor RCA din România se manifestã în continuare o reticențã în ceea ce privește apetitul la risc al asigurãtorilor RCA pentru anumite categorii de asigurați și existã un grad ridicat de concentrare care continuã sã reprezinte o vulnerabilitate a pieței atât din prisma expunerii pe clase de asigurare, cât și din perspectiva cotelor de piațã semnificative deținute de un numãr relativ mic de societãți de asigurare, ceea ce aratã un grad scãzut de concurențã.
De asemenea, la data de 31 decembrie 2023, din numãrul total de vehicule din parcul național auto, respectiv 10.333.293, la data de 6 iunie 2024 erau asigurate un numãr de 7.486.349 de vehicule. Cazurile prelucrate, încadrate în categoria asiguraților cu risc ridicat în perioada 1.01.2024 – 2.06.2024, sunt în numãr de aproximativ 41.500 din care aproximativ 201 au fost preluate voluntar, iar 41.300 au fost alocate automat cãtre asigurãtori.
O astfel de situație denotã existența unui dezechilibru între cerere și ofertã și are potențialul de a genera consecințe negative, în sensul unei presiuni suplimentare asupra prețurilor dupã data de 30 iunie 2024.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy