91 de ani de Protecție Civilă în România – activități desfășurate de pompierii militari harghiteni pe linia protecției civile

0

Articol disponibil în: Magyar Română

În data de 28 februarie, se împlinesc 91 de ani de la legiferarea Protecției Civile în România, dată la care, Regele Carol al II-lea a aprobat prin Înaltul Decret Regal nr. 468 din 1933 “Regulamentul de funcționare a Apărării Pasive contra atacurilor aeriene”, document ce avea să constituie actul de înființare a Protecției Civile din România.

    La nivelul judeţului Harghita, coordonarea realizării măsurilor de protecţie civilă se efectuează de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltul” al județului Harghita, pompierii militari harghiteni având misiunea de a proteja viaţa şi bunurile populaţiei în faţa ameninţărilor generate de tipurile de risc specifice judeţului.

Misiuni desfășurate de pompierii militari harghiteni pe linia protecției civile

    Activitatea pe linia protecţiei civile, desfăşurată de pompierii militari harghiteni, constă în intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, misiuni pirotehnice, intervenţii ale echipajului de primă cercetare şi evaluare chimică, biologică, radiologică, nucleară (C.B.R.N), activităţi preventive derulate la nivelul organelor administraţiei locale, executarea de exerciţii de alarmare publică, verificări ale sirenelor de alarmare, localităţilor aflate în zone care prezintă risc de inundaţii/alunecări de teren, spaţiilor de evacuare a populaţiei în situaţii de urgenţă, pregătirea organismelor/structurilor pentru managementul situaţiilor de urgenţă, precum şi a populaţiei, salariaţilor, studenţilor, elevilor şi preşcolarilor, pentru cunoaşterea tipurilor de risc la care pot fi expuşi şi a măsurilor pe care trebuie să le aplice în cazul producerii unor situaţii de urgenţă generate de diferite tipuri de risc şi alte activităţi specifice etc.

În anul 2023, activitatea de informare preventivă în domeniul situațiilor de urgență, desfășurată de inspectorii de prevenire, s-a concretizat într-un număr de 497 controale de prevenire la: 53  obiective de investiţii,  265 operatori economici, 143 instituţii, 2 construcţii hidrotehnice și 34 localităţi. Au fost executate un număr de 153 de exerciţii de alarmare în caz de incendiu și situații de protecție civilă, la care au participat  4.469 de persoane, cu prilejul executării unor controale de fond şi tematice la diverse tipuri de obiective (unităţi sanitare, unităţi de îngrijire şi cazare a copiilor instituţionalizaţi, bătrânilor persoanelor cu handicap, unităţi de învăţământ).

În acelaşi segment de activitate s-au executat, cu prilejul controalelor tehnice de specialitate, 375 instruiri la operatori economici, 202 instruiri la instituţii, 80 instruiri la localităţi. Aceste activităţi de instruire au avut o tematică diversă, vizând principalele aspecte referitoare la identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, dar şi adoptarea unei conduite preventive adecvate riscurilor existente, de către persoanele instruite.

În cursul anului 2023, în zona de competență a Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Oltul” al județului Harghita (ISU Harghita), subunitățile operative împreună cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat la 3661 misiuni de intervenţie, din care 3655 intervenții și 6 misiuni de sprijin, evenimente ce au implicat intervenția operativă a pompierilor pentru acordarea primului ajutor calificat și a asistenței medicale de urgență, pentru stingerea incendiilor, asistența persoanelor, misiuni pirotehnice, intervenții pentru limitarea și înlăturarea efectelor fenomenelor meteorologice periculoase etc.

De asemenea, în anul 2023, s-au mai executat de către subunităţile inspectoratului:

  • 123 activități de recunoaștere în teren și educare preventivă a populației;
  • 67 exerciții desfășurate: 61 exerciții tactice nivel subunitate de tip LIVEX, organizate la nivelul raioanelor de intervenție a subunităților, 1 exercițiu de nivel tactic – județean de conducere, fără acțiune în teren (de tip CPX), 2 exerciții de nivel tactic – județean de conducere cu acțiune în teren tip JOINT și 3 exerciții organizate și desfășurate în baza planurilor comune de cooperare cu unitățile MApN;
  • 34 activități de informare preventivă.

În anul 2023 au fost planificate, organizate și desfășurate trei exerciții de amploare:

- un exerciţiu de conducere, fără acțiune în teren (CPX), pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă generate de căderi masive de zăpadă, urmate de o avalanșă produsă în Lacu Roșu – Gheorgheni, cu scopul antrenării structurilor de coordonare-conducere, fără implicarea de forțe și mijloace de intervenție în teren;

- un exerciţiu intern interinstituțional de nivel tactic combinat (JOINT) pentru  gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de o explozie urmată de un incendiu la SC NYKO SRL și un accident rutier în municipiul Odorheiu Secuiesc având drept scop verificarea modului de organizare, cooperare și coeziune a structurilor cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență pentru aceste tipuri de risc, precum și pentru testarea modului de activare și aplicare a Planului Roșu de Intervenție la nivelul județului Harghita;

- un exerciţiu, de nivel tactic combinat (JOINT) pentru gestionarea unor situaţii de urgenţă generate de fisurarea rezervorului de produse periculoase la SC AQUA CĂLIMANI SRL Toplița și producerea unui accident rutier în care sunt implicate produse periculoase, urmat de incendiu.

Tot pe acest palier al pregătirii operative, în decursul anului 2023, pe lângă cele 3 exerciţii menţionate anterior, la nivelul subunităților de intervenție ale inspectoratului, verificarea capacităţii de intervenţie s-a făcut şi prin cele 58 exerciţii planificate şi organizate la obiective de interes operativ din raioanele de intervenţie, respectiv: operatori economici, unităţi de învăţământ, instituţii sanitare, alte obiective sociale şi culturale, de către subunităţile de intervenţie din organică.

            De asemenea, în anul 2023, structurile de intervenție ale inspectoratului au participat, în baza planurilor de cooperare pentru limitarea și înlăturarea efectelor dezastrelor pe teritoriul național, la exerciții cu forțe și mijloace, organizate și desfășurate în comun cu unitățile din cadrul Ministerului Apărării Naționale sau cu unități din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

            În anul 2023, luna iunie, a avut loc o altă activitate importantă pe linia pregătirii pentru răspuns și intervenție, cu o pregătire minuțioasă și o implicare importantă având în vedere dimensiunea, respectiv exercițiul MOBEX HR-CV-23, o activitate complexă cu implicarea tuturor structurilor din sistemul de ordine și siguranță publică, din județele Harghita și Covasna.

Misiuni ale echipajelor pirotehnice

În anul 2023, au fost executate 18 misiuni specifice de cercetare, detectare, identificare, ridicare, transport și depozitare a munițiilor rămase neexplodate din perioada celor două conflagrații mondiale, în cadrul cărora au fost asanate 47 elemente de muniție și 1849 de cartușe infanterie de diferite calibre. Totodată, pe parcursul anului trecut, echipajul pirotehnic a desfășurat 2 misiuni de delaborare și 3 misiuni de distrugere muniție,  în cadrul cărora au fost distruse 35 elemente de muniție și 1323 de cartușe infanterie cal.7,92 mm și 300 tub cartuș cal. 7,65 mm.

Activitatea de înștiințare, alarmare și avertizare

             La nivelul judeţului Harghita, în cursul anului 2023, au fost organizate şi desfăşurate 17 exerciţii de alarmare publică care au avut loc în municipiul Gheorgheni, orașele Vlăhița, Borsec şi 13 comune, în cadrul cărora s-a urmărit activitatea autorităților publice locale pentru managementul situațiilor de urgență stabilite în scenariu, a fost verificată viabilitatea documentelor operative întocmite de C.L.S.U, a fost verificată starea mijloacelor de înștiințare și alarmare, spațiile de cazare și punctele de primire – repartiţie a populaţiei. De asemenea, s-a realizat și pregătirea populației prin mediatizarea semnalelor de alarmare și a regulilor de comportare în situațiile de urgență prevăzută în scenariu. S-a oferit sprijin și îndrumare autorităților publice locale, instituțiilor publice și operatorilor economici pentru întocmirea documentelor operative în vederea aplicării măsurilor de protecție civilă. Pe linia activității de înștiințare, alarmare, avertizare, în anul 2023, la nivelul ISU Harghita au fost emise 345 de informări privind fenomenele hidro-meteorologice, din care 59 mesaje de atenționare privind obligativitatea instituirii permanenței la primării în cazul emiterii avertizărilor COD PORTOCALIU și COD ROȘU pentru fenomene hidro-meteorologice periculoase, aceste mesaje fiind transmise către membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU), Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență (CLSU) și instituțiilor cu funcții de sprijin. Totodată, au fost emise 684 mesaje de avertizare a populației prin intermediul sistemului RO-ALERT.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy