A barnamedve faj kezelési övezetesítése

0

Articol disponibil în: Magyar Română

A jogos kérdés: „Mit csináljunk Mackó úrral?” minden román állampolgárt érdekel. A differenciált népességgazdálkodás megvalósítása magas szintű tájékoztatást és részvételen alapuló megközelítést igényel. Az „Országos akcióterv végrehajtása a romániai barnamedve-állomány megőrzésére” című projekt megoldásokat kínál. A következőkben a romániai barnamedve fajok kezelési övezetesítéséről lesz szó.

Miért fontosak a kezelési övezetek?

A projekt célja a lehető legegyszerűbb: a barnamedve populáció megőrzése. E cél elérése magába foglalja az ember-medve konfliktusok jobb kezelését is. Vagyis ügyelünk arra, hogy a barnamedve populáció optimális állománya fennmaradjon, és a településeken, de más területeken is, ahol emberi tevékenységet folytatunk, ritkábban vagy egyáltalán ne találkozzunk medvével. Hogy ne zavarjuk egymást.

Nyilvánvalóan az alkalmazott megoldásoknál figyelembe kell venni az emberi tevékenység különböző területeit, de a faj által használt természetes élőhelyeket is. Mivel ezek a paraméterek területenként eltérőek, a műveleteket is ehhez kell igazítani.

Az országos szintű tudományos vizsgálatot követően jogszabály által szabályozott övezeti besorolást kapunk. Így figyelembe veszik a szaporodási magokat, az ökológiai folyosókat, az újratelepítési területeket, az etető- vagy pihenőterületeket és így tovább. Nyilvánvaló, hogy az élőhelyek megőrzése és a közbiztonság és közegészség érdeke egyaránt mérlegelendő.

Ezt az övezetesítést 10 évente egyszer, ökológiai és társadalmi-gazdasági kritériumok alapján végzik el.

Övezeti kategóriák

Országos szinten az övezetek szabályozása egy olyan tudományos tanulmány nyomán kiadott jogszabály által történik, amely a következőket tartalmazza:

 • bibliográfiai dokumentáció;
 • a vizsgálat céljának, célkitűzéseinek, hipotéziseinek és változóinak meghatározása;
 • a barnamedve populáció és a vizsgálati célterület meghatározása;
 • adatgyűjtési módszerek kialakítása és alkalmazása;
 • adatgyűjtés a terepen.

Más szóval, komolyan el kell végezni a feladatunkat, hogy valóban javítsunk a helyzeten.

Emiatt az adatok feldolgozása, elemzése, a kutatási jelentés megírása még csak most zajlik. Természetesen ennek részeként vadászati ​​alap kezelők, erdőőrök, az Országos Környezetvédelmi Ügynökség megyei biztosai, a környezetvédelmi hivatalok, a védett természeti területek igazgatási szervei, a városházák, a prefektúrák és a minisztériumok gazdálkodóinak bekapcsolódását is fogjuk kérni.

A Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériumhoz benyújtott tanulmány a következő területekre terjed ki:

Megőrzési kulcs-övezetek

Ezek a területek olyan területek lesznek, ahol az élőhely feltételeit fenntartják, és ahol megoldásokat valósítanak meg az emberi zavarás csökkentésére. Ezeket a területeket úgy alakítják ki, hogy a következő kategóriákat foglalják magukba:

 • országosan védett övezetek;
 • csendes övezetek a vadászati alapokon belül;
 • különleges megőrzési övezetek;
 • a téli alvás időszakára kedvező élőhelyekkel rendelkező övezetek (főleg a nőstények számára);
 • letelepedési övezetek.

Mindezen területeken az állományba való beavatkozás csak különleges vagy rendkívüli, kockázatos körülmények között lesz megengedett. Mindenképpen támogatási rendszerre lesz szükség a háztartások védelmi módszereinek, de az élőhelyek fenntartása jó gyakorlatainak biztosításához.

Fenntartható gazdálkodási övezetek

Ebbe beletartoznak majd a téli alvás időszakára, a szaporodásra, táplálkozásra és szezonális mozgásra alkalmas természetes élőhelyek, de a regionális és országos érdekű folyosók is. Itt is olyan intézkedéseket vezetnek be, amelyek támogatják az élelmiszer – például a gombák és az erdei gyümölcsök – kínálatának növelését, hogy a medvék ne érezzék többé szükségét, hogy lakott helyekre lépjenek, a könnyen elérhető táplálékforrások reményében.

Ezeken a területeken engedélyezettek lesznek olyan tevékenységek, mint a kiegészítő takarmányozás, a medve példányok áttelepítése (csak kivételesen!), de a barnamedve-állományok sűrűségének szabályozása is.

Konfliktuskezelési övezetek

Ezek olyan területek, amelyek nagy kockázatot jelentenek az emberiség számára, ahol a konfliktusok története jelentős társadalmi hatással járó problémát jelez.

Rövid kategorizálásuk a következő:

 • Városi lakóterületek, turisztikai üdülőhelyek és azok közvetlen közelében lévő övezetek;
 • A hagyományos koncentráció részleges területei, nevezetesen a medvék által látogatott gyümölcsösök vagy mezőgazdasági haszonnövények a hiperfágia szezonban (nyár végén-ősz kezdetén, amikor a téli alvás során a túléléshez szükséges zsír formájában energiatartalékokat halmoznak fel).

Ezeken a területeken ösztönözni és bátorítani fogják az ember-medve konfliktusokat megakadályozó szociális viselkedést, és intézkedéseket alkalmaznak az állatok viselkedését megváltoztató gyakorlatok visszaszorítására, valamint az olyan gyakorlatok és módszerek visszaszorítására, amelyek idővel újra betelepítik az elmúlt években kiveszett medvepopulációt ezeken a területeken. Ezek az intézkedések előrelátható időn belül az emberi interakció természetes elkerüléséhez vezetnek.

Fontos a kármegelőzési módszerek alkalmazásának ösztönzése. Állat/termények/anyagi javak védelmére szolgáló eszközökről van szó (villanykerítés, betanított kutyák, medvebiztos szeméttárolók).

Másoknál bevált, nálunk is be fog!

Ezeken a területeken a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell a háztartási hulladék hatékony kezeléséről, hogy a medvéket többé ne vonzzák a városi területek.

Ezen kívül a helyi közösségek biztonságának biztosítása érdekében az illetékes hatóságok meghatározzák a beavatkozás szintjeit a medve példányok áthelyezése és/vagy begyűjtése tekintetében.

Peremövezetek

Pontosabban azok az övezetek, ahol a medve jelenléte meglehetősen véletlen, és ahol nem történik szaporodás. Bár ezek a területek fontosak a medvék szétszóródásához, a példányok természetes elterjedési területük szélén vagy azon kívül vannak.

Itt betelepítési vagy barnamedve populációba történő beavatkozást alkalmaznak, ha emberélet van veszélyben. Ezen kívül ezeken a területeken szigorúan tilos a medvék etetése!

Ha öt egymást követő évben természetes élőhelyen kölykökkel rendelkező nőstényeket figyelnek meg, az övezetek felülvizsgálatakor az adott terület a fent említett három zóna valamelyikébe kerülhet.

Mit várunk ettől a tanulmánytól? Valósítsuk meg a romániai barnamedve fajok kezelési övezetesítését.

Mit várunk tőled? Értsd meg, hogy ez az eszköz képes és biztosítani is fogja a faj kedvező természetvédelmi állapotának hosszú távú fenntartását, többek között az ember-medve konfliktusok drasztikus csökkentésével!

A projekttevékenységekről, az alkalmazott gazdálkodási intézkedésekről és/vagy a romániai barnamedve etológiájáról további információért kövesse a „Medve-együttélés és fenntartható gazdálkodás” Facebook-oldalt https://www.facebook.com/ursulbrunsinoi, vagy a projekt https://ursulbrunsinoi.ro/ oldalát, és a https://www.youtube.com/@ursulsinoi Youtube oldalt.

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy