ISU Harghita: Măsuri sezonieri de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetățenești

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Principalele recomandări privind protecţia contra incendiilor la mijloacele şi sistemele de încălzire locală:

1. Reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor la instalarea şi folosirea sobelor:

    a) sobele de metal nu trebuie să fie instalate la o distanţă mai mică de 1 m faţă de pereţii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde uşor. Când pereţii de scândură sunt izolaţi, distanţa poate fi de 70 cm. Izolarea se face prin căptuşirea peretelui cu cărămizi aşezate pe o suprafaţă care să depăşească cu 50 cm dimensiunile sobei, vertical şi orizontal;

    b) este interzis ca sobele de metal să fie aşezate direct pe duşumeaua de scânduri. Dacă înălţimea picioarelor sobelor depăşeşte 25 cm, ele vor fi aşezate pe un postament de cărămidă cu o grosime de 7 cm. Dacă picioarele sobelor au înălţimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul trebuie să depăşească perimetrul sobei cu 25 cm, iar în faţa uşii cu 50 cm;

    c) nu este permis să se folosească sobe cu uşitele de alimentare cu combustibil defecte;

    d) este interzis a se aprinde focul în sobă cu benzină sau cu alte lichide inflamabile, în asemenea condiţii încât să prezinte pericol de incendiu, ori să se ardă în sobă lemne lungi, netăiate, care pe timpul arderii nu intră în întregime în sobă;

    e) sobele (cu sau fără acumulare de căldură) vor avea pe duşumea, în faţa uşilor de alimentare, o tablă metalică cu dimensiunile de 70 x 50 cm;

    f) nu este permis să se pună la uscat la mai puţin de 1 m depărtare de sobele metalice haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde uşor. De asemenea, astfel de obiecte nu trebuie să se pună pe sobele de teracotă sau în imediata lor apropiere;

    g) focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor;

    h) se va urmări ca sobele de metal sau de teracotă să nu se încălzească peste măsură, deoarece pot aprinde uşor obiectele din jur;

    g) cenuşa rezultată în urma arderii  se va depozita într-o groapă anume amenajată (după ce, mai întâi, a fost stins cu apă jăraticul rămas în cenuşă).

2. Reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la exploatarea coşurilor de evacuare a fumului· şi burlanelor:

    a) coşurile de zid vor fi izolate faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor, astfel:

    – la trecerea prin planşeu, prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a coşurilor la 25 cm. În spaţiul dintre coş şi planşeu se introduc materiale termoizolante (un strat de azbest sau două straturi de pâslă îmbibate cu argilă etc.);

    – la trecerea prin acoperiş, prin lăsarea unei distanţe de cel puţin 10 cm între faţa exterioară a zidăriei coşului şi elementele acoperişului, iar golul produs se închide cu un şorţ de tablă;

    b) nu este permis ca în coşuri să fie zidite elemente combustibile ale acoperişului, planşeului etc.;

    c) coşurile se prelungesc deasupra acoperişului cu 0,5-0,8 metri;

    d) coşurile pentru evacuarea fumului vor fi permanent întreţinute fără crăpături şi curăţate cel puţin o dată pe an, înaintea sezonului rece. Este interzis a se folosi coşurile de zid netencuite;

    e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanţă mai mică de 70 cm faţă de pereţii de scândură sau paiantă.


  • Ştiaţi că pentru stingerea unui început de incendiu la coşurile de evacuare a fumului (atunci când arde doar funinginea) substanţe de stingere mai eficiente decât apa sunt oţetul alimentar şi apa carbogazoasă (sifonul, apa minerală carbogazoasă)?
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy