AFIR a publicat Ghidul Solicitantului pentru Schema de ajutor de stat pentru investiții în obținerea de produse neagricole

0

Articol disponibil în: Română

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a publicat în data de 09 August 2016 pe pagina oficială de internet a Agenției (www.afir.info) varianta finală a Ghidului Solicitantului pentru accesarea Schemei de ajutor de stat GBER Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole”, aferentă Submăsurii 4.2Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole.

Totodată, împreună cu această schemă de ajutor de stat va putea fi accesată și o Schemă de ajutor de minimis pentru „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea  implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole”.

Ghidul solicitantului poate fi consultat în vederea întocmirii cererilor de finanțare pentru sesiunea de cereri de proiecte care va fi deschisă peste 7 zile, începând cu data de 16 august 2016.

Solicitanții interesați să obțină finanțare europeană nerambursabilă prin intermediul Schemei de ajutor de stat GBER, ce vizează obținerea de diferite produse printre care cele de panificație, patiserie, înghețată sau bere, pot consulta gratuit Ghidul Solicitantului pe pagina oficială de internet a AFIR, www.afir.info.

Măsurile sunt în linie cu „Pachetul de măsuri pentru dezvoltarea clasei de mijloc la sate”, lansat de premierul Dacian CIOLOȘ în luna martie 2016, prin care se urmărește, între altele: stimularea mediului de afaceri din mediul rural, crearea de locuri de muncă, creșterea veniturilor populației rurale, reducerea diferențelor dintre mediul rural și urban. Pachetul de măsuri poate fi consultat pe site-ul Guvernului www.gov.ro la secțiunea Obiective, subsecțiunea Strategii-Politici-Programe.

 INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Obiectivul general ale Schemei de Ajutor de Stat GBER (4.2)Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse neagricole” vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanţă al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii celor care realizează investiţii în sectoarele economice, eligibile, mentionate în Anexa 4 la Ghidul Solicitantului.

Beneficiarii Submăsurii – persoane fizice autorizate, societăţicomerciale, cooperative agricolepot obţine o rată a sprijinului public nerambursabil de maximum 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Astfel, pentru un proiect se pot obţine până la 2,5 miloane euro, în funcţie de tipul beneficiarului intreprinderii şi investiţia propusă.

Printre cheltuielile finanţate prin Schema GBER se numără:

  • Construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor unităților de procesare;
  • Achiziționarea (inclusiv prin leasing) de utilaje noi, instalații, echipamente şi mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime și/ sau comercializării produselor agro-alimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate;
  • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare;

Dintre domeniile eligibile care pot face obiectul unei investiții finanțate prin această Schemă de ajutor de stat putem menționa fabricarea înghețatei, a produselor de panificație sau patiserie, a ciocolatei, condimentelor, suplimente alimentare, dar și a berii.

Schema de ajutor de minimis  „Sprijin pentru servicii de consultanță în vederea implementării proiectelor de investiții pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obținerii de produse neagricole” se adresează întreprinderilor, indiferent de forma de organizare, care au optat (la depunerea proiectului pe schema GBER) pentru finanțarea costurilor generale ale proiectului prin schema de minimis și beneficiază de sprijin financiar acordat prin schema GBER, aferentă submăsurii 4.2, adică au încheiat un contract de finanţare cu AFIR.

Costurile generale ale proiectului reprezintă acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor potrivit art. 45 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1305/2013, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională.

Cu alte cuvinte, această Schemă de minimis poate fi accesată doar de beneficiarii GBER, după semnarea contractului de finanțare, în vederea acoperirii cheltuielilor generate de alcătuirea și implementarea proiectului.

În cadrul schemei de minimis valoarea finanţării nerambursabile nu poate depăşi 200.000 euro/proiect. Valoarea  eligibila  a costurilor generale proiect este, după cum urmează:

  1. maximum 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care presupun construcții-montaj;
  2. maximum 5% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile din GBER contractat, pentru proiectele de investiții care nu prevăd lucrări de construcții-montaj.

 

AFIR – Direcția Relaţii Publice, Biroul de Presă

004 031 860 27 24/ 59; birou.presa@afir.info; www.afir.info

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy