A készpénzbevételek és -kifizetések felső határai 2023. november 11-től megváltoznak

0

Articol disponibil în: Magyar Română

A Brassói Regionális Pénzügyi Igazgatóság tájékoztatja az adófizetőket, hogy 2023. november 11-től a következőképpen változnak a készpénzfelvételek/-kifizetések határértékei és a pénztárban tartható készpénz felső határai:

1. Jogi személyek, engedéllyel rendelkező természetes személyek (PFA), egyéni vállalkozások, családi vállalkozások, önálló vállalkozók, önálló vállalkozó természetes személyek, egyesületek és egyéb jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, amelyek a 70/2015. sz. törvény 1. cikkelyének (1) bekezdésében szerepelnek, a következő feltételek mellett végezhetnek készpénzbevételeket és -kifizetéseket:

a) készpénzfelvétel egy személytől napi 1 000 RON összeghatáron belül;

b) a 70/2015. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdésében említett személyektől a készpénzes üzletek által végzett beszedések, egy személytől naponta legfeljebb 2 000 lej értékben;

c) kifizetések napi 1 000 lej/személy felső határig, de legfeljebb összesen 2 000 lej/nap;

d) kifizetések cash and carry üzletek részére, napi 2.000 lejes teljes felső határig;

e) kifizetések elszámolási előlegekből, napi 1.000 lejes felső határig, amelyet minden egyes személyre vonatkozóan állapítanak meg, aki elszámolási előleget kapott.

Tilos a kedvezményezettektől származó, töredezett készpénzbevétel a készpénzes üzletek esetében az 1000 lejnél, illetve 2000 lejnél nagyobb értékű számlák esetében, valamint az 1000 lejnél, illetve 2000 lejnél nagyobb értékű termékértékesítésről vagy szolgáltatásnyújtásról szóló számlák töredezettsége.

Tilos a készpénzzel történő töredezett kifizetés az áruszállítóknak és a szolgáltatásnyújtóknak a cash and carry üzletek esetében az 1.000 lejnél, illetve 2.000 lejnél nagyobb értékű számlák esetében.

A 70/2015. sz. törvény 1. cikkelyének (1) bekezdése alá tartozó személyek az 1.000 lejes felső határt meghaladó összegű számlákat az áru- és szolgáltatásnyújtóknak, illetve a 2.000 lejes felső határt meghaladó összegű számlákat a készpénzes üzleteknek az alábbiak szerint fizethetik ki: 1.000 lej/2.000 lej készpénzben, az ezt a felső határt meghaladó összeget csak készpénz nélküli fizetési eszközökkel lehet kifizetni.

2. A 70/2015. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdésében említett személyek és a természetes személyek közötti készpénzfelvételi és fizetési műveletek:

– a napi 5 000 lejes felső határon belül egy személynek és egy személytől 2024. december 31-ig, és

-a napi 2 500 lejes felső határon belül 2025. január 1-jétől.

Tilos az egy személytől származó vagy egy személynek történő töredékes bevétel és kifizetés, készpénzbevétel/-kifizetés, valamint a követelések vagy más jogok engedményezését, kölcsönök vagy más finanszírozás bevételét vagy visszafizetését, osztalékot, illetve az előző bekezdésben meghatározott felső határnál nagyobb értékű áruszállítás vagy szolgáltatásnyújtás töredékes tranzakciója. Ezek a rendelkezések nem vonatkoznak a részletekben történő termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra, amennyiben a részletvásárlási szerződéseket a jogszabályoknak megfelelően kötik.

3. Természetes személyek közötti készpénzfizetések és -bevételek – kivéve a Román Nemzeti Bank által engedélyezett vagy egy másik EU-tagállamban engedélyezett és a Román Nemzeti Banknak bejelentett pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó intézményeken keresztül történő kifizetéseket -, amelyek áruk vagy jogok tulajdonjogának átruházása, szolgáltatások nyújtása, valamint kölcsönök nyújtása/visszafizetése eredményeként történnek:

– ügyletenként napi 10 000 RON összeghatárig 2024. december 31-ig, és

– tranzakciónként 5 000 RON összegig 2025. január 1-jétől. Tilos a töredékes készpénzfelvétel és -kifizetés, valamint a 10 000 RON-t meghaladó tranzakció töredékes lebonyolítása 2024. december 31-ig, illetve 2025. január 1-jétől 5 000 RON-t meghaladó tranzakció.

4. Új rendelkezések kerülnek bevezetésre, amelyek szerint:

A) A 70/2015. sz. törvény 1. cikkének (1) bekezdésében említett személyek pénztárában lévő készpénzösszegek nem haladhatják meg minden nap végén az 50.000 lejes felső határt. A felső határt meghaladó készpénzösszegeket két munkanapon belül az említett személyek bankszámlájára kell befizetni.

B) Ezt a felső határt csak a fizetések és egyéb személyi jogok kifizetésével kapcsolatos összegekkel, valamint a magánszemélyekkel folytatott egyéb tranzakciókkal lehet túllépni, a kifizetésükre meghatározott naptól számított 3 munkanapon belül.

Az adófizetők további információkhoz juthatnak:

– a Virtuális Magántér szolgáltatáson keresztül – Formularul Unic de Contact, Secţiunea Asistenţă şi îndrumare în domeniul fiscal (Egységes kapcsolattartási űrlap, Adóügyi segítségnyújtás és útmutatás) részleg;

– telefonon, az A.N.A.F. telefonos ügyfélszolgálat 031.403.91.60-as számán.

Jogi alap:

-A Románia hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát biztosító egyes költségvetési intézkedésekről szóló 296/2023. sz. törvény;

-70/2015. sz. törvény a készpénzbevételek és -fizetések pénzügyi fegyelmének megerősítéséről, valamint a modern fizetési rendszerek bevezetéséről szóló 193/2002. sz. sürgősségi kormányrendelet módosításáról és kiegészítéséről, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;”

  • Kommunikációs, Közkapcsolati és Médiaosztály

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy