Igienizarea… prin ARDEREA resturilor vegetale

0

Articol disponibil în: Română

Igienizarea vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale prin ardere se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

 • condiţii meteorologice fără vânt;
 • colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
 • executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/ construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produse petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
 • curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de 5m;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi;
 • asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
 • supravegherea permanentă a arderii;
 • stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
 • interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor;

În zona de siguranţă a căii ferate, vegetaţia uscată şi resturile vegetale se curăţă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor. Zona de siguranţă a drumurilor naţionale şi judeţene se curăţă obligatoriu de vegetaţia uscată şi resturile vegetale de către administratorii acestora şi, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

Arderea miriştii, vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin <LLNK 12007   163 50EI01   0 61>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007.

Emiterea permisului se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens. Primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miriştii, vegetaţiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situaţii de urgenţă.

Se exceptează de la obţinerea permisului de lucru cu foc executarea arderii vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetăţeneşti.

Nerespectarea măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor privind utilizarea focului deschis constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:

Conform articolului 96, alin.(1), pct. 9, din OUG 195/ 2005 modificată cu Legea 265/2006, nerespectarea obligaţiei proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufişurile sau vegetaţia ierboasă fără acceptul Autorităţii pentru Protecţia Mediului şi fără informarea în prealabil a Serviciului pentru Situaţii de Urgenţă, se sancţionează cu amendă cuprinsă intre 3.000-6.000 lei pentru persoane fizice şi amendă cuprinsă între 25.000 şi 50.000 lei pentru persoane juridice.

În conformitate cu prevederile art.1, alin.(3), lit.r) şi s) din H.G.R. nr. 537/ 2007 se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:

 1. r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;
 2. s) amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi.

Constituie contravenţii silvice (conform Legii 171/ 2010) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei următoarele fapte:

art. 9, lit.b) aprinderea focului în fondul forestier naţional în alte locuri decât cele special amenajate şi marcate ori la o distanţă mai mică de 30 metri de limita pădurii;

art. 10, lit.a) încălcarea normelor de apărare împotriva incendiilor specifice fondului forestier, în zonele limitrofe acestuia, precum şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier.

Conform Ordinului comun OMIRA nr.605/ 05.09.2008 şi OMADR nr.579/ 15.09.2008, prin care se aprobă Dispoziţiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale

Distanţe minime de siguranţă: 40 de metri faţă de locurile cu pericol de explozie (gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc.), 10 metri faţă de materiale sau substanţe combustibile (lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc.).

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy