Hargita megye az „Európai Gasztronómiai Régió” címre pályázik

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Hargita Megye Tanácsa október 20-án, pénteken rendkívüli ülést tartott, amelyen a megyei tanács rendelkezésére álló jövedelemadó 6%-os visszaosztásáról, a bevételi költségvetés kiigazításáról és a beruházások támogatására szánt pénzeszközök elosztásáról volt szó.

A rendkívüli tanácsülés összehívását az „Új zöld iskola építése a Csíkszeredai Szent Anna Speciális Szakiskola számára” nevű projekt finanszírozására és megvalósítására vonatkozó kérelem benyújtásának jóváhagyása, a pontosítási kérelemben előírt dokumentumok benyújtásának határideje lévén október 20., valamint „Elszigetelt háztartások villamosítása Hargita megyében” című projekt megvalósítási időszaka meghosszabbításának jóváhagyása az Irányító Hatóság beleegyezése alapján indokolta.

A jövedelemadó 6%-os visszaosztásából Kászonaltíz 500 ezer lejt igényelt egy lovasközpont létrehozására, amely lehetőséget teremt a gyakorlásra, valamint regionális, országos és nemzetközi versenyek megszervezésére. Csíkdánfava 76 ezer lej támogatást kap a Petőfi Sándor Szakközépiskola épületének tangazdasággá való átalakítására, Kápolnás falunak 200 ezer lejt szavaztak meg víz és csatornarendszer felújítására és bővítésére.

Homoródszentmártonon egy állatmenhely létrehozását támogatják 100 ezer lejjel, ami megyeszinten kiemelkedő kezdeményezés, Galambfalván pedig 200 ezer lej értékben járulnak hozzá egy szociális konyha felszereléséhez, amely ingyenes vagy kedvezményes áron nyújt szolgáltatásokat nehéz anyagi körülmények között élőknek, időseknek vagy betegeknek.

Farkaslakán 300 ezer lejből korszerűsítenek mezőgazdasági területeken lévő utakat, Bögöz községben a 18-as községi utat, valamint a dobói kultúrház épületét újítják fel 200 ezer lejből. Maréfalván helyi utak aszfaltozását folytatják 60 ezer lejből, Korondon pedig a település közvilágítását modernizálják 200 ezer lej értékben.

Oroszhegy épület felújításra kap 260 ezer lejt, Parajd község helyi utak javítására 200 ezer lejt. Székelyszenterzsébet 40 ezer lejből szereli fel a helyi kultúrház konyháját,

Székelykeretúron a városháza épülete újulhat meg, melyet 480 ezer lejjel támogatnak, valamint az összegből egy skateparkot is létrehoznak.

Etéden orvosi rendelőt újítanak fel, Székelyvarságon egy hóeltakarításra alkalmas járművet vásárolnak, Szentábrahám községben, Magyarandrásfalván közvilágítást korszerűsítenek, Homoródalmáson 100 ezer lej értékben végeznek munkálatokat a sósfürdőnél és felújítanak egy hidat is. Kobátfalván a helyi kultúrotthon kerül felújításra, de a község általános rendezési terve is aktualizálásra kerül.

Zetelakán 100 lej értékben vásárolnak területet, amelyet bölcsőde építésére használnak, Csíkszentkirály pedig 170 ezer lejből a tájház felújítását fejezné be.

Csíkmadaras 75 ezer lejt kap a Kiss Ferenc Gimnázium fűtésrendszerének kiépítésére, Csíkszentgyörgy község pedig 125 ezer lejt a Gál Sándor iskola sportpályájának létrehozására.

A Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás célja a regionális fejlesztési projektek előmozdítása és előkészítése különböző területeken, mint például az oktatás, az egészségturizmus, a kultúra és az ifjúság, a Hargita megyei turizmus világszintű népszerűsítésére összpontosítva. E tekintetben az egyesület további forrásokra pályázott, hogy 2027-ben elnyerje az „Európai Gasztronómiai Régió” címet. Az „Európai Gasztronómiai Régió” címet a Nemzetközi Gasztronómiai, Kulturális, Művészeti és Turisztikai Intézet (IGCAT) olyan régióknak ítéli oda, amelyek kiemelkednek kulináris gazdagságukkal, hiteles gasztronómiai hagyományaikkal és jelentős hozzájárulásukkal a gasztronómiai kultúra és a turizmus előmozdításához. Ez a cím jelentős gazdasági, turisztikai és kulturális fejlesztési lehetőségeket kínál Hargita megye számára.

A pszichoaktív anyagok használata elleni küzdelemmel kapcsolatos tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében Hargita megyei szinten jóváhagyták a Hargita Megyei Rendőrfelügyelőséggel való együttműködési jegyzőkönyvet, és jóváhagyták a DrugTest eszközök beszerzését.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy