Primăria Miercurea Ciuc, informare privind acordarea tichetelor sociale pe suport electronic

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Primăria municipiului Miercurea Ciuc, prin Direcția de Asistență Socială, primește dosare în vederea acordării sprijinului financiar, sub formă de tichete sociale pe suport electronic. Conform prevederilor OUG nr. 63/ 2022, categoriile de persoane vulnerabile vor primi, în perioada 1 iunie – 31 decembrie, tichete sociale pe suport electronic, prin intermediul Poștei Române.

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei, se acordă o dată la două luni și poate fi utilizat în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări, pentru achiziţionarea de produse alimentare de bază sau asigurarea de mese calde.

Beneficiază de sprijin material sub formă de tichete sociale, emise pe suport electronic, următoarele categorii de persoane şi familii:

  1. a) pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  2. b) persoanele – copii şi adulţi -, încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
  3. c) familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  4. d) familiile monoparentale ale căror venituri lunare realizate pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
  5. e) familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. f) persoanele fără adăpost, astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordarii acestuia.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde pot fi folosite numai în reţeaua unităţilor afiliate, pe baza actului de identitate. Excepție de la condiția prezentării unui act de identitate o vor face persoanele fără adăpost, care vor fi obligate, în schimb, să prezinte un document eliberat de autoritățile publice locale care să le ateste identitatea.

Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele care, la data acordării sprijinului, nu au domiciliul în România sau care nu fac dovada că locuiesc în România, potrivit legii, precum şi persoanele care execută pedepse privative de libertate ori beneficiază de servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private.

Categoriile de persoane menționate mai sus, la literele a și b, sunt deja în evidența Casei Județene de Pensii Harghita și a Agenției Naționale pentru Plați și Inspecție Socială și vor primi acasă, prin poștă, tichetele sociale pe suport electronic (tip card).

Pentru persoanele fără adăpost, distribuirea se va face prin Direcția de Asistență Socială.

Ca excepție, familiile cu copii care nu beneficiază de alocație pentru susținerea familiei, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei, pot solicita acordarea acestor tichete sociale, prin depunerea unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere la sediul Direcției de Asistență Socială Miercurea Ciuc, din Piața Cetății nr. 1, birou-30), de luni până vineri, între orele 8:30-15:30.

Persoanele fără adăpost vor completa cererea și declarația pe proprie răspundere pentru a beneficia de aceasta măsură de sprijin, la sediul Centrului Social/Adăpost de noapte, din aleea Copiilor nr. 9.

Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă se găsesc atât în format tipărit la Direcția de Asistență Socială din Piața Cetății nr. 1, biroul nr. 30 și la sediul Centrului Social/Adăpost de noapte, din Aleea Copiilor nr. 9, cât și în format electronic, pe site-ul http://www.szereda.ro/#!ro/h1/193/szocialis-juttatasok.html, secțiunea Beneficii sociale.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul Direcției de Asistență Socială din Piața Cetății nr. 1, biroul nr. 30 și la sediul Centrului Social/Adăpost de noapte, din Aleea Copiilor nr. 9, zilnic, între orele 08,30 – 15,30 sau la nr. de telefon: 0266-315120 interior 241 (Direcția de Asistență Socială din Piața Cetății nr. 1, biroul nr. 30) sau interior 283 (Centrul Social/Adăpost de noapte, din Aleea Copiilor nr. 9).

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy