Concurs pentru ocuparea posturilor contractual temporar vacante

0

Articol disponibil în: Magyar Română

la Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Tulgheş
Îngrijitor cu studii G/M– pe durată determinată 1 post
Condiţii de participare:
· Studii medii/generale
· Capacitatea de a lucra în echipă
· Vechime minim 1 an
Infirmier cu studii G/M– pe durată determinată 1 post
Condiţii de participare:
· Studii medii/generale
· Capacitatea de a lucra în echipă
· Vechime minim 1 an
la Centrul de plasament Bilbor
Educator cu studii M – pe durată determinată 1 post
Condiţii de participare:
· Studii medii cu diplomă de bacalaureat
· Disponibilitate pentru munca în echipă
· Vechime minim 1 an în specialitatea studiilor absolvite

Avantaj: experienţă în activităţi cu copiii

Concursul se va organiza în data de 6 aprilie 2017, orele 10, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Miercurea Ciuc, P.ţa Libertăţii nr.5, cam 301.
Relaţii suplimentare împreună cu bibliografia de concurs se obţin la Serviciul resurse umane, telefon 0266-207761.
Dosarele se depun până la data de 29 martie 2017, la sediul direcţiei, şi vor cuprinde:
· Actul de identitate, în original şi în copie
· Cerere de înscriere la concurs
· Diplomele de studii în original şi în copie
· Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: copia carnet de muncă şi altele
· Adeverinţă medicală de la medicul de familie
· Curriculum vitae
· Cazier judiciar în original
DIRECTOR GENERAL
ELEKES ZOLTÁN
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy