Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

ANUNŢ DE PARTICIPARE pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de sprijinire a cultelor religioase recunoscute de lege care îşi desfăşoară activitatea în oraşul Bălan, pentru anul 2020

Foto: Orașul BĂLAN/Facebook

 

 1. Autoritatea Contractantă: UAT Oraşul Bălan, cu sediul în Bălan, str.1 Decembrie, Nr.25, cod fiscal 4367612, tel. 0266330335, fax 0266330325, e-mail office@ro
 2. Categoria și descrierea serviciilor: contract de finanțare nerambursabilă în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Domeniile pentru care se acordă finanțare nerambursabilă de la bugetul local, în anul 2020: culte religioase – 120.000,00 lei.
 4. Termenul de implementare a proiectelor: până la data de 20.12.2020.
 5. a) Termenul limită de depunere a proiectelor: 28.08.2020 ora 12:00 ;
 6. b) Adresa la care trebuie transmise solicitările: Registratura Primăriei orașului Bălan, or.Bălan, Str.1 Decembrie, Nr.25, jud. Harghita, codul fiscal 4367612, 0266330335, fax 0266330325, e-mail office@orasulbalan.ro
 7. Limba în care trebuie redactate solicitările: limba română.
 8. Evaluarea și selecționarea proiectelor: 31.08.2020.

Se vor face de către comisia de evaluare a proiectelor numită prin dispoziția primarului orașului Bălan.

 1. Comunicarea: comisia va comunica în scris la încheierea procedurii, solicitanților neselecționați, motivele neacordării finanțării, iar celor selecționați nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.
 2. Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Bălan unităţilor de cult din orașul Bălan, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, se va obține de la Compartimentul Relații cu publicul din cadrul Primăria orașului Bălan, 0266330335, fax 0266330325, e-mail office@orasulbalan.ro
 3. Programul anual al finanțărilor nerambursabile aprobat prin HCL nr. 74 //2020, a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, nr.135/24.07.2020, iar data trimiterii anunțului de participare spre publicare către Regia Autonomă Monitorul Oficial este 27.07.2020.

 

PRIMAR,

Iojiban Gheorghe
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *