Raportul de activitate al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita pe anul 2018

0

Articol disponibil în: Română

Astăzi, 12 ianuarie a.c.,într-un cadru festiv, în Sala de ședințe a  Consiliului Județean Harghita a avut loc prezentarea Raportului de activitate al Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita pe anul 2018.

 

Activitatea a fost onorată de prezenţa domnului colonel  Gheorghe Marian Brâncoveanu- adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Române, Andrei Jean- Adrian- prefectului județului și a reprezentanților instituțiilor cu care inspectoratul cooperează și colaborează, precum și a cadrelor ce formează colectivul inspectoratului.

În anul ce tocmai a trecut au fost executate un număr de 676 misiuni de asigurare a ordinii publice faţă de 630 în anul 2017 (reprezentând o creștere cu 7 %), 8204 misiuni de menţinere a ordinii publice, faţă de 8443 în anul anterior, (reprezentând o scădere de 3 %), în 52 de localităţi, dintre care 8 în mediul urban şi 44 în mediul rural, 61 de mandate de aducere, 1.055 misiuni de pază și protecție și 456 de misiuni în cooperare.

Au fost constatate de către jandarmi un număr de 27 infracţiuni, cu 23 autori, acestea făcând obiectul a 22 dosare cu actele de sesizare a organelor de urmărire penale şi au fost aplicate 886 de sancţiuni contravenţionale, din care 473 au fost amenzi în valoare de 439.675 lei, iar 411 au fost avertismente scrise.

Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat (cu poliţia), au fost constatate un număr de 117 infracţiuni, cu 116 de autori, care au făcut obiectul a 90 de dosare cu acte premergătoare începerii urmăririi penale.

La final, după prezentarea materialului de bilanț, domnul colonel Brâncoveanu Gheorghe Marian ne-a transmis următoarele: „Echipa tânără pe care o aveți la comandă (…)nu a încetat nici un moment să creadă în rolul și aportul dumneavoastră în reconfigurarea și reafirmarea rolului instituțional, mai ales în menirea noastră, aceea de a-i ajuta pe cetățeni. Veți vedea un nivel al dotării cum nu a fost de mult în instituția noastră (…) o realitate confirmată chiar de ultimele achiziții făcute pe final de an (…) dotări care trebuie să se reflecte în siguranța cetățenilor. Avem nevoie de sprijinul dumneavoastră (…) ați fost printre unitățile fruntașe, cele patru unități de la nivelul Jandarmeriei Române care au reușit să-și îndeplinească în totalitate obligațiile din acordul cadru de achiziționare a autospecialelor 8+1. (…) Sunteți cei care ați făcut cinste și faceți în continuare cinste acestei arme, iar pentru acestea vă felicit și vă mulțumesc! (…) Sincer: Am onoarea să vă salut! ”

La rândul său, domnul prefect Andrei Jean- Adrian a ținut să evidențieze: „Rolul jandarmilor este unul foarte important în relaţia cu cetățeanul, iar sentimentul de siguranţă, menţinerea echilibrului social sunt vitale (…), de aceea avem cu toţii responsabilitatea garantării lor.Cu siguranţă, cel mai important rol al jandarmilor este să prevină şi să combată fapte antisociale, să menţină climatul de ordine şi să constituie un reper al statului de drept. De aceea, vă mulţumesc şi vă felicit pentru toate misiunile complexe îndeplinite, dar şi pentru tot sprijinul acordat în celebrarea cu demnitate a Anului Centenar, pentru proiectele proprii pe care le-aţi desfăşurat şi nu în ultimul rând pentru mesajul pe care reuşiţi să îl transmiteţi de fiecare dată.

Apreciez operativitatea cu care răspundeţi sarcinilor de serviciu şi eficienţa acţiunilor pe care le întreprindeţi şi vreau să vă felicit pentru integritatea de care daţi dovadă, în fiecare zi.

Vă asigur în continuare de acelaşi sprijin, de aceeaşi deschidere şi cooperare, vă doresc în continuare putere de muncă, realizări pe plan profesional şi vă transmit felicitări din partea mea şi a instituţiei pe care o conduc.”

 

Informații suplimentare

 

În anul 2018 activitatea Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita s-a desfăşurat în condiţiile unei dinamici accentuate a fenomenelor social-politice, acţiunile fiind direcţionate în principal către identificarea şi aplicarea unor soluţii şi modalităţi eficiente de prevenire a ameninţărilor la adresa siguranţei cetăţenilor, de contracarare a riscurilor şi vulnerabilităţilor, pentru a oferi un răspuns adecvat şi oportun provocărilor de ordine şi siguranţă publică. Pentru realizarea acestor deziderate au fost implementate măsuri care au contribuit la creşterea performanţei în organizarea, executarea şi asigurarea suportului necesar desfăşurării misiunilor.

Optimizarea structurală, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare şi colaborare cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu autorităţile publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în paralel cu crearea şi implementarea unui sistem de management performant al resursei umane şi creşterea nivelului de profesionalism al personalului au contribuit la menţinerea gradului ridicat de încredere al cetăţenilor în instituţie şi în capacitatea sa de răspuns la solicitările acestora.

Efectivele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita au acţionat pentru modernizarea instituţională, executarea cu profesionalism şi responsabilitate a misiunilor şi atribuţiilor specifice, pentru menţinerea standardelor în ceea ce priveşte serviciul public prestat în slujba cetăţenilor şi a statului de drept, cu respectarea direcţiilor de acţiune şi a obiectivelor fundamentale stabilite prin documentele programatice, respectiv: Programul de guvernare  2018-2020, Capitolul Afaceri Interne,  Strategia  naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019, Strategia naţională de ordine şi siguranţă publică pentru perioada 2015-2020 şi Planul de acţiuni al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita pentru anul 2018 nr. 2.495.334 din 11.04.2018.

Inspectoratul şi-a concentrat eforturile pentru următoarelor obiective:

 • Asigurarea eficienței misiunilor de ordine și siguranță publică executate de structurile Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita;
 • Creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor;
 • Eficientizarea activității de prevenire a incidentelor de securitate privind protecția informațiilor clasificate naționale, NATO și UE;
 • Eficientizarea managementului structurilor de suport și dezvoltarea capacității administrative și operaționale;
 • Creșterea performanței în activitatea de asigurare financiară;
 • Creşterea performanţei activităţii de secretariat, documente clasificate şi arhivă;
 • Creșterea performanței activității în domeniul protecției datelor cu caracter personal;
 • Creșterea performanței activității de comunicații și tehnologia informației;
 • Realizarea unui sistem logistic adaptat conceptual, structural și acțional cu dimensiunile, configurația și misiunile structurilor operative care să asigure o capacitate adecvată de gestionare a resurselor necesare îndeplinirii atribuțiilor specifice.

 

ORDINEA ŞI SIGURANŢA  PUBLICĂ

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita a fost organizată şi s-a desfăşurat avându-se în vedere principalele direcţii de efort pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite în domeniul aplicării programelor prioritare în domeniul ordinii publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor şi a altor încălcări ale legilor în vigoare.

Pentru asigurarea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică, structurile subordonate inspectoratului au executat misiuni de  menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, precum şi de combatere a fenomenului infracţional şi contravenţional, misiunile desfăşurându-se atât prin dispozitive adoptate de către structurile proprii, cât şi în cooperare/colaborare cu alte instituţii ale statului.

 • Asigurarea şi restabilirea ordinii publice

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita a executat misiuni de asigurare a ordinii publice în zona de competenţă pe timpul desfăşurării manifestărilor sportive, cultural-artistice, promoţionale, religioase, de protest etc.

Aceste misiuni au constituit o prioritate atât pentru factorii de conducere cât şi pentru cei de execuţie. Astfel, efortul principal a fost direcţionat în vederea executării în condiţii cât mai bune a acestora şi pentru a preîntâmpina producerea de evenimente sau situaţii care să ducă la tulburări grave ale ordinii publice cu impact major asupra siguranţei cetăţeanului.

Astfel, în perioada de referinţă au fost executate un număr de 676 misiuni de asigurare a ordinii publice faţă de 630 în anul 2017 (reprezentând o creștere cu 7 %), cu un efectiv de 4278  jandarmi faţă de 3857 în anul 2017, atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Gradul de complexitate a acestora a fost variabil, de la misiuni cu participare redusă de public, până la misiuni de amploare, cu participare de până la 100.000 de persoane.

Ca aspect pozitiv menţionăm faptul că în anul 2018 nu au fost constatate tulburări grave ale ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor care au impus prezenţa efectivelor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, lucru datorat și realizării unor dispozitivele adaptate situaţiei concrete din teren, eficacităţii măsurilor dispuse, minimizării şi eliminării riscurilor şi vulnerabilităţilor identificate, dar nu în ultimul rând datorită cooperării foarte bune cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne.

Cele mai importante misiuni de asigurare a ordinii publice au fost:

 • 06 – 07.01: asigurarea ordinii publice cu ocazia manifestaţiilor religioase de sărbătorire a Botezului Domnului şi a Sf. Ioan Botezătorul;
 • 13 – 15.03: asigurarea ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestaţiilor de sărbătorire a „Zilei maghiarilor de pretutindeni” şi de comemorare a Revoluţiei maghiare din 1848;
 • 08 – 09.04 : asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi Paştelui de către cultul ortodox;
 • 27 – 28.05: asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi rusaliilor de către creştinii din cultul romano – catolic, la Şumuleu – Ciuc şi pe dealul Şumuleul Mic, manifestaţie la care au participat aproximativ 120.000 de persoane;
 • 07: asigurarea ordinii publice cu ocazia „Întâlnirii celor 1000 de fete secuiene”;
 • 19 – 20.07: asigurarea ordinii publice cu ocazia hramului Mânăstirii ,,Sf. Ilie’’ din Topliţa;
 • 24 – 29.07: asigurarea ordinii publice cu ocazia Universităţii de Vară „Tusvanyos” (activitate la care a fost prezenţi oficiali ai statului ungar);
 • 03 – 05.08: asigurarea ordinii publice pe timpul Zilelor Municipiului Miercurea Ciuc;
 • 14 – 15.08: asigurarea ordinii publice cu ocazia sărbătoririi „Adormirii Maicii Domnului”;
 • 06 – 07.10: asigurarea ordinii publice cu ocazia desfășurării Referendumului;
 • 12 – asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor ocazionate de Ziua Națională a României;
 • 23 – 25.12 – asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor publice ocazionate de sărbătorile închinate Nașterii Domnului;
 • 12.2018 – 01.01.2019: asigurarea măsurilor de ordine publică pe timpul manifestărilor cultural artistice prilejuite de trecerea în noul an.

Totodată, pe timpul desfășurării unor procese penale cu public numeros în cauze strămutate, au fost asigurate măsuri de ordine publică în sălile de judecată ale instanţelor din localităţile Miercurea Ciuc, Odorheiu Secuiesc, Gheorgheni şi Topliţa.

Pe segmentul misiunilor de restabilire a ordinii publice, am subliniat anterior faptul că nu au fost constatate tulburări grave ale ordinii publice pe timpul desfăşurării manifestărilor care au impus prezenţa efectivelor de jandarmi. Intervenţiile venite în sprijinul misiunilor proprii, dar şi la solicitare au constat în aplanarea unor conflicte de mici dimensiuni sau în soluţionarea unor apeluri primite prin  Serviciului Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă – 112 și de salvare-evacuare. În perioada analizată a fost un număr de 118 astfel de intervenţii, în urcare cu 20 faţă de 2017.

 

 • Participarea la menţinerea ordinii publice

Misiunile de menţinere a ordinii publice, s-au executat pe două direcţii principale de acţiune:

 • în zona staţiunilor montane Harghita-Băi, Borsec, Băile Tuşnad, Lacu Roşu, pe traseele turistice adiacente acestora şi în staţiunea balneoclimaterică Praid, prin dispozitive de menţinere a ordinii publice de către structurile specializate ale Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, în baza prevederilor Legii nr.550 din 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române;
 • în sistem integrat, prin constituirea de patrule mixte poliţie-jandarmerie sau prin patrule de jandarmi incluse în sistemul unic de ordine şi siguranţă publică, în conformitate cu prevederile M.A.I. nr. 60 din 02.03.2010 privind organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.

Punerea în practică și aprofundarea  conceptului de Intelligence-Led Policing, metodă de abordare preponderent proactivă şi mai puţin reactivă, cu rol în anticipare a evenimentelor, prevenire şi avertizare oportună şi timpurie asupra riscurilor, vulnerabilităţilor şi ameninţărilor potenţiale, a avut ca rezultat ținerea sub control a fenomenului infracțional în zonele și mediile identificate în urma analizelor operative, ca având potenţial criminogen sporit.

Astfel, în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 au fost executate 8204 misiuni de menţinere a ordinii publice, faţă de 8443 în anul anterior, (reprezentând o scădere de 3 %), în 52 de localităţi, dintre care 8 în mediul urban şi 44 în mediul rural.

Activitatea desfăşurată de Posturile de Jandarmi Montane Harghita Băi, Borsec, Băile Tuşnad şi Lacu Roşu, precum şi a Postului de Jandarmi Balneoclimateric Praid s-a concretizat în patrulări în staţiunile din raza de competenţă şi pe traseele turistice adiacente acestora, dar şi prin acţiuni desfăşurate în colaborare cu personalul structurilor de Salvamont şi al Rezervaţiilor Cheile Bicazului-Haşmaş, Tinovul Mohoş, Cheile Vârghişului. Au fost constatate 10 infracţiuni silvice cu 12 autori (5 infracţiuni constatate independent şi 5 infracţiuni în cooperare cu poliţia), iar valoarea amenzilor contravenţionale aplicate se ridică la 311.500 lei.

 

 • Prevenirea şi combaterea faptelor antisociale

Considerăm că o contribuţie importantă la scăderea acestui tip de infracţionalitate l-au avut şi structurile de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita care au acţionat pe segmentul de menţinere a ordinii publice şi prevenirii producerii de fapte antisociale, remarcându-se o creştere calitativă a prestaţiei jandarmilor în misiunile executate. Astfel, au fost constatate de către jandarmi un număr de 27 infracţiuni, cu 23 autori, acestea făcând obiectul a 22 dosare cu acte premergătoare începerii urmăririi penale şi au fost aplicate 886 de sancţiuni contravenţionale, din care 473 au fost amenzi în valoare de 439.675 lei, iar 411 au fost avertismente scrise.

Pe timpul executării misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat (cu poliţia), au fost constatate un număr de 117 infracţiuni, cu 116 de autori, care au făcut obiectul a 90 de dosare cu acte premergătoare începerii urmăririi penale.

De asemenea, au fost executate un număr de 61 mandate de aducere (din care 31 cu prezentarea persoanei şi 30 fără prezentarea persoanei),  nefiind primite sancţiuni din partea unităţilor care au emis mandatele referitor la modul în care acestea au fost duse la îndeplinire.

 

PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR ȘI VALORILOR

 

În perioada analizată, activitatea pe linie de pază obiective a fost orientată în scopul continuării optimizării structurilor specializate angrenate în executarea misiunilor, perfecţionării şi aplicării uniforme a concepţiei de desfăşurare a activităţilor şi acţiunilor specifice, creşterii aportului structurilor de pază şi protecţie instituţională în activitatea de ordine şi siguranţă publică în zona imediată a obiectivelor din responsabilitate.

Astfel, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita a asigurat paza obiectivelor la un număr de 21 de obiective (fără plată), paza transportului de corespondenţă clasificată (774 misiuni), paza transportului de bunuri şi valori (75 misiuni), precum şi paza transporturilor cu caracter special la 2 societăți comerciale (206 misiuni) și 36 misiuni în folos propriu.

Pe linia pregătirii de specialitate a personalului, s-au derulat programe de pregătire, precum şi convocări de specialitate, principalul obiectiv fiind reprezentat de dezvoltarea deprinderilor privind executarea practică a tuturor activităţilor pe linie de pază şi protecţie instituţională, cu accent pe specificul obiectivelor şi misiunilor din competenţă.

Relaţionarea cu beneficiarii de pază a fost concretizată prin desfăşurarea periodică a şedintelor comune de analiză, urmărindu-se modul de executare a serviciului, reglementarea accesului şi circulaţiei în obiective şi asigurarea ordinii interioare, în scopul identificării riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa misiunii şi eliminarea sau minimizarea acestora, a stabilirii măsurilor şi sarcinilor necesare în viitor pentru creşterea eficienţei şi calităţii serviciilor prestate în vederea sporirii securităţii obiectivelor.

Pe timpul executării misiunilor de pază obiective au fost aplicate 16 sancţiuni contravenționale la Legea 61/1991 (3 amenzi şi 13 avertismente), de către subofiţerii din cadrul subunităţilor de pază obiective.

        

MANAGEMENT OPERAȚIONAL

 

         Activitatea Serviciului Management Operaţional în anul 2018 a fost organizată şi s-a desfăşurat în conformitate cu ordinele şi prevederile actelor normative care reglementează activitatea pe această linie, în vederea îndeplinirii obiectivelor trasate de conducerea inspectoratului şi a ordinelor primite de la eşaloanele superioare.

Printr-o planificare şi o coordonare eficientă a activităţilor, o implicare activă a personalului în realizarea sarcinilor şi prin urmărire permanentă a modului de punere în aplicare a deciziilor luate, s-a reuşit finalizarea cu rezultate foarte bune a misiunilor, precum şi adaptarea permanentă la schimbările impuse de evoluţia situaţiei operative de la nivel naţional sau judeţean.

Activităţile desfăşurate în acest sens au constat în:

 • întocmirea documentelor de planificare a activităţilor şi monitorizarea stadiului îndeplinirii acestora;
 • stabilirea acţiunilor, responsabilităţilor, termenelor, precum şi alte componente ale măsurilor pentru implementarea standardelor de control intern/managerial din domeniul de competenţă, cu ocazia întocmirii Programului SCIM al unităţii şi planurilor proprii subsecvente pentru implementarea acestuia;
 • realizarea capacităţii operative şi de intervenţie a efectivelor inspectoratului prin executarea de exerciţii de alertare şi exerciţii tactice cu subunităţile inspectoratului;
 • actualizarea şi armonizarea documentelor operative existente la nivelul inspectoratului în conformitate cu ordinele/ documentele primite de la eşaloanele superioare;
 • actualizarea documentelor privind managementul stărilor excepţionale şi pregătirea personalului cu atribuţii în acest sens;
 • pregătirea efectivelor inspectoratului pe linie de situaţii de urgenţă prin desfăşurarea unor activităţi teoretice şi participarea la aplicaţii tactice de cooperare la solicitarea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,OLTUL”al Judeţului Harghita şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă;
 • întocmirea/actualizarea planurilor de cooperare/colaborare cu structurile cu care cooperează /colaborează   Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita;
 • participarea în cadrul Comandamentelor Operaţionale Judeţene şi a Grupelor de Coordonare ale M.A.I. constituite cu ocazia manifestărilor de amploare care au avut loc în zona de responsabilitate.

Neajunsuri întâmpinate în anul 2018:

 • dificultăţi în funcţionarea aplicaţiei SIMIEOP şi SURE;
 • lipsa materialelor necesare intervenţiei în cazul urgenţelor primite prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă „112”, referitoare la agresiunea insectelor/animalelor.

         Management stări excepționale

În anul 2018 la nivelul compartimentului management stări excepționale au fost actualizate în totalitate documentele planului de mobilizare și au fost întocmite documente noi de suport pentru personalul cu atribuţii la mobilizare. În ceea ce priveşte bunurile aflate la stocul de mobilizare, cele atipice au fost scoase din uz.

         Monitorizare misiuni şi evenimente

Prin activitatea desfăşurată compartimentul monitorizare misiuni şi evenimente a  asigurat menţinerea unei legături optime între conducerea inspectoratului, structurile din comandament şi subunităţile din subordine, primirea şi transmiterea operativă a ordinelor, precizarea măsurilor de primă urgenţă în cazuri deosebite, monitorizarea misiunilor specifice şi a evenimentelor, punerea în aplicare la ordin, a documentelor operative şi informarea operativă a eşalonului superior, astfel:

 • s-a realizat monitorizarea unui număr de 571 misiuni specifice de ordine publică, evenimente şi acţiuni, precum şi misiunile de pază obiective, pentru a preveni afectarea climatului socio-economic ori siguranţa cetăţenilor din zona de responsabilitate, 242 transporturi speciale şi 75 transporturi  de valori executate cu efective proprii, precum şi 20 transporturi  speciale care au tranzitat judeţul;
 • s-au întocmit, conform ordinului în vigoare, un număr de 679 jurnale electronice ale acţiunilor operative;
 • s-a răspuns cu promptitudine la un număr de 118 apeluri venite prin S.N.U.A.U. „112” (82 apeluri preluate de unitatea noastră și 36 intervenții la S.N.U.A.U. „112” la solicitarea celorlalte agenții), cele mai importante se referă la întervenția la animale sălbatice, ursul brun în special (55 intervenții), luându-se măsurile necesare de intervenţie promptă în gestionarea şi rezolvarea situaţiilor la care s-a intervenit.

 

         Cooperarea interinstituţională

În îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor specifice, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita şi structurile subordonate cooperează cu toate componentele Sistemului Naţional de Apărare, Ordine şi Siguranţă Publică şi colaborează cu organizaţii, instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice locale din zona de responsabilitate, asociaţii şi organizaţii neguvernamentale, precum şi cu persoane juridice.

În baza Ordinul Inspectorului General al Jandarmeriei Române nr. 10 din 27.06.2014, privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cooperare /colaborare la nivelul Jandarmeriei Române s-a actualizat permanent registrul de evidenţă a protocoalelor/planurilor de colaborare/intervenţie şi cooperare încheiate, fiind monitorizate totodată şi rezultatele obţinute de efectivele proprii. S-a acordat sprijin de specialitate responsabililor cu derularea planurilor/protocoalelor, monitorizându-se activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute, acestea făcând obiectul analizelor periodice.

Avem întocmite documente de cooperare/colaborare cu toate instituţiile care au încheiate protocoale cu Jandarmeria Română şi care au corespondent la nivelul judeţului Harghita.

Astfel, la nivelul Serviciul Management Operaţional sunt luate în evidenţă un număr de 30 protocoale/planuri de colaborare/intervenţie şi cooperare încheiate la nivelul M.A.I, 50 protocoale/planuri de colaborare/intervenţie şi cooperare încheiate la nivelul I.G.J.R şi un număr de 33 planuri de cooperare/colaborare încheiate la nivelul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita.

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita a executat, în baza documentelor de cooperare / colaborare, un număr de 456 de misiuni (31 cu poliţia, 156 cu ariile protejate, 202 cu organele silvice şi 374 de acţiuni cu alte instituţii) cu un efectiv total de 1206 de jandarmi.

 

RESURSE UMANE

Activitatea de resurse umane s-a desfăşurat cu respectarea principiului legalităţii, avându-se drept puncte de referinţă: viabilitatea documentelor întocmite şi eficienţa activităţilor desfăşurate. O atenţie deosebită s-a dat acordării drepturilor personalului unităţii: încadrarea în condiţii de muncă, concediul de odihnă suplimentar, gradaţiile (vechimea în muncă), elementele salariale, precum şi celorlalte drepturi privind asigurările sociale.

În anul 2018 activităţile de recrutare, selecţionare şi promovare, încadrare, mutare şi transfer a personalului s-au desfăşurat conform ordinelor şi dispoziţiilor eşaloanelor superioare, nefiind înregistrate deficienţe pe această linie de activitate. Pentru admiterea la instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului din M.A.I., sesiunea august 2018, au fost selecţionaţi 65 candidaţi din care 3 candidaţi pentru Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti, 1 candidat bărbat pentru Academia Forţelor Aeriene “Henri Coandă” Braşov, Managementul în aviaţie şi 61 candidaţi pentru Şcoala de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni, din care 5 au fost declaraţi „admis”. În luna decembrie s-a desfăşurat o nouă etapă de recrutare pentru admiterea la instituţiile de învăţământ care realizează formarea iniţială a personalului din M.A.I., sesiunea ianuarie 2019, realizănd un număr de 32 de candidaţi pentru Şcoala de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareş” Fălticeni.

În anul 2018 s-au desfăşurat la nivelul inspectoratului 2 concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante de personal contractual, prin recrutare din sursă externă.

În anul 2018 au fost avansate la termen un număr de 26 cadre militare (4 ofiţeri şi 22 subofiţeri).

 

         Starea şi practica disciplinară

Pentru rezultate deosebite obţinute în activitate, eşaloanele superioare au acordat personalului Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita un număr de 5 recompense, constând în 3 avansări înainte de expirarea stagiului minim şi acordarea a 2 distincţii de merit.

Pe linia îndeplinii misiunilor şi activităţilor, respectării ordinelor şi regulamentelor militare, au fost aplicate trei sancţiuni disciplinare (avertismente).

        

LOGISTICĂ

Structura logistică a acţionat, prioritar, pentru coordonarea într-o concepţie unitară a planificării şi organizării activităţii de dotare, exploatare şi achiziţii publice de produse şi servicii, de resortul hrănirii, echipării şi cazării efectivelor, a bunurilor materiale de resortul armamentului, muniţiilor şi mijloacelor specifice de ordine publică, ansamburilor şi subansamblurilor pentru asigurarea mentenanţei tehnicii din dotare precum şi utilizarea raţională şi eficientă a fondurilor alocate.

Activitatea în cadrul compartimentului Auto

În cursul anului 2018 au fost casate un număr de 10 autovehicule astfel: o Dacia Logan, trei autoturisme Dacia Double Cab, trei autoturisme Dacia Solenza, o autospecială Nissan Terrano, un autoturism Peugeot 206, o autospecială Mercedes Vito.

Datorită dotării deficitare cu mijloace auto, în anul 2018 parcul auto al unităţii a fost completat cu 3 autospeciale marca Dacia Duster preluată de la Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, 6 autospeciale  8+1 locuri marca Ford Transit achiziționate de la  S.C. Țiriac Auto S.R.L. în urma unei proceduri simplificate de achiziţii ce au intrat în dotarea unităţii în luna Decembrie 2018.

Astfel, gradul de înzestrare cu mijloace auto al unităţii a crescut de la 53% în 2017 la 54% în 2018, în prezent fiind alocate la drepturi un număr de 54 autovehicule.

 

Activitatea în cadrul compartimentului A.P.I. s-a desfăşurat respectând legislaţia de linie, având următoarele obiective:

 • urmărirea aprovizionării unităţii cu apă rece şi caldă, energie electrică, energie termică şi combustibili pentru încălzire;
 • asigurarea spaţiilor corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţilor specifice unităţii;
 • urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor;
 • organizarea evidenţei cadastrale pentru imobilele aflate în administrarea unităţii
 • încadrarea în normele de consum pentru materiale şi utilităţi, în scopul respectării planului de reducere a cheltuielilor;

Pentru lucrarea de investiţii „Modernizare imobil 45-136 Harghita Veche”, municipiul Miercurea Ciuc, Bulevardul Timişoarei, nr. 3 s-au angajat următoarele acțiuni: servicii de dirigenţie de şantier, execuţie de lucrări, a fost refăcut devizul general al investiţiei, în urma contractării execuţiei lucrărilor şi promovarea pentru actualizarea valorii investiţiei în C.T.E. al M.A.I., s-au efectuat plăți plăți în valoare de 250.000,00.

În anul 2018 s-au efectuat lucrări de reparaţii la imobilele unităţii şi obiecte de inventor. Lucrările au fost în valoare totală de 4568,76 lei.

În unitate sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţia mediului. În acest sens a fost numită comisia pentru protecţia mediului şi ecologie pe unitate, căreia i s-a stabilit atribuţiile pe linia protecţiei mediului.

Unitatea nu s-a înregistrat cu evenimente sau accidente ecologice.

 

 

Activitatea în cadrul compartimentului INTENDENŢĂ s-a desfăşurat respectându-se legislaţia în vigoare, fără înregistrarea de probleme deosebite sau nereguli.

S-a urmărit permanent asigurarea unei echipări corespunzătoare a cadrelor, luându-se măsuri de distribuţie a echipamentului din depozitul de unitate sau a echipamentului sosit in urma emiterii ordinelor de distribuţie. In acest an s-a distribuit cu 8,00% mai mult echipament faţă de anul precedent. Datorită acordării normei de echipare în bani şi echipament, la această dată întreg personalul unităţii are o echipare corespunzătoare.

 

COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Pornind de la mutaţiile intervenite ca urmare  a optimizării  gradului de  înzestrare a unităţii cu tehnică de comunicaţii digitală, cu multiple posibilități de lucru, aspect combinat cu  concentrarea efortului tehnic propriu  pentru îmbunătățirea capacității de realizare a suportului de comunicaţii,  reflectat în multiplicarea  nivelului de  acces al utilizatorilor  și mentenanță  a infrastructurii proprii,  activitate necesară structurilor din compunerea inspectoratului pentru accesarea mediului de lucru  informatizat și de cooperare european, în domeniul afacerilor interne, activitatea specialiştilor din compartimentul comunicaţii a fost orientat către adaptarea și orientarea sistemului propriu de comunicaţii la  cerinţele impuse de executarea misiunilor de ordine şi siguranţă publică, precum şi a celor de pază şi protecţie instituţională.

Prin upgradarea, digitalizarea  și menținerea în stare de  operativitate a centrului de comunicații mobile, s-a  procedat la  integrarea acestuia  cu sistemul propriu de comunicații și cel al Jandarmeriei Române, principalelele beneficii fiind obiectivate în creșterea eficienței și calității serviciilor furnizate necesare  pentru  activităţile  de conducere, coordonare și cooperare operativă, din orice areal geografic judeţean.

Echipajul Centrului de Comunicații Mobile al I.J.J. Harghita a participat  în perioada 26.06 – 28.06.2018, la aplicația internațională ,,BlueShields 2018” asigurând la nivelul județului Harghita, necesarul de servicii de comunicații și date, în  arealele de desfășurare a aplicației.

În cursul  perioadei supusă evaluării, centrul de comunicaţii  din cadrul Punctului de Comandă  al I.J.J. Harghita, a asigurat transmiterea/recepţionarea unui flux de 23.784 de comunicări cu caracter oficial.

Activitatea de tehnologia informaţiei a fost direcţionată spre implementarea politicilor  şi a strategiei de securitate INFOSEC aprobate la nivelul unităţii, acordându-se o atenţie deosebită gestionării  în cele mai bune condiţii  a suporţilor de date, precum şi reglementarea accesului la sistemele informatice, aspect ce a avut ca finalitate protejarea  datelor şi informaţiilor stocate pe mediile optice sau magnetice.

 

ASIGURARE FINANCIARĂ

         Activitatea structurii financiare a fost direcţionată, pentru asigurarea plăţii integrale şi la timp a drepturilor băneşti cuvenite personalului, a utilităţilor, a cheltuielilor pentru întreţinerea şi funcţionarea imobilelor inspectoratului, a tehnicii auto şi a echipamentelor de comunicaţii şi informatică.

Unitatea a fost creditată din surse bugetare  pe anul 2018, după cum urmează:

 • Buget aprobat pe surse bugetare– 28.918,19 mii lei
 • Capitolul 01 – 28.845,86 mii lei;
 • Capitolul 68.01 – 72,33 mii lei;

Creditele alocate prin bugetele aprobate au fost în măsură să asigure, în procent de 100%  acordarea drepturilor salariale şi a normelor de hrană, inclusiv achitarea cheltuielilor curente necesare bunei  desfăşurări  a activităţilor şi misiunilor ce revin unităţii.

Bilanţurile contabile şi contul de execuţie au fost corect întocmite, trimestrial, pe baza datelor din contabilitatea sintetică şi analitică şi a lucrărilor premergătoare.

        

 

 

 

PRINCIPALELE DIRECŢII PENTRU CREŞTEREA PERFORMANŢEI ÎN ANUL 2019

           3.1. Creşterea performanţei activităţilor operative

Programul de guvernare 2018 – 2020 a apreciat Jandarmeria Română ca o armă de elită a Ministerului Afacerilor Interne, subliniind că este necesar să se acorde atenţie ,,executării fără sincope şi pe viitor a pazei şi protecției  instituționale, care a funcţionat în condiţii foarte bune până în prezent’’.

În acest sens vom avea în vedere îndeplinirea următoarelor obiective:

 • Creşterea calităţii îndeplinirii misiunilor de ordine şi siguranţă publică cu rezultat în sporirea siguranţei cetăţenilor şi eficientizarea dispozitivelor de pază şi protecţie instituţională la obiectivele din competenţă;
 • Creşterea capacităţii operaţionale şi de intervenţie pentru gestionarea situaţiilor de criză;
 • Prognozarea corectă pe termen mediu şi lung în identificarea riscurilor din domeniile de competenţă şi creşterea atitudinii proactive a structurilor, a capacităţii analitice şi evaluativ – predictive;
 • Abordarea, într-o manieră pragmatică, a activităţii de prevenire, pe baza programelor de interes naţional şi local.

Pentru anul 2019, vom avea în vedere eliminarea aspectelor negative şi a greutăţilor cu care ne-am confruntat în anul 2018.

         3.2. Creşterea performanţei activităţilor de suport

 • Gestionarea corespunzătoare a resurselor umane, financiare şi logistice, prin prioritizarea acestora, în funcţie de obiectivele stabilite;
 • Dezvoltarea şi consolidarea culturii de securitate informaţională;
 • Achiziţia a 2 staţii de lucru TEMPEST prin programele de investiţii derulate la nivelul MAI.
 • Mutarea și configurarea întregului parc de echipamente de comunicații și I.T. după terminarea lucrărilor la noul sediu al unității.
 • Orientarea pregătirii profesionale în concordanţă cu noile concepte implementate şi pentru îndeplinirea obiectivelor asumate;
 • Asigurarea unor condiții de muncă conforme normelor în vigoare prin continuarea lucrărilor de reabilitare a imobilului Harghita Veche;
 • Asigurarea asistenţei juridice şi psihologice la nivelul unităţii.

 

         CONCLUZII

Rezultatele obţinute în anul 2018 sunt consecinţa adaptării permanente la provocările determinate de evoluţia tot mai accelerată a evenimentelor, la desele modificările ale situaţiilor cărora trebuie să le facem faţă şi pentru rezolvarea cărora cetăţenii aşteaptă un răspuns şi o reacţia adecvată a forţelor de ordine. Prin modernizarea concepţiei de executare a misiunilor, eforturile principale au fost orientate pentru realizarea obiectivului fundamental al instituţiei şi anume asigurarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a proprietăţii publice şi private.

Cu toate greutăţile întâmpinate, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita va fi în continuare un garant  al  respectării  regulilor  de  convieţuire  socială  şi  îşi  va  îndeplini  în  mod  corespunzător misiunile încredinţate.

Argumentele ce confirmă aceste lucruri sunt constituite din însăşi rezultatele activităţii desfăşurate, reflectate în plan social, care s-au concretizat în :

 • participarea alături de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Harghita la menţinerea în limite rezonabile a fenomenului infracţional stradal ca premiză majoră a îndeplinirii obiectivelor asumate faţă de comunitatea locală, în condiţiile persistenţei unui deficit semnificativ de încadrare cu personal;
 • promovarea transparenţei în activitatea desfăşurată de instituţia noastră şi îmbunătăţirea calităţii şi promtitudinii serviciului poliţienesc prestat, care s-au concretizat în creşterea nivelului de încredere a comunităţilor locale în instituţia noastră.

Suntem mulţumiţi de colaborarea şi cooperarea cu toate instituţii, pe care o considerăm foarte bună şi pe care ne dorim să o menţinem la acelaşi nivel sau chiar să o dezvoltăm în anul 2019.

Jandarmii harghiteni, aşa cum au acţionat şi până acum, vor contribui, în continuare, prin efortul individual şi în echipă, la îndeplinirea cu responsabilitate a misiunilor, la identificarea acelor soluţii optime de gestionare a fenomenului  infracţional şi contravenţional în vederea creării unui climat sigur de ordine şi siguranţă publică pentru cetăţean.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy