Evaluarea activității Inspectoratului de Poliție Județean Harghita în anul 2023

0

Articol disponibil în: Magyar Română

În anul 2023, activitatea Inspectoratului de Poliție Județean Harghita a avut la bază creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, prin protejarea persoanei, a patrimoniului și asigurarea nivelului optim de siguranță rutieră.

RESURSELE UMANE ȘI FINANCIARE
În cursul anului anului 2023, la nivelul unității noastre au fost întreprinse demersurile legale pentru reducerea deficitului de personal, fiind încadrați 99 polițiști, din care 91 au absolvit cursurile instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne în același an de referință. În ceea ce privește resursele financiare alocate unități, este de menționat că bugetul aprobat a fost de 94,379 mii lei, gradul de execuție bugetară fiind de 99,96%.
PREVENIREA ȘI COMBATEREA CRIMINALITĂȚII

I. EVOLUȚIA FENOMENULUI INFRACȚIONAL ÎN ANUL 2023
În anul 2023, au fost sesizate 5.259 infracțiuni, ( + 3% față de anul 2022).
În aceeași perioadă, au fost soluționate 3359 infracțiuni ( + 10% față de anul 2022).
În ceea ce privește infracțiunile de violență intrafamilială, în anul 2023 au fost sesizate 658 fapte ( + 109, față de anul precedent), din care 332 au fost săvârșite în mediul urban iar 326 în mediul rural. Pentru gestionarea situațiilor de violență domestică semnalate în anul 2023, au fost emise 223 ordine de protecție provizorie ( +57, față de anul precedent ), din care 88 au fost transformate în ordine de protecție.
În referire la infracțiunile contra patrimoniului, acestea au cunoscut o evoluție descendentă față de anul 2022, fiind sesizate 1486 fapte ( – 95). În cadrul acestei categorii de infracționalitate, sunt de menționat scăderea infracțiunilor de tâlhărie ( de la 33 în anul 2022 la 21 în anul 2023) și furt ( de la 748 în anul 2022 la 642 în anul 2023).
Aceleași evoluții sunt înregistrate și în ceea ce privește furturile din auto ( – 24 față de anul 2022, în condițiile în care în anul 2023 au fost sesizate 41 fapte), de auto ( – 1 față de anul 2022, în condițiile în care în anul 2023 au fost sesizate 11 fapte) și de animale ( – 3 față de anul 2022, în condițiile în care în anul 2023 au fost sesizate 14 fapte).

II. INFRACȚIONALITATEA LA REGIMUL ARMELOR, EXPLOZIVILOR ŞI SUBSTANŢELOR PERICULOASE

În anul 2023, au fost sesizate 44 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor și munițiilor iar în urma acțiunilor punctuale efectuate au fost ridicate, în vederea confiscării, 9 arme letale, 6 arme de foc neletale, supuse autorizării, 40 piese componente arme de foc letale/neletale supuse autorizării, 396 buc. muniții letale, 824 buc. muniții neletale de diferite calibre, 377 kg articole pirotehnice, din categ. II, III și IV și 205 litri deșeuri periculoase.
În cursul perioadei analizate, nu s-au înregistrat evenimente negative grave ca urmare a utilizării articolelor pirotehnice sau a substanţelor periculoase.

III. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ECONOMICO-FINANCIARE

În domeniul economico-financiar, la nivel județean, în 2023 au fost sesizate 298 de fapte, în creștere cu 6 fapte faţă de anul 2022.
În acceași perioadă de referință, au fost soluţionate 236 dosare penale,
Valoarea prejudiciului recuperat este de 2.480.000 lei iar valoarea măsurilor asigurătorii, aplicate în dosarele penale este de 28.000.000 lei . În perioada anului 2023 s-au aplicat 395 de sancţiuni contravenționale, în cuantum total de 1.300.000 lei.
Au fost desfășurate 21 acțiuni de amploare, în cadrul cărora s-au efectuat 33 de percheziții domiciliare, s-au pus în aplicare 7 mandate de aducere, s-au dispus măsuri preventive față de 2 persoane, fiind descoperite cu ocazia activităților operative 11 infracțiuni.

În urma acțiunilor punctuale, au fost indisponibilizate/confiscate 6819 țigarete, 625 mc material lemnos, 549 litri detergenți și 269 kg articole pirotehnice.

IV. ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ

Pentru asigurarea climatului de ordine și siguranţă publică, pe lângă activităţile curente şi participarea la evenimentele majore au fost desfăşurate numeroase activităţi menite să prevină și să combată fenomenul infracțional.

Astfel, în cursul anului 2023, au avut loc 5414 intervenții la evenimentele semnalate poliției, din care 4494 semnalate prin SNUAU 112. Din totalul intervențiilor realizate ca urmare a sesizărilor prin SNUAU 112, 2334 au avut loc în mediul urban iar 2160 în mediul rural. La 3083 apeluri, timpul de intervenție a fost de până în 10 minute.
Pe linia prevenirii și combaterii criminalității silvice, este de menționat faptul că
au fost sesizate 167 infracțiuni silvice, cu 16 mai multe decât în 2022 și au fost aplicate 214 sancțiuni contravenționale la regimul silvic, cu 45 mai multe decât în anul 2022, în valoare totală de 696000 lei . Deasemenea, a fost confiscată cantitatea de 3130 metri cubi material lemons ( + 1910 metri cubi).

V. SIGURANȚĂ ȘCOLARĂ
În cursul anului 2023, la nivelul Biroului de Siguranță Școlară, au fost intensificate activitățile de natură preventivă și cele de depistare a riscurilor și vulnerabilităților privind integritatea acestora.
În acest context, au fost realizate 751 activități cu conținut preventive-informativ, pe diferite tematici. Zilnic, au fost desfășurate activități de menținere în zonele din proximitatea unităților de învățământ, la care au participat 79 polițiști.
Totodată, în contextul acțiunilor de prevenire a traficului și consumului de substanțe interzise, au fost derulate 169 activități preventive, din care 103 în mediul urban și 66 în mediul rural, la care au participat, în total, 6157 persoane, din care 5710 minori și 447 adulți.

VI. PROTECȚIA ANIMALELOR
La nivelul structurii de profil, în cursul anului 2023, au fost executate 49 acțiuni punctuale , context în care au fost emise 13 ordine pentru plasarea a 47 animale în adăpost, au fost sesizate 18 infracțiuni și au fost aplicate 295 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 133.000 lei.

VII. PREVENIREA CRIMINALITĂȚII
În cursul anului 2023, au fost desfășurate activități preventive, în cadrul următoarelor Programe Naționale:

  • în cadrul Programului Naționale de Prevenire a Victimizării Minorilor, au fost derulate 3 proiecte și 3 campanii, cu desfășurarea a 168 activități, la care au participat 5430 beneficiari ;
  • în cadrul Programului Naționale de Prevenire a Criminalității Informatice, au fost derulate o campanie și un proiect, cu desfășurarea a 62 activități, la care au participat 2621 beneficiari ;
  • în cadrul Programului Naționale de Prevenire a Violenței Domestice, a fost derulată o campanie, cu desfășurarea a 15 activități, la care au participat 459 beneficiari.
    În vederea prevenirii violenței în mediul școlar, au fost organizate și desfășurate 33 activități, la care au participat, în total, 1158 beneficiari.

VIII. RISCUL RUTIER
În cursul anului 2023, pe raza județului Harghita au fost semnalate 101 accidente grave ( + 1 față de anul precedent), în urma cărora 20 persoane au decedat ( +1), 89 au fost rănite grav (+1) și 35 au fost rănite ușor (- 7).
În aceeași perioadă, au fost sesizate 397 accidente ușoare (+7), în urma cărora 502 persoane au fost rănite ușor (- 20).
Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave sunt :
1) abaterile săvârșite de bicicliști ;
2) abateri comise de pietoni ;
3) viteza neadaptată la condițiile de drum.
În anul 2023 efectivele de poliţie rutieră au realizat 1.315 acţiuni, din care 245 în colaborare cu alte structuri de poliție sau alte instituții, în urma cărora au fost constatate 811 infracţiuni, din care 316 la regimul circulaţiei rutiere, au fost aplicate 17.091 sancțiuni contravenţionale, din care 16.762 la regimul circulaţiei și 329 la alte acte normative.
În urma acelorași activități, au fost reținute 1.735 permise de conducere auto și au fost retrase 1196 certificate de înmatriculare.

CONCLUZII

-La nivelul județului Harghita, prin misiunile efectuate, a fost menținut un climat optim de siguranță publică ;
-Nu au fost semnalate/sesizate evenimente/incidente cu impact asupra climatului de normalitate civică și de natură a afecta încrederea cetățenilor și a comunităților locale în capacitatea unității de a gestiona situațiile de risc din competență ;
– Situațiile de risc semnalate pe raza de competență în cursul anului 2023 au fost gestionate corespunzător prin implicarea corespunzătoare a factorilor decizionali, angrenarea de resurse suficiente, coordonarea optimă a acestora și relaționarea activă cu structurile județene de cooperare/colaborare ;

  • Nu au fost semnalate/sesizate fapte, inclusiv de ultraj, care să afecteze viața și integritatea corporală a personalului unității .

PRIORITĂȚI PENTRU ANUL 2024

Pentru anul 2024, obiectivele generale ale Inspectoratului de Poliție Județean Harghita sunt în concordanță cu cele stabilite la nivel național, prin documentele de planificare strategică.
Rămâne o prioritate asigurarea climatului de ordine și siguranță publică, protejarea vieții cetățenilor, a patrimoniului, siguranța rutieră precum și legalitatea mediului de afaceri.
Pentru atingerea acestor obiective, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita va continua desfăşurarea activităţilor în cooperare cu structurile de aplicare a legii la nivelul judeţului, în scopul asigurării unei gestionări corespunzătore a situaţiei operative.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy