Pentru dezvoltarea coerentă și durabilă a județului Harghita este nevoie de un plan echilibrat

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) are rolul de coordonare și de armonizare a dezvoltării teritoriului județean cu unitățile administrative componente

În 15 septembrie a fost lansată licitația pentru întocmirea documentației aferente reactualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (PATJ) Harghita cu scopul de a avea o linie directoare de dezvoltare economică și socială a județului Harghita și,  în acord cu aceasta, a unităților administrativ-teritoriale de pe raza județului.

Principalele obiective, în contextul economic actual și prin prisma provocărilor cu care se confruntă societatea, sunt ca dezvoltarea economică și socială să fie echilibrate în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor în concordanță cu o utilizarea sustenabilă a resurselor naturale și protecția mediului.

Pentru județul Harghita, în actualizarea PATJ  se va urmări corelarea cu Planul de Dezvoltare al Regiunii 7 (Centru), precum și cu alte planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism, elaborate până în prezent.

Totodată, principiile de bază ce trebuie avute în vedere în elaborarea planurilor trebuie să se centreze pe eficiență, echitate și transparență, în vederea realizării unui management al teritoriului care să promoveze coeziunea teritorială, conservarea patrimoniului natural, arhitectural-urbanistic și peisagistic din cadrul localităților urbane și rurale.

Prevederile PATJ devin obligatorii pentru celelalte planuri de amenajare a teritoriului și de urbanism care le detaliază (PATZ, PUG, PUZ).

Astfel, cu scopul de a reactualiza Planul de Amenajare a Teritoriului Județean care să echilibreze inițiativele de dezvoltare ale administrației publice cu mediul economic, având drept obiectiv creșterea calității vieții, până în 24 octombrie, sunt așteptați ofertanții care își pot dovedi capabilitatea de a asigura serviciile conform cerințelor formulate de Consiliul Județean Harghita.

Criteriul de selecție a ofertelor este prin raportare la calitate și preț, detalii cu privire la anunțul de participare și documentele suport pot fi găsite accesând link-urile:

informații furnizate de Biroul de Presă al Consiliului Județean Harghita

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy