A început campania. Primăria a stabilit locurile speciale de afişaj electoral

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Viceprimarul ANTAL ATTILA cu atribuţii de primar al  municipiului Miercurea Ciuc;

Având în vedere prevederile art. 79 alin. (1-8) din Legea nr. 115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,  pentru modificarea  Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind  Statutul aleșilor locali;

În temeiul art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

                                           D  I  S  P  U  N  E :

 Art.1  Stabileşte  locurile speciale de afişaj electoral amenajate, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale din 5 iunie 2016, după cum urmează:

– gardul clădirii Centrului Cultural (vizavi de Parcul Central) B-dul Timișoarei nr. 4;

– Piaţa Libertăţii;

– în faţa Filialei B.R.D. Groupe Societe General din str. Tudor Vladimirescu nr. 21;

– vizavi de staţia de autobuz din str. Brașovului;

– Piaţa Majláth Gusztáv Károly tér;

– grădina din faţa Galeriei „Nagy Imre” din Jigodin, strada Zsögödi Nagy Imre;

– stația de autobuz din str. Topliţa;

– gardul împrejmuitor al Şcolii Generale din Harghita-Băi;

– gardul împrejmuitor al Şcolii Generale din Csiba nr. 135 ;

– partea sudică a  Hotelului “Fenyő“, str. Nicolae Bălcescu;

– intersecţia str. Lunca Mare cu B-dul Timişoarei;

– în faţa magazinului ”AMIGO” din str. Culmei nr. 12-14;

– în faţa magazinului ”AMIGO” pe B-dul Frăţiei nr. 26;

– gardul împrejmuitor al Spitalului de Boli Contagioase din Şumuleu str. Szék;

– între farmacia ”DONA” de pe str. Harghitei și gardul împrejmuitor al Bisericii Romano-

  Catolice.

Art.2 Utilizarea locurilor de afişaj electoral este permisă partidelor politice, alianţelor politice şi alianţelor electorale sau organizațiilor minorităților naționale care participă la alegeri şi candidaţilor independenţi.

Art.3 Este interzisă utilizarea de către un partid politic, alianţă politică, alianţă electorală, sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori candidat independent a locurilor speciale de afişaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale ori candidat independent.

Art.4 Pe un panou electoral fiecare partid politic, alianţă politică, alianţă electorală sau organizație a cetățenilor aparținând minorităților naționale care participă la alegeri ori fiecare candidat independent poate aplica un singur afiş electoral în spaţiul care i-a fost destinat.

Art.5 (1) Afişajul electoral pe alte locuri decât cele stabilite în art.1, este permis numai cu acordul proprietarilor,  administratorilor sau, după caz, al deţinătorilor.

(2) Un afiş electoral nu poate depăşi dimensiunile de 500 mm o latură şi 350 mm cealaltă latură, iar prin care se convoacă o reuniune electorală,  400 mm o latură şi 250 mm cealaltă latură.

Art.6  Sunt interzise afişele electorale care combină culori sau alte semne grafice astfel încât să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. Fac excepţie partidele politice care sunt membre ale unor organizaţii politice internaţionale, acestea putând utiliza semnul organizaţiei respective ca atare sau într–o combinaţie specifică.

Art.7 Sunt interzise afişe electorale care prin conţinutul lor aduc acuzaţii cu caracter calomnios la adresa autorităţilor publice, partidelor politice sau candidaţilor în alegeri.

Art.8 (1) Este interzisă  distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice alt mod a listelor electorale, a platformelor program afişate sau a oricăror alte afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite.

(2) Este interzisă  afişarea mijloacelor de propagandă electorală în alte locuri decât cele permise sau cu încălcarea prevederilor legale.

            Art.9 (1) Nerespectarea prevederilor art. 8 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de  la 600 lei la 1000 lei, conform prevederilor art. 109 din Legea nr.115/2015, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale,  pentru modificarea  Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind  Statutul aleșilor locali.

(2) Constatarea contravenţiilor  prevăzute la art. 8 şi aplicarea sancţiunilor se fac prin procese-verbale întocmite de către:  ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române și ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române pentru faptele prevăzute la art. 8 alineatul (2), precum și președintele Biroului electoral  de circumscripție pentru faptele prevăzute la art. 8 alin.(1) .

  Art.10 Integritatea panourilor şi a afişelor electorale va fi asigurată prin organele de ordine publică.

Art.11 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se însărcinează secretarul municipiului, Compartimentul de gospodărire, management energetic şi transport local și Secția de întreținere și utilaj  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc şi Poliţia Municipală Miercurea-Ciuc.

Art.12 Prezenta dispoziţie se comunică:

  1. Instituţiei Prefectului Judeţul Harghita;
  2. Viceprimarului cu atribuții de primar Antal Attila;
  3. Secretarului municipiului Miercurea Ciuc;
  4. Compartimentului de gospodărire, management energetic şi transport local;
  5. Secției de întreținere și utilaj;
  6. Biroului electoral de circumscripție municipală;
  7. Poliţiei Municipale Miercurea Ciuc.
  8. Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Harghita.

                 Viceprimar cu atribuții de primar                       Avizat pentru legalitate

                            Antal Attila                                                             Secretar,

                                                                                                      Hippach Christian

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy