MFP pune în dezbatere publică Normele de aplicare ale Codului Fiscal

0

Articol disponibil în: Română

norme-cod-fiscal

Proiectul are ca scop clarificarea măsurilor introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuţiile sociale obligatorii și taxa pe valoarea adăugată, dar și reglementarea unor aspecte de ordin tehnic.

Principalele modificări vizează:

Impozitul pe profit:

 • precizări privind aplicarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități de către o parte din plătitorii de impozit pe profit;
 • clarificări legate de aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, în contextul eliminării perioadei de aplicare și a extinderii aplicării facilității și pentru licențe de utilizare a programelor informatice;
 • exemplificarea principiului de alocare a cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, a modalității de calcul a ponderii veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor și de stabilire a cheltuielilor de conducere și de administrare alocate veniturilor neimpozabile. S-a luat în considerare faptul că, de la 1 ianuarie 2017, pentru anumite categorii de venituri neimpozabile nu se alocă cheltuieli (de exemplu: venituri din reducerea sau din anularea unor provizioane, veniturile din impozitul pe profit amânat, veniturile reprezentând modificarea valorii juste/reevaluarea investițiilor imobiliare/active biologice/mijloace fixe, etc).

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

 • precizări privind neaplicarea de către microîntreprinderi a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități;
 • clarificări referitoare la aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 – 500.000 euro, echivalentul în lei, ca urmare a modificării unei condiții de încadrare în categoria microîntreprinderilor, prin creșterea limitei veniturilor realizate în anul precedent, de la 100.000 euro la 500.000 euro;
 • clarificări legate de menținerea, după 1 februarie 2017, a statutului de plătitor de impozit pe profit pentru microîntreprinderile care au optat să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal, până la 31 ianuarie 2017 inclusiv;
 • precizări care reglementează modalitatea de calcul, de declarare și de plată a impozitului pe profit de către contribuabilii care devin microîntreprinderi începând cu 1 februarie 2017 și optează să plătească impozit pe profit ca urmare a deținerii capitalului social subscris, de 45.000 lei, în perioada 1 februarie – 31 martie 2017 inclusiv.

În domeniul impozitului pe venit s-au adus clarificări cu privire la:

 • modalitatea de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități, pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere prevăzute la art.1 al Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.
 • stabilirea venitului impozabil în cazul veniturilor realizate din transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal, prin aplicarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei.

Din punct de vedere al contribuțiilor sociale obligatorii:

 • s-au efectuat corelări referitoare la eliminarea plafonului reprezentând valoarea a 5 câștiguri salariale medii brute, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, investiții și alte surse.
 • se clarifică sintagma ”veniturile aferente lunii februarie 2017”, utilizată la art. II al Ordonanţei de urgenţă nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, în scopul evitării situațiilor în care măsurile reglementate prin actul normativ menționat s-ar aplica veniturilor aferente altor perioade de timp, cărora nu li se aplică aceste măsuri.

În domeniul TVA:

 • introducerea de dispoziții procedurale cu privire la deducerea TVA de către persoanele impozabile care se reînregistrează în scopuri de TVA după ce au avut codul de înregistrare anulat, precum și cu privire la emiterea de facturi pentru livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în perioada respectivă, astfel încât beneficiarii să își poată exercita la rândul lor dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile efectuate de la aceste persoane în perioada în care nu au avut cod de TVA;
 • modificarea regulilor de ajustare a bazei de impozitare a TVA în cazul neîncasării contravalorii bunurilor livrate sau a serviciilor prestate ca urmare a reorganizării sau falimentului beneficiarului, astfel încât aceasta să fie permisă în cadrul unei perioade de 5 ani, începând cu data pronunțării hotărârii judecătorești de confirmare a planului de reorganizare/data pronunțării hotărârii judecătorești de închidere a procedurii falimentului;
 • introducerea de dispoziții procedurale cu privire la aplicarea noilor reguli de ajustare anuală în cazul bunurilor de capital, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016;
 • instituirea de norme procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru agricultori, introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.84/2016.

Proiectul de hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal este publicat la secțiunea Transparență decizională.

Sursa: mfinante.gov.ro.


Sursa: ZPN

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy