91 év polgári védelem Romániában

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Február 28-án lesz 91 éve, hogy Romániában törvénybe iktatták a polgári védelmet, amikor is II. Károly király az 1933. évi 468. számú királyi rendelettel jóváhagyta a „Szabályzat a légitámadások elleni passzív védelem működéséről” című dokumentumot, amely a romániai polgári védelem alapító okiratának számított.

    

Hargita megyében a polgári védelmi intézkedések koordinálását az „Olt” Rendkívüli Helyzetek Felügyelősége végzi, a Hargita megyei katonai tűzoltók feladata a lakosság életének és vagyonának védelme a megyére jellemző veszélytípusok által generált fenyegetésekkel szemben.

A Hargita megyei katonai tűzoltóság által a polgári védelem területén végrehajtott feladatok

A Hargita megyei katonai tűzoltóság által végzett polgári védelmi tevékenység a minősített elsősegélynyújtási beavatkozásokból, pirotechnikai feladatokból, a vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris kutatási és értékelési csoport (C.B.R.N.) első beavatkozásaiból, az önkormányzati szervek szintjén végzett megelőző tevékenységek, lakossági riasztási gyakorlatok végrehajtása, a riasztószirénák ellenőrzése, az árvíz/földcsuszamlás által veszélyeztetett területeken lévő települések, a lakosság evakuálási helyszínei vészhelyzetben, a katasztrófavédelmi szervek/struktúrák, valamint a lakosság, a munkavállalók, a diákok, a tanulók és az óvodáskorú gyermekek képzése annak érdekében, hogy megismerjék az őket fenyegető kockázatok típusait, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a különböző típusú kockázatok és egyéb konkrét tevékenységek által okozott vészhelyzetek esetén alkalmazniuk kell, stb.

2023-ban a megelőzési felügyelők által a veszélyhelyzetek területén végzett megelőző tájékoztatási tevékenység 497 megelőző ellenőrzést eredményezett: 53 beruházási cél, 265 gazdasági szereplő, 143 intézmény, 2 vízügyi építmény és 34 település esetében. Összesen 153 tűzriasztási és polgári védelmi gyakorlatot hajtottak végre, 4469 fő részvételével, a különböző típusú objektumok (egészségügyi létesítmények, intézeti gyermekeket, idős fogyatékkal élőket ellátó és elhelyező intézmények, oktatási intézmények) háttér- és tematikus ellenőrzései során.

Ugyanebben a tevékenységi szegmensben 375 képzésre került sor a gazdasági szereplőknél, 202 képzésre az intézményeknél, 80 képzésre a településeknél a műszaki ellenőrzések során. E képzések témája változatos volt, és a tűzveszélyek azonosításával, értékelésével és ellenőrzésével kapcsolatos főbb szempontokat, valamint a meglévő kockázatoknak megfelelő megelőző magatartás kialakítását célozták meg a képzett személyek számára.

A 2023-as év során a Hargita Megyei Olt Rendkívüli Helyzetek Felügyelősége (ISU Hargita) illetékességi területén az operatív alegységek a rendkívüli helyzetek önkéntes szolgálataival együtt 3661 beavatkozási bevetésben vettek részt, ebből 3655 beavatkozás és 6 támogató bevetés, olyan események, amelyek a tűzoltók minősített elsősegélynyújtás és sürgősségi orvosi segítségnyújtás, tűzoltás, személyi segítségnyújtás, pirotechnikai bevetések, veszélyes meteorológiai jelenségek hatásainak korlátozására és megszüntetésére irányuló beavatkozások stb. operatív beavatkozását foglalták magukban.

A felügyelőség alegységei 2023-ban a következő feladatokat is végrehajtották:

  • 123 terepi felderítő tevékenységet és a lakosság megelőző felvilágosítását;
  • 67 végrehajtott gyakorlat: 61 alegységi szintű, LIVEX típusú taktikai gyakorlat, az alegységek beavatkozási körzeteinek szintjén szervezett, 1 taktikai-megyei vezetői gyakorlat terepi akció nélkül (CPX típusú), 2 taktikai-megyei vezetői gyakorlat terepi akcióval, JOINT típusú, valamint 3 gyakorlat, amelyet a MApN egységeivel közös együttműködési tervek alapján szerveztek és hajtottak végre;
  • 34 megelőző tájékoztatási tevékenység.

A felügyelőség beavatkozási struktúrái 2023-ban is részt vettek az ország területén bekövetkezett katasztrófák hatásainak korlátozására és megszüntetésére irányuló együttműködési tervek alapján a Honvédelmi Minisztérium egységeivel vagy a Belügyminisztérium egységeivel közösen szervezett és végrehajtott erő- és eszközgyakorlatokon.

2023 júniusában egy másik fontos tevékenységre került sor a reagálásra és beavatkozásra való felkészülés vonalán, alapos előkészítéssel és a méretét tekintve jelentős részvétellel, nevezetesen a MOBEX HR-CV-23 gyakorlatra, amely a közrend és a közbiztonsági rendszer valamennyi struktúráját érintő komplex tevékenység volt Hargita és Kovászna megyékből.

A pirotechnikai csapatok küldetései

2023-ban 18 konkrét bevetést hajtottak végre a két világháború időszakából származó fel nem robbant lőszerek felkutatására, felderítésére, azonosítására, kiemelésére, elszállítására és tárolására, amelyek során 47 lőszert és 1849 különböző kaliberű gyalogsági töltényt szedtek össze. Az elmúlt év során a pirotechnikai csoport 2 lőszermentesítési és 3 lőszermegsemmisítési feladatot is végrehajtott, amelyek során 35 lőszerelemet és 1323 db 7,92 mm-es kaliberű gyalogsági töltényt és 300 darab 7,65 mm-es tölténycsövet semmisítettek meg.

Értesítési, riasztási és figyelmeztető tevékenység

Hargita megyében 2023 folyamán 17 nyilvános riasztási gyakorlatot szerveztek és hajtottak végre Gyergyószentmiklóson, Szentegyházán és Borszéken, valamint 13 községben, amelyek során ellenőrizték a forgatókönyvben meghatározott vészhelyzetek kezelésére szolgáló helyi hatóságok tevékenységét, ellenőrizték a helyi katasztrófavédelmi bizottságok (C.L.S.U.) által összeállított operatív dokumentumok életképességét, az értesítési és riasztási eszközök, a szálláshelyek és a lakossági befogadó – elosztó pontok állapotát. A lakosságot is felkészítették a riasztási jelzések és a vészhelyzetekben való viselkedés szabályainak a forgatókönyvben előírtak szerinti közzétételével. A helyi hatóságok, közintézmények és gazdasági szereplők számára támogatást és útmutatást nyújtottak a polgári védelmi intézkedések végrehajtásához szükséges operatív dokumentumok elkészítéséhez.

Az értesítési, riasztási és figyelmeztetési tevékenységek sorában 2023-ban az ISU Hargita 345 tájékoztató üzenetet adott ki a hidrometeorológiai jelenségekről, ebből 59 figyelmeztető üzenetet a városházákon a veszélyes hidrometeorológiai jelenségekre vonatkozó vörös és narancssárga kód figyelmeztetések kiadásának esetére történő készenléti szolgálat felállításának kötelezettségéről, ezeket az üzeneteket a megyei katasztrófavédelmi bizottság (CJSU), a helyi katasztrófavédelmi bizottságok (CLSU) és a támogató funkciókat ellátó intézmények tagjainak küldték el. Ugyanakkor a RO-ALERT rendszeren keresztül 684 figyelmeztető üzenetet küldtek a lakosságnak.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy