FIGYELEM! Bizonyos személyek pénzt kérnek az ANAF nevében

0

Articol disponibil în: Magyar Română

 

Az ANAF egy adófizető értesítésére a következő helyzetet állapította meg: egy személy hatósági jogosítványt – ANAF főfelügyelő – jogosulatlanul vett igénybe, és pénzösszegeket kért az intézmény nevében. A csalárd kérelmet egy olyan e-mail címről küldték, amely nem az intézményhez tartozik, anafro@europe.com. Az e-mailben ezt küldték: a pénz befizetésének határidejét, a kért összeget (2178 USD!) és a fizetési módot: kriptoérmében! Ezek a nem állami intézményre jellemző elemek gondolkodóba ejtették az adófizetőt, aki felkereste a lakhelye szerinti adóhatóságot. Ez az egyetlen tanácsos intézkedés abban az esetben, ha bármely adózónak kétségei vannak saját adóhelyzetével kapcsolatban.

Az ANAF elmondja, hogy minden természetes személy, akinek a személyes adóügyi helyzetét ellenőrzés alá szándékoznak vetni, ellenőrzési értesítést kap, amely tartalmazza az ellenőrzés jogi alapját, az ellenőrzés megkezdésének dátumát, az ellenőrizendő időszakot, az ellenőrzés megkezdési dátumának elhalasztási lehetőségét (amivel egyszer lehet élni, megalapozott indokkal), felszólítást információk és iratok bemutatására, felszólítást a vagyon- és jövedelemnyilatkozat benyújtására.

A fentieken kívül az értesítés tartalmazza a következőket:

  • a „kapcsolattartó személy” címszó alatt ki van töltve az adóellenőr teljes neve és telefonszáma
  • felkérik az ellenőrzendő személy, hogy az ellenőrzés megkezdésének napján jelenjen meg az értesítést kibocsátó adóhatóság székhelyén, mellékelve annak címét.

Az ellenőrzési értesítést legkevesebb 15 nappal az ellenőrzés megkezdési dátuma előtt kiküldik, a Pénzügyi Törvénykönyv 47-es cikke alapján.

Az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatják az adófizetőt a törvény által előírt jogairól és kötelezettségeiről ilyen esetben.

A személyi adóügyi helyzet ellenőrzésének megkezdése napján vagy az első ülés alkalmával az adóhatóság az igazolt természetes személynek bemutatja igazolványát és az adóhatóság vezetője által aláírt megbízólevelet.

FIGYELEM! Esetleges fizetnivaló összegek (adókövetelések) csak a személyi adóügyi helyzet ellenőrzése eredményeként keletkezhetnek, ezt az ellenőrző szerv által kiállított és az ellenőrzött természetes személlyel közölt adóigazgatási okiratban (adókivetési határozatban) közlik.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy