Sistemul TVA la încasare în 2017

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Sistemul TVA la încasare presupune că exigibilitatea TVA se amână până la data încasării contravalorii integrale/parțiale a livrării de bunuri/prestării de servicii, iar dreptul de deducere a TVA este amânat până la data la care TVA aferentă bunurilor/serviciilor a fost platită furnizorului/prestatorului .

Persoanele care pot aplica sistemul TVA la încasare sunt persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care au sediul activității economice în România și a căror cifră de afaceri în anul calendaristic precedent nu a depășit plafonul de 2.250.000 lei.

Aceste persoane pot opta pentru aplicarea acestui sistem începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul următor celui în care nu au depășit plafonul. Acestea trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 „Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” până la data de 25 ianuarie inclusiv.

Persoanele impozabile, care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și optează pentru aplicarea sistemului TVA la încasare, aplică acest sistem începând cu data înregistrării în scopuri de TVA.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și cifra de afaceri depășește plafonul de 2.250.000 lei, aplică sistemul până la sfârșitul perioadei fiscale următoare celei în care plafonul a fost depășit și trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097 din care să rezulte că plafonul a fost depășit și încetează aplicarea sistemuluiTVA la încasare, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei fiscale în care a depășit plafonul.

Persoanele impozabile care aplică sistemul TVA la încasare și cifra de afaceri nu depășește în cursul unui an plafonul de 2.250.000 lei pot renunța la aplicarea sistemului respectiv oricând în cursul anului.

Aceste persoane trebuie să depună la organele fiscale competente formularul 097, din care să rezulte că plafonul nu a fost depășit și optează pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare, între data de 1 și 25 ale lunii, cu excepția primului an în care a optat pentru aplicarea sistemului.

Persoanele care nu sunt eligibile pentru aplicarea sistemului TVA la încasare:

  • persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic;
  • persoanele impozabile care nu sunt stabilite în România;
  • persoanele impozabile care în anul precedent au depășit plafonul de 2.250.000 lei;
  • persoanele impozabile care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care au depășit plafonul de 2.250.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs, calculat în funcție de operațiunile realizate în perioada în care respectiva persoană a avut un cod valabil de TVA.

tva-la-incasare
Sursa: ZPN

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy