A Kovászna,Hargita,Maros megyei Románok Civil Fórumának sajtóközleménye

0

Articol disponibil în: Magyar Română

A Kovászna, Hargita és Maros megyei románok nemzeti identitásának, állampolgári jogainak és szabadságainak törvényes eszközökkel való megvédési elveihez hűen, ezekben a megyékben lévén kisebbségben; tekintettel arra, hogy az idők folyamán a román közösségeknek nem voltak képviselőik a helyi önkormányzatokban, habár elvileg lehetséges lett volna a román lakosság számát véve alapul, ez a lehetőség nem aknázódott ki mivel a szavazatok megoszlottak-a Kovászna, Hargita, Maros megyei Románok Civil Fóruma (KHMRCF) találkozóra hívta a román politikai pártok helyi képviselőit, hogy közösen találják meg az együttműködés formáit.

Így szombaton, 2016 március 5-én, 11 órakor a sepsiszentgyörgyi  ’Mitropolit Nicolae Colan’Egyházi Dokumentációs Központban létrejött a KHMRCF találkozó, amelyen a Kovászna megyei román lakosság ezévi júniusi helyhatósági választásokon való részvételével kapcsolatos szempontok megbeszélésére került sor.

A találkozó során ismertették Kovászna megye etnikai összetételét a 2011-es népszámlálási adatok alapján és néhány következtetést a 2014-es helyhatósági választások után, amelyekből megemlítjük a következőket:

-Kovászna megyében három helységben a román lakosság a román nyelvet beszélő roma lakossággal együtt többségben van és nincs román polgármesterük: Előpatak (3834 a 4475 összlakosság számából); Bölön (1597 a 2859 összlakosság számából); Zágon (2640 az 5282 összlakossági számból)

-Másik két számottevő román ajkú lakossággal rendelkező település, ahol nincs román alpolgármester: Kovászna (3153 román), Bölön (1697 román és románul beszélő roma)

-Hat olyan település van, ahol a románok száma jelentős és nincs román tanácsos: Kézdivásárhely (1293 román), Bardóc (962 román és román nyelvet beszélő roma), Bacon (601 román és románul beszélő roma), Uzon(514), Barót(246), Ozsdola(210)

-Másik két jelentős számú román lakossággal bíró település, ahol alacsony a román tanácsosok száma: Bereck (813 román) -1 tanácsos; Zabola (886 román) -2 tanácsos

A megbeszélések nyomán az alábbi következtetések születtek:

  1. A politikai pártok jelenlevő képviselői nagyra értékelték a találkozó összehívását, tekintettel az utóbbi 26 és tanulságaira, mégpedig arra, hogy ezeken a településeken a magyarok nemzetileg szavaznak , ami negatívan befolyásolta az ottani román közösségeket

2. Rámutattak a stratégiai tévedésekre és a széthúzásra ami oda vezetett, hogy a román közösségek nincsenek megfelelően képviselve a helyi önkormányzatokban

3. Felkérték a román politikai pártok képviselőit, hogy hagyjanak fel a meddő vitákkal, amelyek csak eltávolítják a közösséget az ún. képviselőktől

4. A résztvevők nagyra értékelték, hogy a júniusi helyhatósági választásokon a fő cél olyan tanácsosok előtérbe helyezése, akik a közösség érdekeit szolgáló magatartást tanúsítanak, a közösség valós érdekeit szolgálják, akik vonzóak a magyar lakosság számára is és meggyőzzék azt a közös érdekekről és akik képesek megfelelni valószerű és jelenkori követelményeknek

5. Konkrét módozatokat is azonosítottak az együttműködésre a helyhatósági választásokon, amelyek túllépnek a doktrínákon és politikai programokon, a jelszó a ’nemzeti egység’

6. A politikai pártok feladata, hogy a KHMRCF égisze alatt más román entitásokkal együttműködve, hiteles jelölteket javasoljanak, akik az illető közösség tiszteletét is élvezik, ezzel is növelve a képviseletet a vegyes lakosságú településeken , ahol a románok hátrányos megkülönböztetésben részesülnek

7. A KHMRCF arra kéri a román politikai pártokat, hogy vegyék figyelembe a Kovászna és Hargita megyei specifikus helyzetet és olyan jelölteket állítsanak , akiket ismer és elfogad az ottani román közösség, akik tekintéllyel, szakértelemmel és öntudatos hozzállással rendelkeznek a közméltóság viseléséhez.

Végezetül hasznosnak ítélték a találkozót; a politikai pártok egyetértettek a KHMRCF célkitűzéseivel és kijelentették, hogy a román közösségek egységességét fogják népszerűsíteni közös akcióik során.

A következő találkozót, amelyen a jelöltek konkrét javaslása is elhangzik, folyó év március 19-ére tűzték ki.

A KHMRCF sajtóirodája

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy