Román nyelvtanuló projekt

0

Articol disponibil în: Magyar Română

A Közösség Biztonságáért és Drogellenes Egyesület Hargita megyei fiókja a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatósággal, valamint a Hargita Megyei Drogellenes Megelőző, Felmérő és Tanácsadó Központtal közösen valósította meg 2016 december 27-30 között „Ismerjük meg hagyományainkat, egymással megosztva amink van megtanulunk jobbnak lenni” elnevezésű projektjét. Ez egy román nyelven lezajlott projekt volt, a Hargita Megyei Gyermekvédelemi rendszer 15 pártfogoltjának szólt. A gyermekek tájékoztatási, kommunikációs és kapcsolati igényeire adott válaszként fogható fel, de legfőképpen az ország hivatalos nyelvének megtanítási szándéka vezérelte.

A fiatalok bevonása kreatív tevékenységekbe és megjutalmazásuk a veleszületett illetve a tanult tehetségek fejlesztésére irányult. A foglalkozások idején hangsúlyt fektettek a román nyelven történő kommunikációra és kapcsolattartásra.

A projekt célja a helyi történelmi értékek azonosítása, ezek, valamint a hagyományok és népi szokások népszerűsítése és tudatosítása a fiatalok körében.

A projekt célkitűzése a résztvevők kommunikációs és kapcsolat kialakítási képességeinek fejlesztése; a kreativitás és kifejezőkészség ösztönzése; a román és magyar népi hagyományok és szokások megkedveltetése és tisztelet ébresztése ezek iránt a fiatalokban; alternatív szabadidős foglalkozás biztosítása.

A projekt tevékenységei a Hargita Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság logisztikai közreműködésével valósultak meg a csíksomlyói multifunkcionális központban, egy bőkezű személy anyagi támogatásával.

Ünnepi estével zárult a projekt. Meghívott volt a „Csíki gitár” együttes, bemutatásra kerültek a téli ünnepkörhöz tartozó szokások. A projekt tevékenységein résztvevő gyerekeket ajándékcsomaggal jutalmazták, amelyet a „Csíkszeredai Fonó” tagjai ajánlottak fel, akik a gyerekek készítette ünnepi üdvözlőkártyával gazdagodtak.

Hargita megye intézményeinek komolyabban kellene támogatniuk hasonló projekteket, mert mi is mint kiadvány naponta találkozunk olyan magyar fiatalokkal, akik nem uralják a román nyelvet és ez nagy akadály számukra az állam intézményeivel való boldogulásukban. Olyan fiatalokat látunk, akik óriási összegeket fizetnek mindkét nyelvet ismerő ügyvédeknek, akik a nyelvismeret hiányában nem jutnak jól fizető állásokhoz, olyanokat akik szárnyaszegettekké válnak, mert nem tudják kifejezni magukat románul.

Iosub Robert

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy