Spitalul Municipal Gheorgheni angajează director medical și director financiar contabil

0

Articol disponibil în: Română

Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita, scoate la concurs, în conformitate cu prevederile O.MS. nr. 284/2007, cu modificările ulterioare și prevederile art. 181 din Legea nr. 95/2006, republicată, următoarele funcții:

 1. director medical
 2. director financiar contabil.

La concurs/examen se pot înscrie candidații care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale și specifice:

 • Criterii generale:
  • au domiciliul stabil în România;
  • nu au fost, nu sunt condamnați penal sau în curs de urmărire penală;
  • sunt apți din punct de vedere medical;
  • nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.
 • Criterii specifice pentru directorul medical:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul medicină;
  • sunt confirmați cel puțin medic specialist;
  • au minimum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.
 • Criterii specifice pentru directorul financiar contabil:
  • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în profil economic;
  • au cel puțin 2 ani vechime în specialitatea studiilor.

Concursul/examenul cuprinde următoarele probe de evaluare:

 • test-grilă/lucrare scrisă de verificare a cunoștințelor din legislația specifică postului;
 • susținerea proiectului/lucrării de specialitate pe o temă din domeniul de activitate al postului;
 • interviul de selecție.

Termen-limită depunere dosar: 11.03.2022.

Probele concursului vor avea loc în sala de ședințe a spitalului, ia adresa: municipiul Gheorgheni, bd. Lacu Roșu nr. 16, județul Harghita.

 • Proba scrisă va avea loc în data de 21.03.2022, ora 09.00.
 • Susținerea proiectului de specialitate va avea loc în data de 21.03.2022, ora 13.00.
 • Interviul de selecție va avea loc în data de 21.03.2022, ora 14.00.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Municipal Gheorgheni, CUI 4367370, telefon 0266-364008, int. 1024, fax 0266-364071, e-mail: [email protected]

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy