Acest site foloseste cookies. Continuarea navigarii pe acest site se considera acceptarea politicii de confidentialitate si protectia datelor. Click aici pentru detalii.

Sesiunea Științifică Anuală a Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, ediția a XVII-a

 

Perioada 9-11 decembrie 2020

 

Miercuri, 9 decembrie 2020

9.00 – 9.30: deschiderea lucrărilor sesiunii

Alocuțiuni:

 • Valerii Kavruk, Managerul Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni.
 • Alexandru Popa, Prezentarea Revistei Angustia nr. 23.

 

SECȚIUNEA 1

Noi cercetări privind epoca bronzului în arealul Carpaților Răsăriteni

9.30 – 13.30

 

Moderator:Roxana Munteanu

 1. ValeriiKavruk, DanBuzea, József Puskás, Roxana Munteanu, DanȘtefan, Maria-Magdalena Ștefan, Noi cercetări efectuate în situlPăuleni-Ciuc– Dâmbul Cetății.

 

 1. Tibor-Tamás Daróczi, Datarea cu radiocarbon a nivelurilor din epoca bronzului de la Păuleni-Ciuc – Dâmbul Cetății.

 

 1. Valerii Kavruk, Cătălin Bem, Adrian Gligor, József Puskás, Cătălin Borangic, Barbocz Beata, Corina Borș, Cornel Bucurenciu, Mariana Cebotari, Radu Coman, Adrian Drișcu, Mihai Dunca, Eduard Ghinea, Nicolae Ionescu, Paula Mazăre, Franceska Știrbu, Raul Trif, Ion Tuțulescu, Costin Daniel Țuțuianu, Ştefan Vasilache, Adrian Vladu, Cercetări arheologice preventive efectuate în situl Sfântu Gheorghe-Arcuș (Hosszú)în anii 2019-2020.

 

 1. Cătălin Bem, Adrian Gligor, József Puskás, Cătălin Borangic, Valerii Kavruk, Paula Mazăre, Radu Coman, Ștefan Vasilache, Raul Trif, Mariana Cebotari, Necropola din epoca bronzului mijlociu de la Sfântu Gheorghe-Arcuș (Hosszú).

 

 1. Tibor-Tamás Daróczi, Datarea cu radiocarbon a epocii bronzului de la Sfântu Gheorghe – Arcuş (Hosszú).

 

 1. Mihai Constantinescu, Analiza antropologică a resturilor umane din mormintele din epoca bronzului descoperite laSfântu Gheorghe – Arcuş (Hosszú).

 

 1. Anca-Diana Popescu, Psalii de os descoperite în situri cu ceramică de tip Costişa şi Monteoru.

 

 1. Roxana Munteanu, Daniel Garvăn, Sebastian Matei, Valeriu Sîrbu,Date preliminare privind o descoperire funerară recentă: necropola din epoca bronzului de la Stănila-Deluţ (jud. Buzău).

 

 

15.00 – 19.00

 

Moderator: Florin Gogâltan

 

 1. Tibor-Tamás Daróczi, Psaliile de la Sfântu Gheorghe – Arcuş (Hosszú) şi contextul lor Afro-Eurasiatic.

 

 1. Valerii Kavruk, Necropola de la Sfântu Gheorghe – Arcuş (Hosszú) în contextul raporturilor între Bazinul Carpatic, sudul Europei de Est și Asia Centralăpe parcursulepocii bronzului mijlociu și târziu.

 

 1. József Puskás, Cătălin Bem, Cătălin Borangic, Valerii Kavruk,Vestigii aparținând perioadei târzii a epocii bronzului (cultura Gáva) din situl Sfântu Gheorghe-Arcuș (Hosszú).

 

 1. Corina Borș, Reprezentări zoomorfe si antropomorfe din perioada culturii Gáva descoperite in cuprinsul sitului arheologic Sfântu Gheorghe – Arcuş (Hosszú).

 

 1. Imola Kelemen, Oaseanimalede la Sfântu-Gheorghe-Arcuș (Hosszú).Deșeușischelete.

 

 1. Florin Gogâltan, Rita E. Németh, József-Gábor Nagy, Imola Kelemen, Locuirile din bronzul târziu și prima epocă a fierului de la Vlaha-Pad, jud. Cluj.

 

 1. József-Gábor Nagy, Florin Gogâltan, Orizontul bronzului târziu cu ceramică canelată de laVlaha-Pad, jud. Cluj.

 

 1. Valerii Kavruk, Noi cercetări privind exploatareapreistorică a sării în Transilvania.

 

 

 

SECȚIUNEA 2

Noicercetăriprivindepocafieruluiîn zone montane

 

Joi, 10 decembrie 2020

Ora 9.00

Moderator:AurelRustoiu

1.DragoșMăndescu,ConexiunitranscarpaticeînHallstattultârziuîntreTransilvaniaşiMuntenia.

 1. Alexandru Berzovan, Mircea Oancă, Mircea Mamalaucă, Redescoperirea a douăcetățiuitate: Dumești/Rafaila – ZareaRafaileișiStănișești / Răchitoasa – Cetățuia (sec. 5-3 î.Hr.).
 2. IosifVasileFerencz,CercetăriarheologiceînMunțiiMetaliferi. Stadiulcercetărilor la Ardeu, după 20 de ani.
 3. ValentinaCetean, AuroraPețan, RaduFărnoagă, AntonioUlmeanu, EmilRusu, IoanScutelnicu, ConstantinaFilipciuc, ElenaTudor, Carieraistorică de calcare de la MăguraCălanului – geosit cu valoare de patrimoniumondial, asociatfortificațiilordacice din MunțiiȘureanu – Orăștie.

5.ValeriuSîrbu, Sebastian Matei, ValeaLupului -”Chichilău”: un important sit dacic de pe valeamijlocie a Buzăului.

Moderator: ValeriuSîrbu

 1. Horea Pop, Daciidescoperiți pe dealurileDepresiuniiȘimleului.
 2. Paul Pupeză, Căile de accesîncetățiledacice. Covasna – CetateaZânelor (campania din anul 2020).
 3. Maria-Magdalena Ștefan, Dan Ștefan, Dan Buzea, Contribuții la problematicafortificațiilor cu miezars din epocafierului. Cercetările de la Teliu (jud. Brașov) șiValeaSeacăCetatea-Cece (jud. Covasna).
 4. Dan Ștefan, Maria-Magdalena Ștefan, ValeriuSîrbu, LucicaSavu, Alexandru Halbac, Topografiaarheologică a DefileuluiOltului din MunțiiPerșani.

 

 

 

SECȚIUNEA 3

 

Cercetări istorico-documentare privind sud-estul Transilvaniei în secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea

 

Joi, 10 decembrie 2020

Ora 9.00

Moderator: IoanLăcătușu

 

 1. IoanLăcătușu, Proiectele cultural-științifice ale CESCH cofinanțate de SGG înanul 2020.

 

 1. Ioan Vlad, Rezistențaarmateiromane din  Carpații de Curbură, oct.- nov. 1916, o jertfăși o reușită cu reverberațiipânăînvictoriaAntanteișiînMareaUnire.

 

 1. Liviu Boar, Corespondențe din Giurgeuîn presa românească din sec. al XIX-lea.
 2. Florin Herțeg, Profesorul dr. IoanBozoceanu din Vâlcele.
 3. Ana Dobreanu, Informații documentare privind învățământul confesional românesc în zona Covasna-Voinești (sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea).
 4. Vilică Munteanu, Personalitățitransilvăneneînmedalistică.
 5. CiprianHugianu, Din preocupărileCentrului Ecleziastic de Documentare”Mitropolit Nicolae Colan” pentrudigitizareaarhivei sale.

 

8.CostelLazăr – titlurezervat

 

 

SECȚIUNEA 4

 

MasăRotundă

”Digitalizareapatrimoniuluimuzeal”

 

Vineri, 11 decembrie, 2020

Ora 9.00

Moderator:Valer Rus

1.Valer Rus, Digitalizarea – SfântulGral al funcțiilormuzeului?

 1. Bogdan Șandric, DigitalizareapatrimoniuluimuzealînRomânia, un stadiu al implementării.
 2. Corina Bejinariu,”VReau la Muzeu” – patrimoniulmuzeal, o realitatevirtuală?.
 3. Maria-Magdalena Ștefan,Muzeul Virtual al CarpațilorRăsăriteni, de la site web la muzeu virtual.

5. Dan Ștefan, Patrimoniul digital, perspective șiprovocăridincolo de isteriatehnologică.

dolinex


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *