Sistemul Electronic de Monitorizare Electronică, operaționalizat în județul Harghita

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, Sistemului Electronic de Monitorizare Electronică este funcțional în 20 de județe, sistemul fiind operaționalizat în Bacău, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova, Sibiu, Satu Mare, Sălaj, Teleorman, Vaslui și Vâlcea.

De la data de 1 octombrie 2022, Sistemul Informatic de Monitorizare Electronică a devenit funcțional în municipiul București și județele Iași, Mureș și Vrancea, pentru monitorizarea prin intermediul dispozitivelor de supraveghere electronică, în urma aplicării măsurilor în cazul emiterii ordinului de protecție provizoriu, ordinului de protecție și ordinului european de protecție.

Conform H.G. nr. 1025 din 10 august 2022 pentru stabilirea aspectelor tehnice și organizatorice privind funcționarea în sistem-pilot, precum și a celor privind operaționalizarea Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică, monitorizarea electronică în sistem pilot urmează să se aplice în trei etape, determinate prin raportare la cazurile de aplicare și la aria teritorială la nivelul căreia urmează să fie operaționalizat sistemul.

Au fost identificate și amenajate spațiile destinate desfășurării activităților de monitorizare electronică, procedura de dotare a acestora cu logistica necesară desfășurării activității de monitorizare electronică fiind definitivată.

Utilizarea sistemelor electronice permite o creștere a gradului de asigurare a măsurilor de protecție a drepturilor persoanelor protejate, dar nu reprezintă o măsură de constrângere, ci o metodă de monitorizare/supraveghere, care permite urmărirea modului de respectare a măsurilor dispuse în cadrul unor proceduri judiciare. Utilizarea acestor sisteme nu echivalează cu protecția integrității fizice a persoanelor protejate, însă permite adoptarea unor măsuri pentru prevenirea și contracararea unui eventual contact fizic între victima violenței domestice și agresor, sau pe viitor, respectarea regulilor impuse de executarea măsurii arestului la domiciliu și a supravegherii la distanță.

Monitorizarea se va realiza automat, fără intervenție umană, sistematic și exclusiv pe teritoriul României, asupra unor dispozitive electronice, pe baza identificatorului acestora și în raport de anumite reguli. Identitatea persoanei supravegheate și a persoanei/persoanelor protejate, care poartă dispozitivele electronice, va fi cunoscută doar de organul de supraveghere care creează semnalarea.

Pentru monitorizarea electronică sunt stabilite roluri clare, reguli și proceduri de monitorizare, alertare și intervenție, prin partajarea informațiilor, astfel încât, în cadrul monitorizării, să nu fie cunoscute datele purtătorilor dispozitivelor de supraveghere, ci doar identificatoarele (ID-urile) acestor dispozitive, prin eliminarea intervenției umane, acolo unde este posibil, și înlocuirea acesteia cu reguli obiective.

După introducerea în sistem a semnalării, organul de supraveghere nu va avea acces la datele de localizare ale celui care poartă dispozitivul electronic. Numai în măsura în care va fi generată o alertă (ce notifică încălcarea unei reguli stabilite) va fi posibilă asocierea identificatorului dispozitivului cu datele cu caracter personal existente în cazul de monitorizare, prin preluarea, în mod automat, odată cu generarea alertei și transmiterea acestora, împreună cu alte date de intervenție, către dispeceratul S.I.M.E. și S.N.U.A.U. 112 și astfel, către cel mai apropiat organ de ordine publică, pentru intervenție.

Dispozitivul electronic de supraveghere, pentru persoana supravegheată, în cazul aplicării ordinului de protecție provizoriu și ordinului de protecție, al aplicării ordinului european de protecție, control judiciar și control judiciar pe cauțiune, executării măsurii arestului la domiciliu, supravegherii la distanță, este alcătuit dintr-o componentă de tip brățară, care va fi atașată la glezna sau, prin excepție, la brațul persoanei.

Dispozitivul electronic de supraveghere va avertiza persoana supravegheată de producerea unei alerte. Alertele vizate sunt alerta de apropiere, alerta de părăsire neautorizată a imobilului, alerta de depășire neautorizată a unui perimetru stabilit (zona de incluziune), alerta de intrare neautorizată într-un perimetru stabilit (zona de excluziune), alerta de atingere a nivelului critic de descărcare a acumulatorului și altele.

Inspectoratul General al Poliției Române, în calitate de autoritate contractantă, a semnat, la data de 1 septembrie 2022, acordul-cadru pentru achiziția sistemului informatic și a 15.000 de kituri de monitorizare, în vederea implementării Sistemului Informatic de Monitorizare Electronică.

Acordul-cadru este implementat pe parcursul a 48 de luni, valoarea totală fiind de 165.782.991 de lei fără T.V.A.

INFORMAȚII DE SUBSOL:

La nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, în anul 2023 au fost emise 146 de ordine de protecție, dintre  care 88 au provenit din ordine de protecție provizorii, 136 au fost emise la solicitarea victimei, 7 la solicitarea procurorului și în 3 cazuri a fost solicitat acest lucru de alte instituții abilitate.

Ca urmare a emiterii ordinelor de protecție au fost dispuse 279 de măsuri de protecție astfel: 55 de cazuri în care s-a dispus evacuarea temporară a agresorului din locuința familiei, 11 cazuri în care s-a dispus reintegrarea victimei,și, după caz, în locuința familiei,  5 cazuri de limitare a  dreptului de folosință al agresorului numai asupra unei părți a locuinței comune, 6 cazuri în care victima a fost plasată/cazat, cu acordul acesteia, și, după caz, a copiilor, într-un centru de asistență, 130 de cazuri în care agresorii au fost obligați la păstrarea unei distanțe minime determinate față de victimă, față de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiți, 11 cazuri în care au fost dispuse interdicții pentru agresor în ceea ce privește deplasarea acestuia în anumite localități sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează sau le vizitează, 60 de situații în care s-a  dispus interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima și 1 caz de încredințarea copiilor minori sau stabilirea reședinței acestora.

În ceea ce privește ordinele de protecție provizorii, pe parcusul anului 2023 au fost emise în total 233 de astfel de ordine, 225 fiind emise la solicitarea victimei, 7 la solicitarea altor persoane și 1 la solicitarea altor instituții abilitate, dintre acestea 195 fiind confirmate de către procuror iar 88 au fost transformate în ordine de protecție.

Din totalul ordinelor de protecție provizorii, 131 au fost emise în mediul urban și 102 în mediul rural.

Ca urmare a emiterii ordinelor de protecție provizorii au fost dispuse 330 de măsuri de protecție dintre care: în 98 de cazuri evacuarea temporară a agresorului din locuința comună,  în 24 de cazuri reintegrarea victimei și, după caz, a copiilor în locuința comună iar în 208 cazuri agresorul a fost obligat să pătreze o distanță minimă determinată față de victimă, față de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiți.

În ceea ce privește nerespectarea ordinului de protecție (conform art. 47, alin. 1 și alin. 2 din Legea nr. 217/2003 R pentru prevenirea și combaterea violenței domestice), în perioada de referință au fost sesizate 44 de infracțiuni, dintre acestea 20 fiind constatate în mediul urban și 24 în mediul rural.

De la începutul anului și până în prezent, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Harghita nu au fost identificate situații în urma cărora să fie puse în aplicare măsurile de monitorizare prin intermediul dispozitivelor de supraveghere elctronică, respectiv „obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere”.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy