Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Liceul Teoretic „Orban Balazs” din Cristuru Secuiesc scoate un post la concurs

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Liceul Teoretic „Orban Balazs”, Cristuru Secuiesc, cu sediul în Cristuru Secuiesc, Str. Harghitei nr. 14, județul Harghita organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale, vacante, de administrator financiar-contabil.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • studii superioare economice finalizate cu licență;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 22 aprilie 2021, ora 09.00: proba scrisă;
 • 22 aprilie 2021, ora 11.00: proba interviu.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Liceul Teoretic „Orban Balazs”, Cristuru Secuiesc, cu sediul în Cristuru- Secuiesc, Str. Harghitei nr. 14, județul Harghita, tel. 0266242752. email gimi@obg.ro.
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.