Vrei să devii jandarm? Vrei să-ți continui studiile?

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Dacă ai în vedere să urmezi o formă superioară de învățământ, pentru sesiunea de admitere 2016, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Harghita recrutează candidaţi pentru instituțiile de învățământ ce formează ofițeri și subofițeri jandarmi.

Vino la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita,unde te așteaptă specialiștii noștri în resurse umane, gata să te consilieze și să te îndrume spre acea formă de pregătire ce se potrivește cerințelor, aptitudinilor și pregătirii tale.

Pentru sesiunea de admitere 2016, Inspectoratul de Jandarmi Județean Harghita selecţionează candidaţi pentru instituţii militare de formare a personalului Jandarmeriei Române sau a personalului Ministerul Afacerilor Interne, după cum urmează:

 • Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – 84 locuri(2 locuri pentru rromi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități);
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani – 175 de locuri(3 locuri pentru rromi și 2 locuri pentru alte minorități);
 • Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – 175 de locuri;
 • Academia Tehnică Militară București– 44 de locuri;
 • Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu– 33 de locuri;
 • Institutul Medico-Militar– 19 locuri;
 • Academia Forșelor Aeriene „Henri Coandă”– 10 locuri
 • Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” – 86 locuri.

Pentru informaţii suplimentare (documentele necesare pentru dosarul de înscriere, etc.) vă puteţi adresa structurii de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita, din municipiul Miercurea Ciuc, str.Márton Áron,nr. 74, judeţul Harghita, de luni până vineri, în intervalul orar 09.00 – 15.00 sau la telefon 0266/371809, interior 24535, sau vizitează site-ul Inspectoratului de Jandarmi Județean Harghita: www.jandarmeriaharghita.ro.

 

INFORMAŢII DE BACKGROUND:

La concursurile de admitere pot participa candidați care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

 1. Să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. Să cunoască limba română scris şi vorbit;
 3. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. Să fie declarate “apt” din punct de vedere medical, fizic şi psihic;
 5. Să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
 6. Să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 7. Să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 8. Să nu aibă antecedente penale, sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. Să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
 10. Nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 11. Să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 12. Să fi obţinut la purtare, pe durata studiilor liceale, media generală de minimum 8 (opt);
 13. Să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
 14. Să aibă înălţimea de minimum 1,65 m. bărbaţii şi 1,60 m. femeile.

            Pentru înscriere/recrutare, fiecare candidat care optează pentru una din instituţiile militare de învăţământ, va depune la Serviciul Resurse Umane din Inspectoratul de Jandarmi Judeţean un dosar plic cuprinzând următoarele documente:

 • cererea de înscriere;
 • fişa medicală;
 • copie legalizată a diplomei de bacalaureat şi foii matricole (mai puţin absolvenţii de liceu din anul în curs)
 • copie a cărții de identitate;
 • copie legalizată a certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (unde este cazul);
 • aviz psihologic;
 • cazier judiciar;
 • 2 fotografii ¾;
 • declaraţie din care să rezulte că nu au mai beneficiat de subvenţie din fondurile publice pentru urmarea unui program de studii universitare de licenţă (fac excepție absolvenții de liceu din promoția 2016);
 • în situaţia în care a absolvit sau a urmat cursurile unei instituţii de învăţământ superior candidatul va conexa la dosar o adeverinţă de la acea instituţie de învăţământ care să ateste regimul de finanţare al cursurilor urmate;
 • autobiografie;
 • tabel cu rude;
 • curriculum vitae – Europass (C.V.)
 • caracterizare de la ultimul loc de muncă sau instituția de învățământ.

            Data limită de depunere a cererilor de participare/înscriere  pentru pentru candidaţii înscrişi la Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti  este 27 mai 2016, iar a dosarelor este 15 iunie 2016.

            Pentru candidaţii înscrişi la Şcoala Militară de Subofiţeri Drăgăşani şi Şcoala Militară de Subofiţeri Fălticeni data limită de depunere a cererilor de participare/înscriere este 29 iulie 2016, iar a dosarelor este 17 august 2016.

INFORMARE,  RELAŢII PUBLICE ŞI CU PUBLICUL

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy