Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

UTILIZAREA BUTELIILOR DE ARAGAZ

Sajnos ennek a bejegyzésnek csak Román nyelvű változata van. A megtekintő kényelméért az alábbi tartalom alternatív nyelven jelenik meg. Rákattinthat a linkre az aktív nyelv módosításához.

Foto cu caracter ilustrativ

 

 1. Transportul şi manipularea buteliilor

În timpul transportului, buteliile vor avea robinetul bine închis şi vor fi echipate cu piuliţa de siguranţă şi cu capacul de protecţie, care vor fi bine înşurubate.

În timpul transportului şi manipulării, buteliile nu vor fi apucate de robinet sau de regulatorul de presiune, ci numai de mânerul capacului de protecţie.

Sunt interzise transportul şi manipularea buteliilor de către copii sub 16 ani, de persoane invalide, iresponsanbile, în stare de ebrietate sau fără simţul mirosului.

Sunt interzise lovirea sau trântirea buteliilor.

Pe distanţe mici, transportul buteliilor se face cu cărucioare special construite. Este interzis transportul buteliilor cu biciclete sau motociclete.

 1. Utilizarea buteliilor

Deoarece gazul petrolier lichefiat (G.P.L.) este aproximativ de două ori mai greu ca aerul, buteliile pot fi utilizate numai în încăperi de la parter sau etaje.

Încăperile ăn care se instalează butelii vor aavea cel puţin o fereastră spre exterior şi volumul minim de 10 m3, pentru fiecare butelie; bucătăriile, băile şi oficiile vor avea volumul minim de 7,5 m3, în cazul utilizării unei singure butelii.

Pentru uz casnic, este permisă utilizarea a maximum 2 butelii într-o încăpere. Pentru uz public şi uz industrial, este permisă utilizarea a maximum 6 butelii pe acelaşi etaj (palier) şi a maximum 3 butelii într-o încăpere.

Este interzis:

 • A utiliza butelii şi aparate de ardere în încăperi în care se doarme;
 • A utiliza butelii fără regulatoare de presiune, cu regulatoare desigilate, defecte sau reparate de unităţi care nu aparţin întreprinderii distribuitoare;
 • A utiliza butelii în altă poziţie decât în cea verticală;
 • A încălzi butelii cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din butelii, întrucât aceasta ar putea provoca explozia buteliilor;
 • A amplasa butelii lângă sursele de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare;
 • A spăla butelii în lichide corozive (sodă, leşie etc).
 1. Montarea buteliilor

Se asigură uşa încăperii în care urmează a se monta butelia, în poziţia deschis şi se stinge orice sursă de foc, inclusiv ţigările.

Se transportă butelia la locul de montaj, se amplasează la o distanţă de 1m de aparatul de utilizare, se demontează capacul buteliei prin deşurubare spre stânga şi se verifică dacă robinetul buteliei este bine închis, prin învârtirea rozetei spre dreapta.

Se demontează piuliţa de siguranţă cu o cheie specială, prin deşurubare spre dreapta şi se verifică etanşeitatea robinetului la orificiul de ieşire a gazului, cu spumă de apă şi săpun.

Dacă se constată scăpări de gaze la robinetul buteliei, se montează la loc piuliţa de siguranţă şi capacul de protecţie, se scoate imediat butelia în aer liber (curte, balcon etc.) şi se aeriseşte încăperea prin deschiderea uşilor şi ferestrelor cel puţin 30 minute.

Se anunţă imediat întreprinderea distribuitoare pentru schimbarea buteliei defecte.

Este strict interzisă evacuarea gazului din butelie în încăperi, în curţi, lângă subsoluri sau surse de aprindere.

Dacă nu s-au constatat scăpări de gaze la robinetul buteliei, se va monta regulatorul de presiune, respectându-se cu stricteţe următoarele:

 • Se urmăreşte ca filetul racordului robinetului buteliei şi cel al piuliţei olandeze a regulatorului de presiune să fie în bună stare;
 • Se curăţă perfect eventualele resturi ale garniturii vechi;
 • Se aplică corect o ganitură inelară nouă;
 • Cu ajutorul unei chei mecanice fixe, se înşurubează spre stânga piuliţa olandeză a regulatorului de presiune, având grijă ca regulatorul să rămână cu capacul în sus, în poziţie orizontală;
 • Se verifică etanşeitatea îmbinării cu spumă de apă şi săpun.

Montarea incorectă a regulatorului de presiune poate provoca accidente grave.
Este intezisă montarea regulatorului de presiune fără garnitură, cu garnitură improvizată, folosită sau defectă.

Garniturile inelare tip, din clingherit, se găsesc de vânzare la distribuitori sau la gestionarii centrelor de desfacere a buteliilor.

Regulatoarele de presiune defecte se vor schimba cu regulatoare reparate la depozitele şi centrele de desfacere din toată ţara.

Este interzisă demontarea pieselor regulatorului de presiune. Consumatorii sunt obligaţi a păstra eticheta de control aplicată pe butelie, până la golirea acesteia.

 1. Verificarea etanşeităţii

La punerea în funcţiune a unei instalaţii de utilizare a GPL-ului, la schimbarea buteliei şi ori de câte ori se fac manipulări la vreunul din racorduri, se va verifica în mod obligatoriu etanşeitatea instalaţiei, cu spumă de apă şi săpun.

Este strict interzis a efectua verificarea etanşeităţii cu foc, aceasta putând conduce la grave accidente

În cazul livrării buteliei la domiciliul consumatorului, montarea ei şi verificarea etanşeităţii se vor executa de către personalul întreprinderii distribuitoare.

Dacă distribuitorul de aragaz nu execută verificarea etanşeităţii sau o execută în alte condiţii, consumatorul va anunţa depozitul sau centrul de desfacere, indicând numărul de serviciu de pe insinga distribuitorului.

Dacă la cererea sau refuzul consumatorului nu s-a montat butelia, acest lucru se va specifica pe contrapagina bonului de livrare, sub semnătura consumatorului.

În acest caz, precum şi în cazul când butelia nu a fost livrată la domiciliu, montarea ei şi verificarea etanşeităţii, cad în sarcina consumatorului.

În timpul verificării etanşeităţii, se vor controla:

 • locul de îmbinare a robinetului buteliei cu butelia;
 • loczul de ieşire a tijei rozetei din corpul robinetului;
 • ambele feţe ale piuliţei olandeze a regulatorului de presiune;
 • locul de îmbinare a racordurilor de intrare şi de ieşire cu corpul regulatorului de presiune;
 • corpul regulatorului de presiune;
 • capetele furtunului şi furtunul, pe toată suprafaţa lui;
 • locul de îmbinare a portfurtunului aparatului de utilizare cu aparatul;
 • toate îmbinările conductelor şi robinetele aparatului de utilizare.

Dacă în nici un punct nu s-au constatat scăpări de gaze, instalaţia se poate pune în funcţiune.

 1. Înainte de aprinderea focului

Se controlează dacă robinetul buteliei şi robinetele aparatului de utilizare sunt închise.

În cazul când s-au uitat deschise robinetul buteliei şi robinetul aparatului de utilizare şi gazul s-a scurs în încăpere, se vor lua imediat următoarele măsuri:

 • se închid robinetul buteliei şi robinetul aparatului de utilizare, se deschid uşile şi ferestrele pentru aerisirea încăperii timp de 30 minute;
 • nu se vor aprinde chibrituri, brichete, nu se vor manevra întrerupătoarele electrice, sonerii, telefoane, lifturi, nu se va fuma şi nu se vor aduce surse de foc decât după aerisirea încăperii.

În cazul în care toate robinetele sunt închise, dar se simte totuşi mirosul caracteristic al gazului, se vor lua măsurile de mai sus şi se va anunţa întreprinderea distribuitoare (depozitul sau centrul de desfacere a buteliilor).

Se va verifica permanent starea furtunului de cauciuc; acesta nu trebuie să aibă dilatări la capete, crăpături, porozităţi sau îndoituri bruşte.

Furtunul de cauciuc, datorită îmbătrinirii, se va înlocui la 2 ani de la data fabricării.

Se va folosi numai furtun de cauciuc, STAS 3078, având lungimea de 1-1,1 m, pentru presiunile de 20 şi 30 mbar (~ 200 şi 300 mm H2O), sau furtun de cauciuc cu inserţii textile, STAS 263, având lungimea de 1-1,1 m, pentru presiunile mai mari de 30 mbar (~ 300 mm H2O).

Capetele furtunului se vor asigura cu coliere metalice, pentru a nu se desprinde în timpul funcţionării instalaţiei.

Este interzisă trecerea furtunului prin spatele cuptorului maşinii de gătit.

Este interzisă trecerea furtunului dintr-o încăpere în alta.

Este strict interzisă folosirea aparatelor de utilizare şi arzătoarelor fără robinet de manevră sau a celor nestandardizate (neomologate, neavizate).

Este interzisă depozitarea materialelor inflamabile lângă aparatul de utilizare, precum şi acoperirea mesei reşoului cu materiale care se pot aprinde.

Înainte de folosirea aparatelor de utilizare ce se racordează la coş, se controlează tirajul coşurilor.

 1. La aprinderea focului şi în timpul funcţionării instalaţiei

Se deschide robinetul buteliei, rotind rozeta cu mâna o tură spre stânga.

Dacă rozeta robinetului este blocată, se renunţă la folosirea buteliei şi se anunţă întreprinderea distribuitoare, pentru înlocuirea buteliei defecte.

Dacă butelia nu debitează gaz, se procedează ca în aliniatul precedent.

În caz că robinetul buteliei funcţionează normal, se apropie aprinzătorul de arzător, apoi se deschide robinetul acestuia.

Este interzisă deschiderea robinetului înaintea apropierii aprinzătorului (din sârmă, cu azbest la capăt, muiat în petrol sau motorină).

Este interzisă utilizarea instalaţiei de aragaz nesupravegheată.

Dacă în timpul funcţionării se produc flăcări la robinetul buteliei, se închide imediat cu o cârpă umedă acest robinet şi se anunţă defecţiunea la întreprinderea distribuitoare.

 1. La stingerea focului

După utilizare, se închide mai întâi robinetul buteliei şi numai după stingerea flăcării arzătoarelor se închid robinetele aparatului de utilizare.

 1. Depozitarea buteliilor

În incinta unui consumator cu instalaţie de uz casnic, se poate depozita o singură butelie de rezervă, plină.

În interiorul clădirilor cu instalaţii de uz public sau de uz industrial, se pot depozita cel mult 2 butelii de rezervă, pline sau goale, pe acelaşi etaj (palier).

Încăperile în care se depozitează butelii trebuie să fie la nivelul sau deasupra solului, să aibă aerisire naturală organizată, cel puţin o fereastră spre exterior şi volumul minim de 7,5 m3; în încăperi nu vor exista aparate de utilizare sau butelii în funcţiune sau surse de încălzire cu flacără.

Buteliile de rezervă se vor depozita numai în poziţie verticală, cu robinetul închis şi având montate piuliţa de siguranţă şi capacul de protecţie.

Este interzisă depozitarea buteliilor de rezervă, pline sau goale, în încăperi în care se doarme, în băi, în W.C., în garaje, pe coridoare, în casa scării, în casa pivniţei, în apropierea surselor de căldură sau sub acţiunea directă a razelor solare, în încăperi cu mediu corosiv, exploziv sau cu pericol de incendiu.
Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.