GAL BAZINUL DORNELOR – Anunțuri de lansare măsuri

0

Articol disponibil în: Română

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 2/6B – Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

 1.Data lansării: 03.01.2019

 2.Lansare M 2/6B – Dezvoltarea satelor din teritoriul GAL Bazinul Dornelor

3.Beneficiari eligibili:

    Beneficiari direcți: Entități publice- autorităţi publice locale şi asociaţiile acestora (ADI-uri)

 Beneficiari indirecți: -populația locală

-întreprinderile înființate și/sau dezvoltate în teritoriu

-ONG-uri din teritoriu

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 2/6B, este  de 260.000 euro

 5.Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

 6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  08.02.2019 , ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 2/6B sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

 

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

Măsura M 3/6B

Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

1.Data lansării: 03.01.2019

 2.Lansare Măsura M 3/6B ” Ocrotirea moştenirii rurale – cultură, tradiții, meșteșuguri”

3.Beneficiari eligibili:

Beneficiari direcți: Entități publice- Autorităţi publice locale şi Asociaţiile acestora, Instituții de cult, Așezăminte culturale, ONG-uri definite conform legislației în vigoare

Beneficiari indirecți: – populația locală

– persoane active din mediul rural

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 3/6B, este 250.000 euro

 1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

 6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  08.02.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 3/6B sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

 

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 5/2A ” Soluții inovative pentru agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

1.Data lansării: 03.01.2019

2.Lansare M 5/2A ” Solutii inovative pentru  agricultura din teritoriul Bazinul Dornelor”

3.Beneficiari eligibili:

 Beneficiari direcți:

– Fermieri definiţi ca persoane juridice sau un grup de persoane juridice, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Bazinul Dornelor şi care desfăşoară o activitate agricolă – conform art.17 din R1305/2013;

– Asociaţii de crescători de animale din teritoriul Bazinul Dornelor;

– Cooperative agricole din teritoriul Bazinul Dornelor;

Beneficiari indirecți:-Persoanele din categoria populaţiei active aflate în căutarea unui loc de muncă;

-Producatori agricoli individuali din teritoriu

4.Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 5/2A, este  371.149 euro

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se poate majora cu câte 20 de puncte procentuale suplimentare, dar fără ca rata maximă a sprijinului combinat să depășească 90%, în următoarele cazuri:

a)Investițiile colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative, grupuri de producători sau parteneriate sprijinite prin intermediul M16/parteneriatelor constituite în conformitate cu art. 35 din Reg. (UE) nr. 1305/2013);

b) Investiţiile realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al Reg. (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305)

c) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;

d) Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 1. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 euro.

     6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:  08.02.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 5/2A sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email:galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

 

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M 8/6B

” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

 1. Data lansării: 01.2019
 2. Lansare Măsura 8/6B – ” IT & C în teritoriul GAL BAZINUL DORNELOR”
 3. Beneficiari eligibili:

 Beneficiari direcți: Orice entitate publica (UAT, unitate de învățământ, unitate sanitară, bibliotecă)  legal constituita;

 Beneficiari indirecți: – Persoane fizice si juridice din toate sectoarele dezvoltarii rurale

 1. Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 8/6B, este de 669 Euro.
 2. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 51.669 euro.

     6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:

08.02.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 8/6B sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

 

GAL Bazinul Dornelor,Comuna Panaci, nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546,

Email: galbazinuldornelor@ galbazinuldornelor.ro , www.galbazinuldornelor.ro

GAL BAZINUL DORNELOR

ANUNŢ LANSARE SESIUNE CERERE DE PROIECTE

M12/6A – Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – LEADER –

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României

 1. Data lansării: 01.2019
 2. Lansare M12/6A – Dezvoltarea sectorului non-agricol in teritoriul Gal Bazinul Dornelor”
 3. Beneficiari eligibili:

    Beneficiari direcți:

– Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;

– Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate, conform legislaţiei.

 Beneficiari indirecți: – Întreaga comunitate locală.

 1. Fondul disponibil nerambursabil alocat în această sesiune pentru Măsura 12/ 6A, este de 479.277,72 euro
 2. Suma maxima nerambursabilă care poate fi acordată pentru un proiect: 200.000 euro

     6.Termenul limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri este:

08.02.2019, ora 13.00, la sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci, nr. 297, Județul Suceava

 1. Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii 12/6A sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – ce poate fi accesat pe site-ul www.galbazinuldornelor.ro.
 2. Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la:

Sediul GAL Bazinul Dornelor, Comuna Panaci ,nr.297, Județul Suceava, Tel/Fax:0230/576.546, Email: galbazinuldornelor@yahoo.com,galbazinuldornelor@galbazinuldornelor.ro, www.galbazinuldornelor.ro

 1. Disponibilitatea unei variante electronice (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit a informatiilor aferente masurii le puteti gasi la sediul GAL Bazinul Dornelor.

Persoane de contact:

Președinte GAL: Vasile COZAN

Manager general: Ionela Mihaela SCRIPCARIU

Secretar GAL: Irina APETRII

 

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy