COMUNICAT DE PRESĂ privind prelungirea apelurilor de selecție la Asociația GAL Bazinul Dornelor

0

Articol disponibil în: Română

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

COMUNICAT DE PRESĂ

privind prelungirea apelurilor de selecție la Asociația GAL Bazinul Dornelor

Asociația Grupul de Acțiune Local Bazinul Dornelor cu sediul în sat Panaci, nr 297, comuna Panaci, judetul Suceava, prelungește sesiunea de depunere proiecte  până la data de 18 FEBRUARIE 2019  pentru următoarele măsuri:

1.M12/6A – Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”

   Beneficiari eligibili:

    Beneficiari direcți:

þ Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

þ Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate, conform legislaţiei.

 Beneficiari indirecți: – Întreaga comunitate locală.

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 12/ 6A, este  de 479.277,72 euro

 Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 200.000 euro

2. M 5/2A ” Solutii inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”

 

Beneficiari eligibili:

 Beneficiari direcți:

– Fermieri definiţi ca persoane juridice sau un grup de persoane juridice, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Bazinul Dornelor şi care desfăşoară o activitate agricolă – conform art.17 din R1305/2013;

– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul Bazinul Dornelor;

– Cooperative agricole din teritoriul Bazinul Dornelor;

Beneficiari indirecți:-Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;

-Producatori agricoli individuali din teritoriu

 

Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 5/2A, este  371.149 euro

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora cu câte 20 de puncte procentuale suplimentare, dar fără ca rata maximă a sprijinului combinat să depășească 90%, în următoarele cazuri:

a)Investițiile colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);

b) Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)

c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 Suma maxima nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte a măsurilor precizate mai sus este: 18 FEBRUARIE 2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurilor sunt cuprinse în „GHIDURILE SOLICITANTULUI” – ce pot fi accesate pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.

  Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: [email protected], [email protected] , www.galbazinuldornelor.ro

  Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurilor le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Vasile Cozan
Funcţie: Președinte
Tel. 0230576546, 0731315595, Fax: 02030576546, e-mail: [email protected]

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy