Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Noi măsuri de debirocratizare în domeniul asigurărilor pentru șomaj

Guvernul continuă procesul de debirocratizare a administrației publice în relația cu cetățeanul, astfel că a modificat două acte normative din domeniul sistemului asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și din domeniul securității și sănătății în muncă.

Prin modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj se reglementează posibilitatea ca agențiile pentru ocuparea forței de muncă, județene și a municipiului București, să obțină informațiile cu privire la veniturile persoanelor din cuprinsul adeverințelor de venit eliberate de organele fiscale teritoriale subordonate Agenției Naționale de Administrare Fiscală, inclusiv în formă electronică, în baza unui protocol încheiat între Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și ANAF.

În cazul în care persoana se prezintă cu adeverința de venit eliberată de către organele fiscale teritoriale subordonate ANAF, inclusiv prin intermediul spațiului privat virtual, agențiile pentru ocuparea forței de muncă sunt obligate să o accepte.

De asemenea, se instituie posibilitatea ca persoanele care doresc să se asigure în sistemul asigurărilor pentru șomaj, prin încheierea unui contract de asigurare pentru șomaj, să ateste calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, precum și în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, atât cu contractul de asigurare, cât și cu orice alt document justificativ al calității de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituțiile competente, în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat sau în format pe hârtie în original.

Alte modificări ale normelor vizează posibilitatea transmiterii prin fax, e-mail sau poștă a unor documente sau cereri necesare în vederea stabilirii și acordării drepturilor prevăzute de Legea nr. 76/2002.

Totodată, se instituie posibilitatea pentru persoanele fizice beneficiare ale măsurilor prevăzute de legea menționată de a prezenta originalul documentelor solicitate spre a fi certificate de conformitate cu originalul de funcționarul public la ghișeu.

În același timp, pentru acordarea măsurilor destinate tinerilor cu risc de marginalizare socială, reglementate de aceeași lege, se prevede posibilitatea preluării unora dintre documentele necesare direct de la autoritățile și instituțiile competente, la solicitarea expresă a tinerilor cu risc de marginalizare socială, fiind acceptate inclusiv documentele eliberate în format electronic cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat.

În domeniul securității și sănătății în muncă, prin modificarea normelor de aprobare a prevederilor Legii nr.319/2006 se elimină durata de cel puțin 8 ore afectată instruirii în domeniul securității și sănătății în muncă și se stabilește durata minimă de 1 oră, în concordanță cu durata minimă a unui contract individual de muncă.

Durata instruirii se va stabili de către angajator, prin programul de instruire – testare elaborat la nivelul întreprinderii sau unității, ținând seama de specificul activității, de riscurile profesionale de la locul de muncă, precum și de măsurile și activitățile de prevenire și protecție.
Sursa: ZPN
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.