Angajăm șef centru la Centrul de plasament Subcetate

0

Articol disponibil în: Magyar Română

Concurs pentru ocuparea postului vacant la Centrul de plasament Subcetate
Șef centru – pe durată nedeterminată 1 post
Condiţii de participare:
  •  Studii superioare cu diplomă de licență în domeniul sociologie, asistență socială, psihologie, cu vechime de minim 2 ani în domeniul servicii sociale sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minim 5 ani în domeniul serviciilor sociale
  • Capacitate de a lucra în echipă
Concursul se va organiza în data de 27 aprilie 2016, orele 10 la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Miercurea Ciuc, P.ţa Libertăţii nr.5, cam 301.
Relaţii suplimentare împreună cu bibliografia de concurs se obţin la Serviciul resurse umane, telefon 0266-207761.
Dosarele se depun până la data de 19 aprilie 2016 la sediul direcţiei, şi vor cuprinde:
· Actul de identitate, în original şi în copie
· Cerere de înscriere la concurs
· Diplomele de studii în original şi în copie
· Original şi copie de pe documentele care atestă vechimea în muncă: copia carnet de muncă şi altele
· Adeverinţă medicală de la medicul de familie
· Curriculum vitae
· Cazier judiciar în original
DIRECTOR GENERAL
ELEKES ZOLTÁN
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy