MEN a aprobat planurile-cadru pentru învățământul liceal cu profil teologic în limbă maghiară

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Ministrul educației naționale, Valenin Popa a emis ordinul nr. 4217/2018 privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, filiera vocațională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios, conform lege5.ro.

Art. 1. –

Se aprobă planurile-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a-a XII-a, învățământul liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios. Aceste planuri-cadru sunt cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Se aprobă lista disciplinelor de specialitate din curriculumul diferențiat pentru clasele a IX-a-a XII-a, învățământul liceal, filiera vocațională, profilul teologic, cultul romano-catolic de limbă maghiară, specializarea ghid turism religios. Lista disciplinelor și alocările orare corespunzătoare sunt cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. –

Direcția generală învățământ secundar superior și educație permanentă, Direcția minorități, Institutul de Științe ale Educației, Centrul Național de Evaluare și Examinare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

PLAN-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC
Cultul romano-catolic de limba maghiară
SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

ARIA CURRICULARĂ/ Disciplina Clasa a IX-a Clasa a X-a
TC CD TC + CD CDȘ TC CD TC + CD CDȘ
LIMBĂ ȘI COMUNICARE 9 1 10 1 9 1 10 1
Limba și literatura română 3 3 3 3
Limba și literatura maghiară 3 3 3 3
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 1 1 2 1 1 2
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 6 6 6 6
Matematică 2 2 2 2
Fizică 2 2 2 2
Chimie 1 1 1 1
Biologie 1 1 1 1
OM ȘI SOCIETATE 4 8 12 4 8 12
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socioumane 1 1 1 1
Religie* 1 1 1 1
Discipline de specialitate 8 8 8 8
ARTE 2 2 2 2
Educație muzicală 1 1 1 1
Educație vizuală 1 1 1 1
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 1 1 1
Educație fizică 1 1 1 1
CONSILIERE ȘI ORIENTARE
Consiliere și orientare
TEHNOLOGII 2 2 2 2
Tehnologia informației și comunicațiilor 2 2 1 1
Educație antreprenorială 1 1
TOTAL TC/CD/CDȘ 22 11 33 1 22 11 33 1
TOTAL (TC + CD + CDȘ) 34 34

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferențiat; CDȘ = curriculum la decizia școlii

* În clasele a IX-a și a X-a, ora de Religie din trunchiul comun se alocă pentru studierea unei discipline de specialitate.

PLAN-CADRU DE ÎNVĂȚĂMÂNT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC
Cultul romano-catolic de limba maghiară
SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

ARIA CURRICULARĂ/Disciplina Clasa a XI-a Clasa a XII-a
TC CD TC + CD CDȘ TC CD TC + CD CDȘ
LIMBĂ ȘI COMUNICARE 10 5 15 2 10 4 14 2
Limba și literatura română 3 1 4 3 1 4
Limba și literatura maghiară 3 1 4 3 1 4
Literatura universală 1 1 1 1
Limba modernă 1 2 2 2 2
Limba modernă 2 2 2 2 2
Limba latină 2 2 1 1
MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE ALE NATURII 1 1 1 1
Matematică
Științe 1 1 1 1
OM ȘI SOCIETATE 4 9 13 4 10 14
Istorie 1 1 1 1
Geografie 1 1 1 1
Socioumane 1 1 1 1
Religie* 1 1 1 1
Discipline de specialitate 9 9 10 10
ARTE 1 1 2 1 1 2
Educație artistică 1 1 1 1
Educație muzicală 1 1 1 1
EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 1 1 1 1
Educație fizică 1 1 1 1
CONSILIERE ȘI ORIENTARE
Consiliere și orientare
TEHNOLOGII 1 1 1 1
Tehnologia informației și comunicațiilor 1 1 1 1
TOTAL TC/CD/CDȘ 17 16 33 2 17 16 33 2
TOTAL (TC + CD + CDȘ) 35 35

TC = trunchi comun; CD = curriculum diferențiat; CDȘ = curriculum la decizia școlii

* În clasele a XI-a și a XII-a, ora de Religie din trunchiul comun se alocă pentru studierea unei discipline de specialitate.

ANEXA Nr. 2

CURRICULUM DIFERENȚIAT PENTRU CICLUL INFERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC
Cultul romano-catolic de limba maghiară
SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

Discipline de specialitate Număr de ore/săptămână
Clasa a IX-a Clasa a X-a
Discipline de specialitate 8 8
Studiu biblic 2 2
Catehism 1 1
Istoria civilizațiilor și a religiei1
Spiritualitate2 1 1
Limba latină 2 2
Limba italiană 1 1
Practica de specialitate3 1 1
Alte discipline 3 3
Limba modernă 2 1 1
Educație vizuală 1 1
Educație muzicală4 1 1
Număr total de ore pe săptămână/CD 11 11

1 Pentru disciplina Istoria civilizațiilor și a religiei se alocă ora de Religie din trunchiul comun (TC).

2 Pentru disciplina Spiritualitate, în afara orei prevăzute în curriculumul diferențiat (CD), se pot aloca 1-2 ore/săptămână pentru fiecare clasă, sub formă de consultații și îndrumări spirituale. Aceste ore vor fi consemnate în condică și vor fi incluse în norma profesorului de Spiritualitate.

3 În clasele a IX-a și a X-a, practica de specialitate este organizată cumulativ, la sfârșitul anului școlar (36 ore/an).

4 Pentru disciplina Educație muzicală, în afara orei prevăzute în curriculumul diferențiat (CD), se pot aloca 1-2 ore/săptămână pentru Ansamblu coral, activitate care se va organiza în afara orarului zilnic și va fi inclusă în norma profesorului de Muzică.

CURRICULUM DIFERENȚIAT PENTRU CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI
FILIERA VOCAȚIONALĂ – PROFILUL TEOLOGIC
Cultul romano-catolic de limba maghiară
SPECIALIZAREA: GHID TURISM RELIGIOS

Discipline de specialitate Număr de ore/săptămână
Clasa a XI-a Clasa a XII-a
Discipline de specialitate 9 10
Studiu biblic 2 2
Catehism 1 2
Istoria Bisericii1
Spiritualitate2 1 1
Geografia turismului religios 1
Artă religioasă 1 1
Marketing în turism 1
Tehnologia activității de turism 1 1
Economia turismului religios 1
Practica de specialitate3 2 1
Alte discipline: 6 5
Limba română 1 1
Limba și literatura maghiară 1 1
Literatura universală 1 1
Limba latină 2 1
Științe 1 1
Educație muzicală4 1 1
Număr total de ore pe săptămână/CD 16 16

1 Pentru disciplina Istoria Bisericii se alocă ora de Religie din trunchiul comun (TC).

2 Pentru disciplina Spiritualitate, în afara orei prevăzute în curriculumul diferențiat (CD), se pot aloca 1-2 ore/săptămână pentru fiecare clasă, sub formă de consultații și îndrumări spirituale. Aceste ore vor fi consemnate în condică și vor fi incluse în norma profesorului de Spiritualitate.

3 În clasa a XI-a, practica de specialitate este organizată cumulativ, la sfârșitul anului școlar (72 ore/an). În clasa a XII-a, practica de specialitate este organizată pe parcursul anului școlar (36 ore/an).

4 Pentru disciplina Educație muzicală, în afara orei prevăzute în curriculumul diferențiat (CD), se pot aloca 1-2 ore/săptămână pentru Ansamblu coral, activitate care se va organiza în afara orarului zilnic și va fi inclusă în norma profesorului de Muzică.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy