Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Informații utile privind unele obligații fiscale

Serviciul Impozite, taxe și alte venituri din cadrul Primăriei Municipiului Miercurea Ciuc dorește să atragă atenția locuitorilor asupra unor obligații fiscale, respectiv termene de executare ale obligațiilor de declarare aferente anului 2017.

Astfel:
1. În cazul clădirilor cu destinație nerezidențială, destinație care nu a fost declarată în cursul anului 2016 organului fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe clădire datorat pe anul 2017, se menține obligația proprietarului imobilului de a depune declarația pentru stabilirea impozitului pe clădire, însoțită de orice document, născut în ultimii 5 ani, din care rezultă valoarea clădirii, în termen de 30 de zile de la data modificări destinației imobilului.
În cazul în care declarația va fi însoțită de un Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, document care reflectă valoarea impozabilă a clădirii la data de 31 decembrie 2016, acest document urmează să se prezinte organului fiscal cel târziu până la primul termen de plată (31 martie 2017).

2. În cazul clădirilor cu destinație mixtă (rezidențială și nerezidențială) la data de 31 decembrie 2016, destinație care nu a fost declarată în cursul anului 2016 organului fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe clădire datorat pe anul 2017, se menține obligația proprietarului imobilului de a depune declarația pentru stabilirea impozitului pe clădire, în termen de 30 de zile de la data modificării destinației. În cuprinsul declarației se delimitează suprafețele cu destinație rezidențială de cele cu destinație nerezidențială, stabilindu-se totodată valoarea impozabilă a suprafeței nerezidențiale. Totodată se va atașa declarației orice document, născut în ultimii 5 ani, din care rezultă valoarea clădirii.
În cazul în care declarația va fi însoțită de un Raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, document care reflectă valoarea impozabilă a clădirii la data de 31 decembrie 2016, acest document urmează să se prezinte organului fiscal cel târziu până la primul termen de plată (31 martie 2017).

3. Persoanele care beneficiază de scutirile legale de la plata impozitelor sau taxelor locale, sau de cele stabilite prin hotărârea Consiliului Local, cu aplicabilitate în anul 2017 (cum ar fi: veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război; persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare; persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I. de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I. de invaliditate, persoanele fizice prevăzute la art. 2 din OUG nr. 82/2006, vor prezenta cel târziu până la data de 31 decembrie 2016 documentele justificative, care atestă îndeplinirea condițiilor pentru acordarea scutirii. Prin documente justificative se înţeleg: decizii medicale, hotărâri, dispoziţii, certificate şi alte asemenea, valabile/ emise până în data de 31 decembrie 2016, în condiţiile legii, de organele abilitate la constatarea situaţiilor care atestă încadrarea contribuabilului/ al bunului impozabil beneficiar al facilităţii în vreuna din categoriile de scutire.
În cazul în care organul fiscal dispune de documentele justificative care atestă calitatea contribuabilului / al bunului impozabil de beneficiar al scutirii şi pentru anul fiscal 2017, nu mai este necesară depunerea acestora de către contribuabil.

4. Conform Ordinului M.D.R.A.P. și M.A.I. nr. 1069/1578/114/2016 a fost aprobat formularul tipizat „Contractul de înstrăinare – dobândire a unui mijloc de transport” model 2016 ITL – 054, prin care se instituie o nouă procedură, simplificată de înregistrare și înmatriculare a mijloacelor de transport. Conform acestui ordin, ulterior datei de 29 august 2016, pentru înstrăinarea-dobândirea mijloacelor de transport se utilizează, în mod obligatoriu și sub sancțiunea neopozabilității față de organul fiscal local, formularul tipizat Model 2016 ITL 054 „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport”, care prezintă avantajul că nu mai trebuie însoțit de un certificat de atestare fiscală, deoarece organul fiscal local competent completează informațiile în cadranul B din tipizat

5. Totodată Vă atragem atenția asupra posibilităților de efectuare a plății on-line și consultare situație fiscală prin Sistemul național electronic de plată on-line cu cardul bancar www.ghiseul.ro și a plății prin virament bancar.

Primăria Municipiului Miercurea Ciuc
Serviciul Impozite, taxe și alte venituri

22 decembrie 2016
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.