Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.
reclamatie

ANUNŢ privind ocuparea prin concurs a unui post vacant

D.G.A.S.P.C.-HR anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului achiziţii publice, tehnic şi administrativ.
 
Condiţii de participare propuse:
– condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
– condiţii de studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare: ştiinţe inginereşti, respectiv în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice, ştiinţe juridice;
– vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 1 an;
Concursul va avea loc în data de 31 iulie 2018 – proba scrisă, ora 10 şi 03 august 2018 – proba de interviu, ora 10 la sediul DGASPC-Harghita. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până la data de 19 iulie 2018 la Serviciul resurse umane al D.G.A.S.P.C.-HR şi vor cuprinde:
· Actul de identitate, în copie
· Formularul de însciere la concurs, care este pus la dispoziţia celor interesaţi la sediul instituţiei
· Diplomele de studii, în copie
· Copiile de pe documentele care atestă vechimea în muncă: carnet de muncă şi după caz a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată
· Adeverinţă medicală de la medicul de familie, în copie
· Curiculum vitae, modelul comun european
· Cazier judiciar în original
· Declaraţie pe propria răspundere că nu a fost lucrător sau colaborator al Securităţii
Actele depuse în copie vor fi însoţite de documentele originale.
opel


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *